Quantservice

26 huhtikuun, 2022

Yrityksen intohimo kehittyä mahdollistaa henkilöstölle innovatiivisen työympäristön

Kunnossapitoalalla on otettu viime vuosien aikana suuria askeleita kehityksessä, kun digitalisaatio on tuonut mukanaan yhä enemmän uusia ratkaisuja kunnossapitoprosessin eri vaiheisiin. Muutosvaihe jatkuu tehokkaana edelleen, houkutellen alalle innovatiivisia asiantuntijoita kehittämään uusia entistä tehokkaampia ratkaisuja. Mahdollisuus oman potentiaalin hyödyntämiseen kiinostaa niin uransa alussa olevia, kuin myös kokeneempia asiantuntijoita.

Quant on pystynyt vastaamaan niin asiakkaiden, kuin henkilöstönkin tarpeisiin, josta kertoo viime vuosien aikana tapahtunut vahva kehitys niin asiakastyytyväisyydessä kuin henkilöstötyytyväisyydessäkin. Yrityksen vahva kehityshalukkuus ja jatkuvan parantamisen malli ovat luoneet hyvän pohjan sekä asiakassuhteille, että henkilöstön oman osaamisen kehitykselle.

Smart Services for a Sustainable World“

Digitaalisen muutoksen merkitys tulee esille jo pari vuotta sitten päivitetystä Quantin visiosta „Smart Services for a Sustainable World“. Digitaalisten ratkaisujen on nähty olevan keskeisessä roolissa liiketoiminnan kannalta, jonka vuoksi uusiin ratkaisuihin on panostettu ja se nähdään tärkeäksi aiheeksi myös tulevaisuudessa.

Yrityskulttuuri, jossa uusille ratkaisuille ja ideoille nähdään olevan aina tilaa, mahdollistaa myös henkilöstölle innovatiivisen työympäristön. Tämä näkyy muun muassa yrityksen positiivisessa suhtautumisessa jokaisen oman osaamisen kehittämiseen, sekä kannustamiseen pohtia uusia ratkaisuja entistä korkeamman lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle. Uuden ratkaisun löytämisestä voi myös saada palkinnon Kuukauden Tuottavuuden Tekijänä tai globaalin vuosittain valittavan Quant Awards  -palkitsemisen kautta.

quantTower tukee yksiköiden ymmärystä muutoksen keskellä

Digitaaliset työkalut on suunniteltu kunnossapitoprosessin eri vaiheiden tehostamiseen, kuten esimerkiksi sunnittelemattomien tuotannon pysähdysten ennustamiseen, asiakasraportoinnin tehostamiseen tai työturvallisuuden parantamiseen.

Varmistuakseen uusien työkalujen tehokkaasta ja turvallisesta käyttöönotosta, Quant on perustanut sekä kansainvälisen että alueellisen tiimin tukemaan yksiköiden ymmärrystä ja osaamista muutoksen keskellä, esimerkiksi kunnonvalvonnan digitaalisiin työkaluihin liittyen. Yksiköillä ei ole vaaraa jäädä yksin, vaan Quant on varmistanut että tukea on aina saatavilla, ja kehitysaskeleet voidaan aina toteuttaa tehokkaasti.

Tutustu tarkemmin Quantin digitaalisiin ratkaisuin ja mahdollisuuksiin, joita me voimme urallesi tarjota!