Quantservice

15 helmikuun, 2022

Teollisuuden kunnossapidon potentiaalin arviointi

Kunnossapitokartoitus_Quant

Tuotantolaitoksen tuottavuus ja tehokkuus riippuvat merkittävästi teknisestä saatavuudesta ja teollisuuden kunnossapidon prosessien kypsyydestä. Koska kaikki tuotantolaitokset ovat erilaisia, tarvitaan vuosien kokemusta sekä systemaattinen toimintatapa, jotta parannuskohteet voidaan tunnistaa ja priorisoida oikein.

Quant on jo yli 30 vuoden ajan tukenut asiakkaitaan vieden teollisuuden kunnossapidon prosessien kehitystä vahvasti eteenpäin, yhdessä maailman johtavien tuotantolaitosten kanssa. Useissa eri kohteissa on saavutettu selkeitä parannuksia yrityksen Smart Maintenance -konseptin sekä tähän kuuluvien digitaalisten työkalujen avulla. Kumppanuuden pohja rakennetaan aina molemminpuoliselle menestykselle, joka aloitetaan asiakkaan kunnossapitoprosessin potentiaalin arvioinnilla.

Quantin kunnossapitokartoituksen myötä arvioidaan laitoksen toimintaa niin kvalitatiivisesta, että kvantitatiivisestakin näkökulmasta. Näin saadut tulokset luovat vankan tietopohjan potentiaalin kehitystoimenpiteille sekä mahdolliselle tulevaisuuden yhteistyölle.

Kehityskohteiden tunnistaminen

Kvantitatiivisen analyysin osalta keskitytään tuotanto, huolto, turvallisuus ja taloustietoihin. Kun taas laadullinen analyysi keskittyy palvelukulttuuriin, strategiaan, johtamiseen, käyttäytymiseen, osaamiseen ja organisaation suorituskykyyn sekä nykyisiin toimintatapoihin teollisuuden kunnossapitotoiminnossa.

Kartoituksesta saatuja tuloksia verrataan Quantin laajaan benchmark -tietokantaan, mahdollistaen nykyisen suorituskyvyn vertailun alan vastaaviin ja maailmanlaajuisesti parhaiksi todettuihin käytöntöihin. Kartoituksen luoma vertailuindeksi tukee suosituksia ja auttaa tunnistamaan realistisia tavoitteita tulevaa kehityspolkua varten.

”Olemme käyttäneet tätä auditointitapaa asiakkaidemme kanssa jo useiden vuosien ajan. Kartoitus antaa erinomaisen kuvan tuotantolaitoksen nykytilanteesta, jonka avulla pystytään tunnistamaan kehitystä vaativat alueet, sekä miten ne tulisi priorisoida kunnossapidon ja toiminnan näkökulmasta,” kertoo Emil Bergdahl, Business Development Manager, Quant.

Teollisuuden kunnossapitokartoituksen tulokset ovat suosituksia siitä, kuinka kunnossapitotoimintoa voidaan parantaa, sekä näiden kehitystoimenpiteiden potentiaalista arvoa. Suositukset voidaan esittää joko konsulttiraporttina, tai kuten monissa tapauksissa, kumppanuusehdotuksena yhteistyöstä Quantin kanssa.

Kunnossapitokumppanuus perustuu alusta alkaen luottamukseen ja avoimeen keskusteluun

Quantin kunnossapito kartoituksen metodologia on johtanut yli 400 asiakasreferenssiin ja laajaan toimialakokemukseen, jonka avulla Quant pystyy tuomaan lisäarvoa uusille asiakkailleen. Vuosien aikana kerätty kokemus useiden eri toimialojen työskentelystä ja analysoinnista tuo uusia oivalluksia asiakkaillemme. Haastaen samalla olemassa olevat vähemmän tehokkaat toimintatavat.

Kartoitus auttaa tuomaan laajempaa ymmärrystä todellisista mahdollisuuksista parantaa laitoksen tuottavuutta ja kunnossapitoprosesseja. Quantin kanssa toteutetun teollisuuden kunnossapitokartoituksen tulokset ja toimenpidesuositukset ovat aina konkreettisia ja kunnianhimoisia, mutta realistisia.  

Kehitämme jatkuvasti toimenpidesuosituksia ja tavoitteita, tarkoittaen sitä, että emme luo raporttia, joka on vain pelkkä paperinpala. Toimenpidesuosituksemme ovat aina konkreettisia, joiden tulee tuottaa todellista lisäarvoa asiakkaillemme. Haluamme rakentaa kunnossapitokumppanuudet luottamuksen ja avoimen keskustelun kautta siitä, miten saavutamme tavoitteet yhdessä. Tämä on meille keskeinen menestystekijä, kertoo Bergdahl.

Kiinnostuitko Quantin kunnossapitokartoituksesta? Lue lisää palveluistamme tai ota meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!