Quantservice

27 maaliskuun, 2024

Tehtaan keskeytyksetön toiminta ja jatkuvuus varmistetaan usean toiminnon yhteistyönä

Elinkaarisuunnittelu koostuu laitteiden suunnittelusta ja käyttöönotosta, sekä varsinaisesta käyttöjaksosta, päätyen käytöstä poistoon tai elinkaaren jatkamiseen modernisointien ja peruskunnostusinvestointien avulla.

Varsinaisten käyttövuosien aikana elinkaarihallinta pitää sisällään muun muassa koneiden ja laitteiden elinkaarikustannusten, tuotantotehokkuuden, käyttövarmuuden, ennakoivan kunnossapidon, sekä varaosa- ja materiaalitoimintojen hallintaa. Varaosien elinkaarihallintaa voidaan vielä erikseen tarkastella varasto- ja nimikehallinnan, toimittajayhteistyön ja luotettavuuskunnossapidon menetelmien muodossa.

Kokonaiskuvan ymmärtäminen yksittäisen tuotantolaitoksen tasolla onkin oleellista, jotta elinkaarihallinnasta saadaan yhdessä asiakkaan kanssa rakennettua kustannustehokas ja selkeästi priorisoitu viitekehys, joka myös tuottaa oikeaa tietoa investointisuunnittelun tueksi. Kunnossapidolla on siis merkittävä rooli onnistuneen elinkaarisuunnittelun kannalta.

Laadukas elinkaarisuunnittelu ja kustannusten ennustaminen

Tehdasympäristössä, jossa koneet ja laitteet toimivat korkealla käyttöasteella, varaosien saatavuus ja suunnitelman mukainen käyttö ovat perusedellytyksiä laadukkaalle elinkaarisuunnittelulle ja kustannusten ennustamiselle. Quant onkin kehittänyt prosessejaan siten, että kunnossapitotoiminnot ja hankinnat toimivat tiiviissä yhteistyössä ennakoivien huoltojen kehittämisessä, jota täydentää luotettavuuskunnossapito -prosessi.

-Koronan aikana maailmalla nähtiin merkittävästi pidentyneitä toimitusaikoja lähes kaikissa materiaaliryhmissä, mutta erityisesti automaatiovaraosissa. Tämä tilanne ei vieläkään kaikilta osin ole palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle. Monia vaihtoehtoisia kanavia ja toimittajasuhteita on rakennettu ja varastotasoja nostettu, mutta yllättäviä saatavuus- ja toimitusaikaongelmia joissain materiaaliryhmissä nähdään edelleen. Tekniikan nopean kehityksen myötä tietyt varaosat voivat myös vanhentua nopeasti, joka asettaa elinkaarisuunnittelulle ja hankinnalle uusia vaatimuksia, kertoo Antti Ketola, kehityspäällikkö, Quant Finland.

Kun varaosien hallintaa lähestytään elinkaarisuunnittelun ja ennakoivien kunnossapitostrategioiden näkökulmasta, pystytään minimoimaan seisokit ja parantamaan tuotannon luotettavuutta. Kriittisten varaosien saatavuuden varmistaminen ei ainoastaan suojaa häiriöiltä, vaan myös edistää pitkän aikavälin kestävää kilpailukykyä.

Millaisia hyötyjä varaosien elinkaarisuunnittelun avulla voidaan saavuttaa?

Elinkaarisuunnittelulla on ratkaiseva rooli tehokkuuden, luotettavuuden ja tuottavuuden maksimoinnissa teollisuusympäristössä. Ennakoivat strategiat tukevat varaosien saatavuuden optimointia, minimoivat seisokkeja ja parantavat toiminnan suorituskykyä.

  1. Minimoitu seisokkiaika: Oikeiden varaosien saatavuus vähentää laitteiden huoltoon ja korjauksiin kuluvaa aikaa, minimoi tuotannon seisokit ja parantaa yleistä toiminnan tehokkuutta.
  2. Kustannusten optimointi: Optimoimalla varastotasoja ja hallitsemalla varaosia strategisesti koko niiden elinkaaren ajan, kunnossapito-organisaatio voi vähentää hätätilauksiin ja suunnittelemattomiin seisokkeihin liittyviä kustannuksia.
  3. Parantunut luotettavuus: Varaosien ennakoiva hallinta varmistaa automatisoitujen järjestelmien luotettavuuden ja pitkäikäisyyden, vähentäen odottamattomien vikojen riskiä ja parantaen laitteiden yleistä tehokkuutta (OEE).
  4. Vaatimusten mukaisuus ja riskien minimoiminen: Elinkaarisuunnittelun noudattaminen tukee myös noudattamaan alan säädöksiä, standardeja ja turvallisuusvaatimuksia. Elinkaarisuunnittelu vähentää komponenttien vioista ja häiriöistä aiheutuvia riskejä, sillä odottamattomat häiriöt voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä, mikä voi johtaa tapaturmiin tai laitteiden rikkoutumiseen.

Tiivis yhteistyö on avain onnistumiseen

Tiivis yhteistyö asiakkaan ja kunnossapitotiimin välillä on avainasemassa onnistuneen varaosien elinkaarisuunnittelun osalta. Esimerkiksi Mikkelissä toimiva paikallinen yksikkömme keskittyy tällä hetkellä asiakkaamme tuotantokoneiden ja laitteiden elinkaarisuunnitteluun, mutta suunnitelmissa on laajentaa elinkaarisuunnittelua tulevaisuudessa myös kiinteistöpuolelle.

-Varaosien elinkaarenhallinnan konkreettisena tavoitteena on tehtaan toiminnan turvaaminen. Teemme yhdessä asiakkaan kanssa pitkän aikavälin suunnitelmaa tuotannon kannalta kriittisten varaosien saatavuuden turvaamiseksi ja seuraamme tilannetta kuukausittain yhteisissä palavereissa, kertoo Jukka Kaunetsalo, yksikönpäällikkö, Quant Finland.

Kriittisimmät alueet on tunnistettu riskienanalysoinnin ja priorisoinnin kautta.

-Teemme tiiviisti yhteistyötä asiakkaamme kanssa, kummankin osapuolen asiantuntijuus on vaikuttanut onnistumiseemme elinkaarisuunnittelun osalta. Kyse on jatkuvasta toimintamallista, jossa havainnoimme ja toteutamme selvityksiä, joiden kautta tunnistamme potentiaalisia riskejä ja määritämme näiden myötä kriittisimmät fokusalueet, toimenpiteet sekä toimittajat. Keräämämme tiedon pohjalta etsimme sitten kustannustehokkaimmat ratkaisut, Kaunetsalo kertoo.

Lue lisää aiheesta:

Kustannustekijästä tulosyksiköksi – Miksi kunnossapitoon kannattaa sijoittaa?

Tiedätkö miten kunnossapidon tuottama lisäarvo tulisi näkyä liiketoiminnassasi?

Teollisuuden kunnossapidon kumppanuusratkaisut