Quantservice

4 helmikuun, 2022

Ennakoi ja ehkäise tuotantohäiriöitä reaaliaikaisen tiedon avulla

Etäantureiden tuottamaa reaaliaikaista tietoa hyödynnetään muun  muassa Virossa, jossa merkittävien tuotantolaitteiden tilaa ja kuntoa seurataan asiakaskohteessa tiiviisti quantPredict järjestelmän avulla. Laitteisiin asennetut anturit ja niiden kautta saatava reaaliaikainen tieto on tukenut kunnossapitotoiminnon siirtymistä kohti modernia toimintatapaa, jossa tuotantohäiriöt voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä antureista saatavan tiedon avulla. Tehden näin samalla kunnossapitotyöstä turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Asiakaskohteessamme ABB Motors and Generators Factoryn tuotantolaitoksella, Virossa, Quant on asentanut useita erilaisia etäantureita tukemaan häiriöiden ja tuotannon pysähdysten ennustamista ja ennalta ehkäisyä. Etäantureiden ollessa yhdistettynä pilvipohjaiseen quantPredict -järjestelmään, kokoaa se tärkeät tiedot yhteen paikkaan ja näin Quantin kunnossapidon tiimi vastaanottaa reaaliajassa tarkkaa tietoa tuotantolaitteiden tilasta ja kunnosta.

Jokaiseen tuotannon kannalta kriittiseen laitteiseen on asennettu kuhunkin laitteeseen sopivia antureita, jotka antavat tärkeän tilannekuvan tuotantoprosessin eri vaiheista, mahdollistaen näin myös huoltotyön entistä tehokkaamman suunnittelun.

-Aloittaessamme siirtymisvaiheen kohti älykkäämpää kunnossapitoprosessia, kartoitimme tehtaan kriittiset prosessit ja tarkistimme kunnossapitostrategiamme myös samoilla alueilla, kuvailee Tarvi Olli, Quant Site Manager, Viro.

“Tärkeää tietoa”

Prosessin aikana havaitsimme yhden kriittisen vaiheen, jolloin huoltotiimimme keräsi manuaalisesti tietoa laitteen värähtelystä kuukausittain. Useat havaitut seikat saivat meidät etsimään modernia ratkaisua juurikin tähän prosessin vaiheeseen.

Esimerkkejä havainnoista:

• Lisääntynyt turvallisuusriski kiivetessä korkealle, tietojen keräystä varten

• Laitteen syklisestä prosessista johtuen kerätyn tiedon tulkitseminen oli monimutkaista ja pystyimme poimimaan vain suuria poikkeamia.

Saatuamme värähtelytiedot yhdistettyä quantPredict työkaluun, huomasimme välittömästi myös jatkoparannus mahdollisuuksia. Analysoidessanne kerättyä dataa havaitsimme tiettyjä kaavoja, minkä ansiosta pystyimme opettamaan quantPredict-algoritmin havaitsemaan, milloin suurempi huolto on suoritettava.

– Nyt quantPredict generoi automaattisesti työmääräykset kunnossapitojärjestelmäämme riittävällä läpimenoajalla myös huoltotöiden osalta. Keräämämme tieto on erittäin tärkeää, joka tehostaa huoltotöiden suunnittelua ja työkuormien tasoittamista, kertoo Tarvi.

Reaaliaikaiseen tietoon perustuva kunnossapitoprosessi

quantPredict on yksi Quantin digitaalisen työkalupakin tuotteista, joka mahdollistaa tuotantohäiriöiden ennustamisen ja sitä kautta ehkäisee suunnittelemattomia tuotannon pysähdyksiä. Järjestelmä tukee erityyppisiä antureita ja anturivalmistajia, mikä mahdollistaa hälytysrajojen asettamisen useille koneen kuntoparametreille. Pilvipohjainen järjestelmä lähettää automaattisesti ilmoitukset sähköpostiin sekä valittuun kunnossapitojärjestelmään, mahdollistaen nykyaikaisen ja tehokkaan kunnossapitoprosessin. Merkittävä parannus koskee myös turvallisuustasoa, kun suurempi osa kunnossapitotyöstä voidaan toteuttaa hallitusti.