Quantservice

16 marraskuun, 2023

Tuotantokatkojen vähentäminen ja laitteiden käytettävyyden parantaminen

Yksikössämme Louisvillessä, Kentuckyn osavaltiossa, meillä on käynnissä yhteinen projekti asiakkaamme kanssa, joka koskee lämpötila-antureiden asennusta kaikkiin laitteisiin. Yhdessä otettava kehitysaskel mahdollistaa siirtymisen ennakoivaan kunnossapitoon, minimoimalla käyttökatkot ja tehostamalla työturvallisuutta.

-Tuotantokatkoja on vain alle prosentin verran, joten suurin osa laitteista ovat käytettävissä 99 %, ellei peräti 100 %, kertoo Alan Ricchio, yksikönpäällikkö, Quant Americas.

Sopimuksemme Kentuckyn Louisvillessä toimivan laitevalmistajan kanssa alkoi vuonna 2017. Työn laajuuteen kuuluu tuotantolaitteiden, tilojen ja ajoneuvojen ennakoiva ja korjaava huolto, sekä valmiiden tuotteiden korjaus. Vuonna 2020 käynnistimme yhdessä asiakkaamme kanssa kunnonvalvontaprojektin lämpötila-antureiden asentamiseksi kaikkiin kriittisen tuotantopolun vaihteistoihin, jotta pystymme estämään vikojen syntymisen ja mahdollistamaan laitteiden kuntoon perustuvan kunnossapidon. Projektin valmistuessa tuotannossa toimii yli 400 anturia, jotka seuraavat jatkuvasti laitteiden kuntoa.

Tuotantokatkojen vähentäminen

Jokaisen vaihteiston anturille on ohjelmoitu ylä- ja alarajat normaalille käyttölämpötila-alueelle. Kaikki tämän ikkunan ulkopuolella havaitut lämpötilat osoittavat epänormaalia tilaa ja luovat hälytyksen.

-Näin voimme ajoittaa korjauksen sellaiseen hetkeen, kun laitos ei ole käynnissä. Meillä on yli 400 laitetta, joten näiden antureiden avulla voimme havaita mahdolliset viat helpommin ja vähentää tuotannon pysähdyksiä, kertoo Alan Ricchio.

Antureiden asentaminen on myös tehnyt huoltotyöstä turvallisempaa.

-Kun ei tarvitse tehdä hätäkorjauksia, työ on silloin aina turvallisempaa. Sinulla on riittävästi aikaa tehdä riskinarviointi ja suunnitella korjaus huolella kiireen sijaan, Alan sanoo.

-Kaivosteollisuuden kaltaisessa ympäristössä nämä lämpötila-anturit olisivat vieläkin arvokkaampia. Nämä toimisivat hyvin kemiallisessa tai myrkyllisessä ympäristössä, mutta onneksi meillä ei ole sitä täällä.

Antureiden avulla saavutettu korkea laitteiden saatavuus

Valvontajärjestelmän visuaalinen grafiikka antaa selkeän yleiskuvan kaikista resursseista reaaliajassa, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin häiriöihin ja johtaa näin korkeaan laitteiden saatavuuteen.

-Meillä on noin alle prosentin seisokkiaika, joten suurin osa laitteistamme on 99 %, ellei 100 % käytössä. Antureiden avulla pystymme seuraamaan laitteiden kuntoa reaaliajassa, jolloin pystymme reagoimaan laitteen kuntoon liittyviin muutoksiin erittäin nopeasti.

Kun kaikki anturit on asennettu, seuraava askel huoltotoiminnan digitalisoinnissa voisi olla kameroiden asentaminen, jotka skannaavat kaikki tuotteet ja hälyttävät mahdollisista poikkeamista.

-On hienoa, että meillä on käytössämme tarvittavat resurssit ja teknologia, jotta pystymme tarjoamaan tämän kaltaisia ratkaisuja asiakkaillemme. Tämä tekee meistä reagoivampia ja proaktiivisempia, kun pystymme siirtymään laitteen kuntoon perustuvaan ennakoivaan kunnossapitoon, Alan sanoo.