Quantservice

30 marraskuun, 2021

Kunnonvalvonta ennakoi ja estää tuotannon pysähdykset

kunnonvalvonta_quant

Vuoden alussa Punkaharjulla alkaneen kunnonvalvonta-projektin tarkoituksena on ollut kehittää tuotantolaitoksen kunnossapitotoimintaa kohti modernia ja älykästä kunnossapitoa. Tarkoittaen kunnossapidon pääpainon siirtymistä vikojen korjauksista ennakoiviin toimenpiteisiin. Moderni ja ennakoiva kunnossapito parantaa niin turvallisuutta, vastuullisuutta kuin myös säästää kustannuksia.

Vuoden alussa, Punkaharjulla, Metsä Woodin yksikössämme alkanut projekti on sujunut odotetusti, ja tällä hetkellä käynnissä on projektin toinen vaihe.

 • -Asennamme viimeisiä antureita paikoilleen, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vielä tämän kuun aikana. Saamme kaiken kaikkiaan tämän jälkeen faktoihin pohjautuvaa dataa noin 100 langattoman anturin avulla, jotka ovat yhteydessä meidän quantPredict järjestelmään.

 • -Projekti lähti tehokkaasti liikkeelle, koska huolehdimme heti alusta alkaen henkilöstön koulutuksesta, liittyen antureiden asennuksiin ja käyttöönoton vaiheisiin, kertoo Quant Finlandin kehityspäällikkö Tommi Palmroth.

quantPredict on pilvipohjainen kunnonvalvontajärjestelmä, jonka kautta tieto kulkee saumattomasti langattomista antureista kunnossapidon henkilöstölle. Faktoihin pohjautuvan tiedon ansioista työnsuunnittelu ja toteutus ovat selkeästi tehostuneet projektin myötä, kun automaattiset hälytykset ja vikatyötilaukset kulkevat suoraan kunnossapitojärjestelmään.

 • -Parannuksia on jo havaittu toiminnassa, koska tieto saadaan helpommin ja nopeammin. Saamme tiedon viasta jo ennen, kuin se on ehtinyt rikkomaan laitteesta jotakin, lisäksi olemme pystyneet joissakin tilanteissa jopa estämään vian syntymisen kokonaan. Kunnonvalvonnan ja ennakoivan kunnossapidon avulla isompien vikojen eskaloitumiset pystytään estämään, jonka kautta myös mahdollisilta tuotannon pysähdyksiltä säästytään, kertoo Janne Toivanen Quant Finlandin aluepäällikkö.

 • Kehitysaskel kohti modernia kunnossapitoa on otettu alusta lähtien mielenkiinnolla ja positiivisin mielin vastaan henkilöstön keskuudessa. Erityisesti henkilöstö on ollut tyytyväinen siihen, kuinka Quant on vienyt muutosta eteenpäin ja tuonut kunnossapidon käyttöön nykyaikaisia työkaluja, jotka tehostavat arkipäiväistä toimintaa asiakaskohteessa.

Korjaavasta ennakoivaan kunnossapitoon

Punkaharjun kohteestamme löytyy kokemusta kunnonvalvonnan positiivisista vaikutuksista jo asiakaskohteen toisen tehtaan osalta. Projektissa on kokonaisuudessaan kyse suuresta kehitysaskeleesta, jossa tavoitteena on ollut vähentää korjaavaa kunnossapitoa, ja siirtyä vahvemmin ennaltaehkäisevän kunnossapidon malliin.

 • -Quantin luotettavuuskunnossapidon tavoitteena on varmistaa kaikissa yksiköissämme standardoitu maailmanluokan taso, jonka kautta luomme asiakasarvoa sekä teknistä luotettavuutta. Ennakoiva kunnossapito sekä kunnonvalvonta ovat merkittävässä roolissa tässä ydinprosessissa, kertoo Quantin luotettavuuskunnossapidon prosessista vastaava Lari Kostamo.

 • -Onnistuaksemme meidän tulee ymmärtää, hallita ja kehittää prosessin avaintekijöitä; tehtaan käyttövarmuusvaatimukset, kunnossapidon perusteet, työn sisällön laatu, kunnonvalvonta sekä laitoksen elinkaari, Kostamo lisää.

 • -Siirtyminen korjaavasta kunnossapidosta ennaltaehkäisevän kunnossapidon malliin, on iso askel kunnossapidontoiminnan kannalta. Erityisen tärkeä näkökulma on myös se, että kunnonvalvonnan kautta on pystytty parantamaan myös turvallisuutta huomattavasti, tehokkaammasta suunnitelmallisuudesta johtuen, Toivanen kertoo.

Laitteille lisää elinikää

Kunnonvalvonnan tavoitteena muiden hyötyjen lisäksi, on tuoda laitteille lisää elinikää. Tämä on tärkeää kunnossapitotoiminnan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Erityisesti kunnonvalvonnan piiriin on kohteessa otettu laitteita, jotka ovat joko kalliita tai laitekriittisiä tuotannon kannalta. Kunnossapidon tiloihin on asennettu 10 näyttöä, jotka kertovat ajantasaista dataa näiden laitteiden toimintaan liittyen. Kunnossapidon henkilöstö voi näin heti tarkastaa laitteen, kun antureiden tuomassa datassa havaitaan poikkeuksia.

Kunnossapidon tiloissa olevat näytöt sisältävät tärkeää dataa laitteiden toimintaan liittyen.

quantPredict järjestelmä lähettää automaattisesti hälytykset yksikön kunnossapitojärjestelmään ja luo automaattisesti työtilaukset, johon vuorokunnossapito pystyy reagoimaan välittömästi. Punkaharjulla kunnonvalvonnasta vastaa Esa Valkeapää, joka valvoo laitteita, tekee kierroksia tehtaalla ja analysoi tuloksia.

 • -Asennetut anturit kertovat esimerkiksi tärinätasojen tai lämpötilan noususta, josta saamme automaattisesti ilmoituksen. Pystymme tekemään analyysin sekä tarvittavan ennakkohuollon, jo ennen laitteen vikaantumista. Laitteiden isommat viat ja tuotannon pysähdykset pystytään näin estämään, joka tuo suuria hyötyjä niin talouden, turvallisuuden kuin ympäristönkin näkökulmasta.

 • -Esimerkkinä voisin mainita tapauksen, jossa saimme asennetun anturin kautta tietoa tärinätason noususta. Tämä johtui laitteen rasvauksen puutteesta. Mikäli vika olisi ehtinyt eskaloitumaan, tämä olisi aiheuttanut useamman tuhannen euron kustannukset sekä 4 tunnin tuotantokatkon. Heti saadun tiedon ansiosta huolto pystyttiin suorittamaan ajoissa, suunnitellusti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

 • -Ennen vuoden vaihdetta käyttöönottoon on myös tulossa testilaite online-testaukseen, joka testaa öljyn kuntoa, ja selvittää ja optimoi öljyn käyttöikää. Testilaitteen tarkoituksena on selvittää laitteen soveltuvuutta alalle, kertoo yksikön kunnonvalvonnasta vastaava Esa Valkeapää.

Kuvassa nähdään tärinätasojen nousu.

Suuri kehitysaskel, joka ei tapahdu hetkessä

Kunnonvalvontaan siirtymisessä on kyse suuresta kehitysaskeleesta, jonka lisäksi käytettävät digitaaliset työkalut vaativat jatkuvaa kehitystä.

 • -Projektit vaativat pitkäjänteisyyttä, muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä, mutta projektien avulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä pitkällä aikavälillä, kertoo Palmroth.

 • -Quantilla fokuksemme on vahvasti digitaalisten työkalujemme kehityksessä, jonka myötä pystymme tehostamaan ja tukemaan asiakkaidemme toimintaa.  Tulevaisuuden kehityskohteena kunnonvalvonnan osalta on kehittää raportointikäytäntöjä eteenpäin, kertoo Palmroth.