Quantservice

30 toukokuun, 2022

Tiedätkö miten kunnossapidon tuottama lisäarvo tulisi näkyä liiketoiminnassasi?

Artikkeli julkaistu Talouselämän sivuilla 30.5.2022

Miten kunnossapidon arvonmuodostus näkyy teollisuusyrityksesi liiketoiminnassa juuri nyt? Tukeeko kunnossapidon organisaatio tuotannon kehitystä ja tulevaisuuden tavoitteita? Laajasti eri teollisuuden aloilla toimivia yrityksiä yhdistää yksi sama kysymys, ”miten kunnossapito voisi tukea entistä paremmin juuri meidän liiketoimintaamme?”

Teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja Quant, on toiminut alalla jo yli 30 vuoden ajan. Yli 400 kohdetta omaava, ja laajasti eri teollisuuden toimialoilla työskennellyt kunnossapidon asiantuntija tuottaa lisäarvoa asiakkailleen räätälöityjen toimintamallien, sekä modernien kunnossapitoprosessien avulla, joissa digitaaliset työkalut ovat ottaneet merkittävän roolin. Quant Finlandin toimitusjohtaja Sebastian Storbacka kertoo yrityksellä olevan selkeä näkemys siitä, miten kunnossapidon arvonmuodostus tulisi näkyä jokaisen teollisuusyrityksen liiketoiminnassa.  

Merkittävä rooli osana tehtaan toimintaa

Kunnossapitotoiminnolla ja sen onnistumisella on suuri merkitys tuotantolaitoksen tehokkuuden näkökulmasta. Kunnossapitoyrityksestä voidaan jopa puhua teollisuusyrityksen strategisena kumppanina, joka tukee tuotantolaitoksen tehokkuutta ja sitä kautta kasvua ja kilpailukykyä.

Kunnossapitopalveluja tarjoava kumppani voi tuottaa lisäarvoa teollisuusyritykselle eri tavoin, riippuen laitoksen nykyhetken tilanteesta ja tarpeesta sekä asiakkaan tulevaisuuden tavoitteista.

Tarjoamamme on erittäin kattava ja sopimusmallit hyvin joustavia, ja siten kumppanuusmallimme tullaan räätälöimään aina jokaiselle asiakkuudelle sopivaksi yksiköllisiä tarpeita korostaen”, Storbacka korostaa.

Yksi tärkeä elementti tehokkaan kunnossapitoprosessin luomiseksi, ja sitä myöden luotettavan tuotannon varmistamiseksi, on modernit digitaaliset työkalut. Tämä tekijä myös useimmiten erottaa ulkoistetun kunnossapidon ja tuotantolaitoksen oman kunnossapitotoiminnon toisistaan.

”Modernien prosessien avulla pystymme kehittämään tuotannon käytettävyyttä ja luotettavuutta, esimerkiksi seuraamalla kriittisten tuotantolaitteiden toimintaa ja ennustamalla vikoja kerätyn datan pohjalta. Tuotantokatojen ennaltaehkäiseminen vaikuttaa selkeästi tuotannon tehokkuuteen, kustannussäästöihin ja asiakasyrityksen kilpailukykyyn”, Storbacka kertoo.

Kunnossapitostrategia rakentuu yhteisistä tavoitteista

Yksi yleisimmistä arvonmuodostuksen kohteista on varmasti kustannusten hallinta, mutta tukeeko pelkästään tämä asiakasyrityksen tulevaisuuden tavoitteita liiketoiminnan kehittämiseksi tai kasvattamiseksi?

Ennakoivilla huoltotoimenpiteillä kunnossapito-organisaatio pystyy saavuttamaan laitteiden korkean käyttöasteen, jolloin arvonmuodostuksen kohteena on tuotannon kasvu. Tämän lisäksi ennakoivilla toimenpiteillä on myös suora vaikutus laitteiden käyttöikään sekä kustannuksiin.

”Parhaan hyödyn laadukkaasta kunnossapidosta saa, kun sitä ohjaa yhteinen strategia ja tavoitteet tuotannon kanssa” jatkaa Storbacka.

Turvallisuus, terveys ja vastuullisuus

Turvallisuus, terveys ja vastuullisuus ovat myös merkittäviä osa-alueita, joiden kautta kunnossapitoyritys voi tuottaa lisäarvoa asiakasyritykselle. Erityisesti Quantille edellä mainitut aiheet ovat aina etusijalla. Toimintojen kehitystä ajaa aina eteenpäin turvallisuuden ja kestävän kehityksen näkökulma, jonka kautta voidaan tuottaa myös pitkänaikavälin tuloksia. Tapa, miten Quant toimii asiakaskohteissa ja tukee asiakkaitaan turvallisuuskulttuurin kehityksessä, luo aidosti arvoa oikeassa paikassa.

”Turvallisuus on meille valinta, joka auttaa myös asiakasta viemään koko tuotantolaitoksen turvallisuuskulttuuria tasolle, jossa kollegat proaktiivisesti pitävät huolta toistensa turvallisuudesta”, summaa Storbacka.