Quantservice

29 maaliskuun, 2021

Kunnossapidon prosessit – Merkittävää asiakasarvoa vaativiin kehityskohteisiin

Kunnossapidon prosessit vaativat jatkuvaa kehitystä. Maantieteellisesti hajautettu tiimityö, kehittäminen, tiedonkulku ja päätöksenteko on ollut arkipäivää jo melko pitkään informaatioteknologian ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen palvelualoilla.

Tämän trendin yleistymistä on osaltaan nopeuttanut teknologioiden laaja ja nopea sovellettavuus käyttökohteesta toiseen. Lisäksi yleistymiseen on vaikuttanut digitaalisten laitteiden ja komponenttien laskeneet hinnat samalla, kun uusia ominaisuuksia on tullut lisää.

Hajautetun tiimityön periaatteiden yleistyminen on ollut hitaampaa teollisissa tuotantolaitoksissa tapahtuviin käytännön kunnossapitotoimintoihin, johtuen osaltaan yhtenevien kunnossapidon prosessien ja toimintamallien vähäisyydestä.

Toimialan standardit ja laatujärjestelmät luonnollisesti ylläpitävät yleisiä perusvaatimuksia. Maailmanlaajuisesti eri teollisuuden aloja eteenpäin vieneet tuotanto- ja johtamisjärjestelmät, kuten LEAN/ TPM antavat erinomaisen viitekehyksen ja kulmakivet jatkuvalle parantamiselle. Nämäkään kokonaisuudet eivät vielä itsessään siltin tuota tuloksia. Onnistumisen taustalla vaikuttavat vahvasti kunnossapidon prosessien muodostaman kokonaisuuden ymmärtäminen ja soveltaminen yhdessä tuotannon kanssa. Oikoteitä onneen ei ole.

Hajautetulla tiimityöllä merkittävää asiakasarvoa

Tuottamamme palveluratkaisut ja yksiköissä toteutettava toimintamalli rakentuvat aina standardoiduille kunnossapidon prosesseille. Nämä mahdollistavat tehokkaan yhteistyön eri asiantuntijoiden muodostamissa osaajaverkostoissa.

Tällä hajautetulla tiimityöllä luodaan merkittävää asiakasarvoa vaativiin kehityskohteisiin. On sitten kyse tuotantotehokkuuden parantamisesta, turvallisuudesta, materiaalitoiminnoista tai koneiden kunnonvalvonnasta.

Meillä Quantilla osaajaverkostot toimivat kahdessa eri ulottuvuudessa. Kunnossapidon prosessien sisäisissä kehitystehtävissä, sekä asiakkaan kanssa yhdessä rakennetuissa verkostoissa. Jälkimmäistä voidaan hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi usean toimipisteen välisessä työskentelyssä.

Parhaiden käytäntöjen nopea jakaminen, päällekkäisen työn väheneminen ja motivoivien haasteiden parissa toimiminen ovat vain muutamia seikkoja, joita nykyaikaiset toimintamallit tuovat mukanaan. Ne myös tekevät Quantin palveluratkaisuista tehokkaita ja reagointikykyisiä teollisuuden kaikille eri toimialoille.

Antti Ketola

Kehityspäällikkö

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Digitaaliset työkalut parantavat luotettavuutta ja tehokkuutta.

Johda teollisuuden kunnossapitoa olettamuksien sijaan todellisella tiedolla