Quantservice

7 maaliskuun, 2022

1000 päivää ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia

Lohjan Service Center tiimimme saavutti äskettäin hienon tavoitteen, 1000 päivää ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia (LTI). Tiimin esimiehenä toimivan Kristoffer Granströmin mukaan menestyksen avaimet ovat hyvät turvallisuustyökalut, yrityksen sisällä toimiva tukiverkosto ja hyvä yhteishenki.

Service Center tiimi toimii Etelä-Suomessa, Lohjalla. Yksikön työntekijät tukevat lähialueiden muita yksiköitä ja osallistuvat erilaisiin projekteihin, sekä säännöllisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi vikojen selvittämiseen ja ennalta ehkäisevän kunnossapidon tehtäviin. Lohjan tiimi on yksi kolmesta Suomessa toimivasta Service Center tiimistä, joka työskentelee eri asiakkaiden kanssa useilla eri toimialoilla.

Äskettäin Lohjan tiimi saavutti upean turvallisuustavoitteen ja juhli saavutustaan, 1000 päivää ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia!

-Olen erittäin ylpeä meidän tiimistämme ja sen saavutuksista, kertoo tiimin esimies Kristoffer Granström.

Yksi keskeinen tekijä on riskien arviointi

Kristoffer korostaa, että tiimi työskentelee hyvin vaihtelevissa ympäristöissä – yhtenä päivänä työtehtävä saattaa olla nykyaikaisessa tehtaassa, ja seuraavana päivänä 350 metrin syvyydessä, maan alla sijaitsevassa kaivoksessa.

-Työympäristö vaihtelee hyvinkin paljon, mikä on osaltaan myös haaste. Olen ylpeä siitä, että he pystyvät työskentelemään aina turvallisesti kohteesta riippumatta, ja mukauttamaan nopeasti turvallisuusajatteluaan päivästä toiseen, Kristoffer kertoo.

-Toinen asia, joka voi aiheuttaa haasteita on se, että he ajavat paljon, eri kohteisiin ja erilaisissa sääolosuhteissa, mikä on turvallisuusriski. Teemme aina riskien arvioinnin ennen ajoa ja varmistamme, ettei autossa ole vikaa ja että ajolle on varattu riittävästi aikaa.

Riskien arvioinnit ovat tärkeitä myös päivittäisessä työssä. Jokainen työntekijä tekee riskien arvioinnin ennen jokaisen kunnossapitotyön aloittamista, minkä Kristoffer näkee tärkeänä osana vahvan turvallisuuskulttuurin luomista. – Työympäristöllä on tietysti suuri vaikutus, mutta turvallisuus lähtee myös henkilöstä itsestään ja siitä, miten me yksilöinä ajattelemme ja toimimme.

Laaja sisäinen verkosto tukee turvallisuustyötä

Riskinarviointiin käytettävä työkalu ja muut turvallisuuteen liittyvät ratkaisut ovat Kristofferin mukaan yksi menestyksen avaimista. Hän korostaa myös alueellisen turvallisuustiimin tukea, jota johtaa turvallisuuspäällikkö Iiris Paavisto.

-Mitä tulee turvallisuuteen, meillä on yrityksessä loistava verkosto. Turvallisuustiimi on tukenut meitä paljon, joten he ovat ehdottomasti auttaneet tämän upean tavoitteen saavuttamisessa. Esimerkiksi, jos meillä herää kysyttävää, saamme nopeasti apua tarvitsemamme tiedon löytämiseksi.  

Toinen tärkeä avaintekijä menestyksen takana, on vahva joukkuehenki. Tiimi muodostuu neljästä mekaanikosta ja kolmesta sähköasentajasta. Aamuisin tiimin kokoontuessa turvallisuuskeskustelut nousevat usein esille, kun päivittäiset tehtävät on jaettu.

-Juomme usein aamuisin kupin kahvia ja puhumme siitä, mitä kukin aikoo tehdä päivän aikana. Työntekijämme antavat usein toisilleen vinkkejä ja palautetta, kuten ”muista tarkistaa tämä” ja ”tämä työtehtävä on hyvä tehdä niin” ja niin edelleen. Lyhyetkin keskustelut vahvistavat turvallisuuskulttuuria ja myös tiimihenkeä, mikä mielestäni edesauttaa tällaisten tavoitteiden saavuttamista, Kristoffer sanoo.