Quantservice

8 maaliskuun, 2022

Quant & Metsä Wood – Kohti vahvempaa kunnossapitokumppanuutta

quant finland

Quant on toiminut Metsä Woodin kunnossapitokumppanina viidessä eri toimipisteessä jo vuodesta 2017 lähtien. Helmikuun alussa Quant kertoi yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa. Yhteistyö on kehittynyt vuosi vuodelta ja muuttunut kirjaimellisesti kunnossapitokumppanuudeksi, jossa asioita kehitetään tiiviissä yhteistyössä, yhteisen menestyksen eteen.

Noin viisi vuotta sitten, yhteistyön alkaessa kumppanit tiesivät edessä olevan molemminpuolinen oppimisprosessi kohti uutta. Molemmat osapuolet kuitenkin tiedostivat, että yhdistämällä kummankin vahvuudet, olisi tulevaisuudessa mahdollisuus saavuttaa yhteinen menestystarina.

Erityisesti uusi askel oli merkittävä Metsä Woodille, jonka kunnossapitotoiminto oli aikaisemmin ollut osa yrityksen omaa organisaatiota. Avoin keskusteluyhteys, molemminpuolinen luottamus ja Quantin tapa toimia asiakkaan rinnalla kumppanina, varmisti onnistuneet ja sulavat askeleet muutokselle.  

-Olemme onnistuneet luomaan vahvan pohjan yhteiselle tekemiselle ja kehitykselle, johon toimintamallimme vahvasti myös pohjautuu. Heti alusta alkaen yhteistyömme Metsä Woodin kanssa on toiminut saumattomasti ja on ollut hienoa kehittää asioita eteenpäin tiiviissä yhteistyössä. Olemme oppineet toisistamme ja toisiltamme paljon viimeisten vuosien aikana, ja nyt otimme yhdessä uuden askeleen kohti vahvempaa kunnossapitokumppanuutta, kertoo Janne Toivanen, aluejohtaja, Quant Finland.

Turvallisuus etusijalla

Tuotanto on tehtaan sydän, ja jotta yllättäviltä ”sydämen pysähdyksiltä” vältytään, vaatii se tiivistä yhteistyötä tuotannon sekä kunnossapidon organisaatioiden välillä tehokkaan ja turvallisen tuotannon varmistamiseksi. Kun kunnossapitokumppanina toimii ulkoinen asiantuntija, mahdollistaa se toiminnan kehityksen täysin uudelle tasolle.

Metsä Woodin yksiköissä toimintaa on viety askel askeleelta modernin kunnossapitotoiminnon suuntaan, jossa turvallisuuden kehitys on ollut jatkuvasti etusijalla. Useita digitaalisia työkaluja on tuotu osaksi prosessia tukemaan niin turvallisuuden kehitystä, raportointia kuin myös varmistamaan tuotannon tehokasta toimintaa pitkällä aikavälillä.

-Vuosien aikana olemme keskittyneet tuotantolaitosten kunnossapitoprosessien kehitykseen esimerkiksi integroimalla digitaalisia työkaluja osaksi prosessia, joiden avulla olemme onnistuneet tekemään selkeitä parannuksia ja tehostamaan kunnossapito-organisaation toimintaa.

-Kunnossapidon pääpaino on siirtynyt vahvemmin korjaavasta ennakoiviin toimenpiteisiin, jonka kautta olemme onnistuneet parantamaan erityisesti turvallisuutta, vastuullisuutta kuin myös optimoimaan kustannuksia. Turvallisuus on meille sekä Metsä Woodille ensisijaisen tärkeä arvo ja olemme erittäin ylpeitä siitä, että olemme onnistuneet yhdessä viemään turvallisuuden täysin uudelle tasolle, Toivanen kertoo.

Yhteinen saavutus

Kumppanuus on ollut yhteinen menestystarina, jonka ovat mahdollistaneet niin Quantin kuin asiakkaankin henkilöstö.

-Meillä on jokaisessa yksikössä huipputiimit, jotka tekevät päivittäin töitä asiakkaamme rinnalla yhteisen menestyksen eteen. Olen heistä kaikista todella ylpeä, Toivanen toteaa.

-Mielestäni hienosta yhteistyöstä Metsä Woodin kanssa kertoo myös se, että palautetta voidaan antaa hyvässä hengessä molemmin puolin, niin positiivista kuin myös rakentavaa. Tämä syventää yhteistyötä ja mahdollistaa kehityksen. Toki vuosien aikana olemme kohdanneet myös niitä vaikeita ja haastavampia tilanteita, silloin juuri on korostunut yhdessä tekemisen, molemminpuolisen ymmärryksen ja luottamuksen merkitys. Olemme kiitollisia siitä, että olemme onnistuneet yhdessä rakentamaan Metsä Woodin kanssa hienon pohjan nykyiselle ja tulevalle yhteistyölle, Toivanen lisää.