Quantservice

2 kesäkuun, 2022

Merkittävää lisäarvoa sähkönjakeluratkaisujen tuottajalle

Quantin asiakkaisiin kuuluvalla sähkönjakeluratkaisujen tuottajalla oli tavoitteenaan parantaa viiden suuren teollisuuslaitoksen tuotantoa ja kustannussuhteita. Kunnossapitotoimintojen parantaminen oli ensimmäinen askel kohti tavoitetta. Osa laitoksista oli kamppaillut jo jonkin aikaa alhaisen teknisen käytettävyyden kanssa, joka oli johtunut heikoista huoltokäytännöistä tietyssä elinkaaren vaiheessa.

Jokaisen viiden teollisuuslaitoksen ylläpito ulkoistettiin Quantille ja siirtyminen aloitettiin vaiheittain, jotta oikeat toimenpiteet pystyttiin varmistamaan onnistuneelle muutokselle. Ensimmäisenä askeleena Quant kehitti toimivan kokonaisuuden yhdelle laitoksista (”Proof of Concept plant”), kun uudet prosessit oli validoitu ja otettu onnistuneesti käyttöön, peilattiin sama kokonaisuus neljään jäljellä olevaan teollisuuslaitokseen.

Yhteistyön alkamisesta oli kulunut vasta vuosi, kun jokaisen viiden laitoksen kunnossapitoprosessit oli muutettu uuteen malliin. Muutoksen tuomat tulokset paransivat selkeästi teknistä käytettävyyttä, kunnossapidon suorituskykyä, turvallisuus- ja palvelukulttuuria sekä kustannus- ja tuotantosuhteita.

Lue lisää Quantin kehittämästä ratkaisusta sekä saavutetuista tuloksista!