Quantservice

23 maaliskuun, 2022

Menestyvät teollisuusyritykset näkevät kunnossapidon strategisena toimintona

Artikkeli julkaistu Talouselämän verkkosivuilla 23.3.2022.

Kunnossapito on perinteisesti osa teollisuusyritysten omaa organisaatiota. Saman aikaisesti merkittävä osa teollisuusyrityksistä on ulkoistanut tuotannon kunnossapitotoiminnan kumppanille. Onko kunnossapidon ulkoistaminen avain tuotantolaitoksen kehitykselle?

Kunnossapidon ulkoistaminen teollisuusyrityksissä nähdään useimmiten kehitys- ja kasvumahdollisuutena. Oikein rakennetulla ja toteutetulla kunnossapitoprosessilla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi tuotantolaitoksen turvallisuuteen, tuottavuuteen sekä kestäviin ratkaisuihin tulevaisuuden kannalta.

Menestyvät teollisuusyritykset ymmärtävät kunnossapitotoiminnan strategisen merkityksen. Kehityskumppaniksi halutaan alan vakaa asiantuntija, joka pystyy kestävän kehitystominnan avulla varmistamaan tuotantolaitoksen menestymisen nyt ja tulevaisuudessa.

Ulkoistuspäätöstä tulee aina pohtia kunkin tuotantolaitoksen näkökulmasta; mitä ulkoistamisella halutaan saavuttaa, ja ennen kaikkea mitä sillä voidaan saavuttaa. Näitä ovat mm. kustannussäästöjä ja ennustettavuutta, uusia kykyjä menestyksen varmistamiseksi sekä korkeampi tuottavuus.  

Parantaa suorituskykyä ja pidentää laitoksen elinikää

Moderniin kunnossapitoprosessiin integroidut digitaaliset työkalut ovat yksi keskeinen tekijä, joka usein erottaa ulkoistetun kunnossapidon ja tuotantolaitoksen oman kunnossapidon toisistaan. Alan teknologia kehittyy nopealla vauhdilla, mikä asettaa tuotantolaitoksen omalle kunnossapitotoiminnolle haasteita pysyä kehityksessä mukana.

Modernilla kunnossapitoprosessilla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia niin lyhyellä, kuin myös pitkällä aikavälillä. Integroidut digitaaliset työkalut tehostavat päivittäistä tekemistä lisäämällä kustannus- ja resurssitehokkuutta, vähentämällä laitevikoja ja vastaavia korjaamiskustannuksia, sekä ympäristövaikutuksia.

Sen lisäksi ne tukevat myös kunnossapidon suunnitelman jalostumista, tavoitteena parantaa teknistä käytettävyyttä, laitoksen suorituskykyä ja energiatehokkuutta. Jatkuvan parantamisen avulla onnistutaan saavuttamaan isoja tavoitteita, kuten pidentämään laitoksen ja laitteiden elinikää.

Modernin prosessin ja ennustavan kunnossapidon menetelmien avulla pystytään välttämään tuotannon suunnittelemattomat pysähdykset ja säästämään arvokasta tuotantoaikaa.

Tukipilari teollisuusyrityksen kasvulle

Toimiva kunnossapito-organisaatio on teollisuusyrityksen kasvun kannalta yksi merkittävimmistä tukipilareista. Luotettava ja kustannustehokkaasti kehittyvä tuotantoprosessi luo yritykselle vahvan alustan kehittyä markkinakentässään.

Quant Finlandin myyntijohtaja Antti Airaksinen on pitkän uransa varrella nähnyt useita eri toimialoilla toimivia laitoksia sekä näissä toteutettuja kunnossapitoratkaisuja. Airaksinen korostaa, miten kunnossapitoyrityksen ja asiakasyrityksen pitää toimia kumppaneina, jotta molemminpuolinen menestys on mahdollinen. ”Tänä päivänä kunnossapito nähdään jo useissa yrityksessä strategisena toimintona. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että yhteistyö perustuu kumppanuuteen, jossa asiakkaan kanssa luodaan yhteiset askelmerkit ja tavoitteet.“ Airaksinen kertoo.  

”Quantilla on yli 30 vuoden kokemus alalta, jonka aikana olemme toimineet kansainvälisellä tasolla useassa sadassa eri asiakaskohteessa. Kertyneen kokemuksemme avulla pystymme arvioimaan tehokkaasti uuden tuotantolaitoksen tason ja sitä kautta tunnistamaan oikean kehityspotentiaalin menestyäksemme asiakkaamme kanssa yhdessä“, Airaksinen jatkaa.

Quant – Menestyvät teollisuusyritykset näkevät kunnossapidon strategisena toimintona