Quantservice

15 helmikuun, 2022

Minimoi suunnittelemattomat tuotannon pysähdykset quantPredictin avulla

Vuonna 2020 Quant Finland käynnisti digitalisointi -projektin, jonka tarkoituksena oli tuoda pilvipohjainen quantPredict työkalu tehostamaan kunnossapitoprosessia useassa eri asiakaskohteessa. Merkittäviä parannuksia oli nähtävissä, kun häiriötilanteiden ja odottamattomien tuotantopysähdysten määrää pystyttiin selkeästi vähentämään, mikä säästi arvokasta tuotantoaikaa.

Antureita on asennettu useassa toimipisteessä tuotannon kannalta tärkeisiin laitteisiin, jonka jälkeen anturit on yhdistetty quantPredictiin. Kyseinen pilvipohjainen kunnonvalvontajärjestelmä kerää tietoja ja lähettää ne automaattisesti kunnossapitojärjestelmään ilmoittaen kunnossapidon henkilöstölle, mikäli toimenpiteitä tarvitaan. Järjestelmään yhdistetyt anturit mittaavat useita tärkeitä parametreja, mitkä antavat Quantin kunnossapidon tiimille arvokasta tietoa tuotantolaitteiden kunnosta ja tilasta.

-Tämän pilvipohjaisen valvontajärjestelmän avulla pystymme välttämään laitevauriot, jotka voisivat eskaloitua pienempien vikojen kehittyessä. Pystymme myös tekemään suurimman osan tarvittavista huoltotöistä ennalta suunnitellun tuotantopysähdyksen aikana, kertoo Janne Toivanen, Aluejohtaja, Quant Finland

Säästää arvokasta tuotantoaikaa

Mahdollisuus suunnitella työt ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin jo ennen koneen rikkoutumista on parantanut merkittävästi työskentelyprosessia ja säästänyt arvokasta tuotantoaikaa.

-Antureiden asennuksen jälkeen Janne ja hänen tiiminsä ovat pystyneet havaitsemaan vikoja ennen, kuin ne tapahtuvat, mikä mahdollistaa koneiden huoltotöiden suorittamisen hallitusti suunniteltujen tuotannon pysähdysten aikana, kertoo Peter Szalma, Quant Group Development Manager.

– Antureiden keräämien tietojen perusteella olemme nähneet quantPredictistä viitteitä laitteiden kunnon huononemisesta. Onnistumalla ennalta ehkäisemään odottamattomia tuotannon pysähdyksiä, olemme säästäneet tunteja ja joissakin tapauksissa jopa päiviä arvokasta tuotantoaikaa. On siis selvää, että tällä työskentelytavalla on merkittäviä etuja.

quantPredict on yksi Quantin digitaalisen työkalupakin tuotteista, joka mahdollistaa tuotantohäiriöiden ennustamisen ja sitä kautta suunnittelemattoman tuotannonpysähdyksen ehkäisyn. Työkalu tukee erityyppisiä antureita ja anturivalmistajia, jonka lisäksi useille koneen kuntoparametreille on mahdollista asettaa hälytysrajat, mahdollistaen nykyaikaisen ja tehokkaan kunnossapitotoiminnan.

Vikojen ja odottamattomien tuotannonpysähdysten vähentyminen

QuantPredictin käytön aloittaminen on helppoa. Järjestelmä on langaton ja helppo asentaa ja asettaa käyttöön. Suomessa asiakaspalaute on ollut erittäin positiivista. Tämä työskentelytapa ei ainoastaan lisää turvallisuustasoa ja pidennä koneiden käyttöikää, vaan myös säästää merkittävästi arvokasta tuotantoaikaa.

– Työkalun avulla pystymme selkeästi vähentämään vikojen ja odottamattomien tuotannon pysähdysten määrää. Suunnitellusti suoritettu huolto lyhentää tuotannon pysähdystä, jonka lisäksi ne voidaan ajoittaa niin, että tuotantovaikutukset ovat mahdollisimman pienet, Janne kertoo.

Yksi menestyksen avaimista on tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa. Yhteisellä halulla kehittää kunnossapitotoimintoa olemme laatineet yhteisen suunnitelman tuotantolaitoksen kunnossapitotoiminnon jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

– Se, että pystymme investoimaan tähän projektiin ja ottamaan käyttöön anturit kaikkien kriittisten koneiden osalta, on todella muuttanut tapaamme tehdä kunnossapitoa. Janne ja hänen tiiminsä todella hyödyntävät kerättyä dataa ja työskentelytapaa, ja siitä saadut tulokset osoittavat suuria parannuksia verrattuna vain vuoden takaiseen, Peter kertoo