Quantservice

8 toukokuun, 2024

Kunnonvalvonta – Aloita suunnitelmallinen ja ennakoiva huolto

Tavoitteletko luotettavampaa tuotantoa, parempaa ennustettavuutta, alhaisempia kustannuksia ja mahdollisuutta ajoittaa huollot todellisen tarpeen mukaan? Kunnonvalvonta edistää suunnitelmallista kunnossapitoa ja mahdollistaa edellä mainitut hyödyt, jotka tukevat päivittäistä toimintaa.

Tänä päivänä järjestelmät ja anturit keräävät suuria määriä tietoa koneista ja laitteista. Pystyt erottautumaan muista sillä, miten päätät hyödyntää tätä käytössä olevaa dataa. Raportit ja dashboardit ovat vain tapoja visualisoida ja lukea kerättyä dataa, mutta se ei yksinään riitä. Se, miten huoltotoimenpiteitä ohjataan visualisoidun raportin faktojen perusteella tuottaa haluttuja tuloksia.

Esimerkiksi, jos olemme saaneet jo aikaisessa vaiheessa tiedon, että kriittisen moottorin laakerit ovat alkaneet kulua, pystymme tekemään tarvittavat huoltotoimenpiteet ennen, kuin häiriöitä alkaa ilmetä moottorin toiminnassa ja tuotanto keskeytyy. Paikallinen kunnossapitotiimi voi yhdessä tuotannon henkilöstön kanssa suunnitella parhaan mahdollisen ajankohdan huoltotoimenpiteiden toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on aikaa etsiä kustannustehokkain ja nopein ratkaisu tarpeellisen huollon suorittamiseksi. Aikaisessa vaiheessa saatu tieto edistää suunnitelmallista toimintaa, ja tuotannon menetyksiltä sekä koneen tai laitteen lisävaurioilta säästytään.

Askeleet kohti suunnitelmallisuutta

Ensimmäinen askel kohti suunnitelmallista kunnossapidon toimintaa alkaa laitteiden kriittisyysluokittelusta, jonka pohjalta valitaan ensimmäiset laitteet, joiden kuntoa aletaan seuraamaan antureiden avulla.

Me Quantilla käytämme omaa quantPredict järjestelmää osana kunnonvalvonnan prosessia. quantPredict luo visuaalisen ja kattavan raportin antureista saatavan tiedon pohjalta, joka antaa hyvän yleiskatsauksen useista eri tuotantolinjoista samanaikaisesti. Luotettavuusinsinöörimme analysoivat tätä dataa ja työskentelevät tiiviisti paikallisten kunnossapitotiimien kanssa prosessiemme mukaisesti, kääntäen tiedon ennaltaehkäiseviin huoltotoimenpiteisiin.

Kuinka hyöty näkyy euroissa?

Esimerkiksi, jos ajattelemme että keskikokoisen tuotantolaitoksen kunnonvalvonnan vuosittaiset kustannukset ovat noin 15000-20000€, ja tuotannon arvo linjaa kohden on 2000€/h. Sijoitettu investointi maksaa itsensä takaisin jo siinä vaiheessa, kun onnistutaan estämään yksi 8h kestävä vika yhdellä tuotantolinjalla vuodessa. Voimme todeta investoinnin olevan tuotantolaitokselle tässä tapauksessa hyödyllinen. Lisäksi pystymme vaikuttamaan laskevasti kokonaiskunnossapitokustannuksiin, kehittämään tuotannon luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Voidaan sanoa, että lähes jokaista konetta huolletaan kuukausittain tai vuosittain huolto-ohjelman mukaisesti. Hyvin usein kuitenkin koneet käyvät odotettua vähemmän, mutta siltin huollot tehdään edelleen tämän suunnitelman mukaisesti. Kunnonvalvonnan avulla kerätään tietoa koneiden ja laitteiden tilasta, jolloin ajotietojen saatavuus mahdollistaa huoltovälien optimoinnin todellisen käyttöajan mukaisesti. Tämä tarkoittaa vähemmän huoltoja, vähemmän kustannuksia ja parempaa luotettavuutta.

Oletko kiinnostunut edistämään suunnitelmallisempaa kunnossapitoa? Olemme kehittäneet kunnossapidon prosessejamme viimeiset 30 vuotta ja kerromme mielellämme lisää mahdollisuuksista, miten kunnonvalvonta voidaan ottaa osaksi myös sinun tuotantolaitoksesi toimintaa.

Lauri Kaiharju

Tuotepäällikkö, Service Center, Quant Finland