Quantservice

16 toukokuun, 2024

Quant auttoi asiakastaan sementtitehtaan rungon vaihdossa Virossa

Pitkäaikainen asiakkaamme Heidelberg Cement Kunda tarvitsi tukea vanhan sementtitehtaan kunnostusprojektissa Virossa. Asiakkaamme oli kohdannut haasteita neljännen sementtitehtaan rungon vaihdossa, joka oli kooltaan Ø3m x 14m, ja paino 40T.

Keskimäärin sementtitehtaan rungon elinkaari on yleensä noin 40-50 vuotta. Asiakkaan noin 40 vuotta vanhassa rungossa näkyi selkeitä kulumia ja halkeamia, joita oli vuosien kuluessa hitsattu. Nyt kuitenkin tehtaan rungon koettiin olevan elinkaarensa päässä ja todettiin sen uusimisen olevan välttämätöntä.

-Asiakkaamme pitkäaikaisena kunnossapitokumppanina tarjosimme ratkaisua heidän haasteeseensa, ja asiakas luotti tiimimme aikaisempaan kokemukseen vastaavista projekteista. Projektia lähdettiin viemään yhdessä eteenpäin, matkanvarrella työn aloitukseen ja suunnitteluun tehtiin tarvittavia muutoksia tuotannon tarpeiden mukaisesti, kertoo Taavi Saart, Project Manager, Quant Estonia.

Projekti aloitettiin purkutöillä

Paikallinen tiimimme päätti käyttää samankaltaista tekniikkaa, jota he olivat aiemmin käyttäneet parin vuoden takaisessa projektissa.

-Sementtitehtaan projekti aloitettiin vanhan rungon vuorauslevyjen ja välikalvon poistamisella. Samanaikaisesti, kun leikkasimme vanhaa runkoa pienempiin palasiin, rakensimme teräspalkkikehikkoa tuotantotilaan uuden rungon asettamista varten. Projektin onnistuminen vaati ajoittain myös luovaa ajattelua, kertoo Taavi.

Uuden rungon kuljettaminen paikoilleen rakennuksen sisällä oli ajallisesti kriittinen.

-Tietyissä työvaiheissa meidän täytyi purkaa laitteistoja muista tuotantolinjoista, jotka piti saada takaisin toimintaan 2-3 päivän kuluessa. Sementtitehtaan rungon vaihdon jälkeen on erityisen tärkeää kohdistaa runko ja käyttö, Taavi kertoo.

Kun runko oli paikallaan, työ jatkui uusien vuorauslevyjen ja välikalvon asennuksella. Sulava yhteistyö puolin ja toisin varmisti onnistuneen projektin ja sen valmistumisen aikataulussa.

-Asiakas oli tyytyväinen työhömme ja tärkeintä oli, että mylly saatiin vaihdettua ja pysyimme sovitussa aikataulussa. Asiakas arvosti ammattimaista lähestymistapaamme ja aiempaa kokemustamme. Suuret kiitokset mahtavalle tiimillemme, joka auttoi tämän projektin toteutuksessa!

Tämä on hyvä esimerkki projektista, jossa tuotantolinjan uusiminen, suuret raskaat osat, kuljetus, kokoonpano ja purkaminen saatiin päätökseen onnistuneesti tiukassa aikataulussa ja tuotannon tarpeet huomioiden.