Quantservice

9 kesäkuun, 2023

Teollisuuden osaava kunnossapitokumppani varmistaa asiakkaan menestyksen

Moderni kunnossapito on tuotantolaitoksen menestyksen yksi avaintekijöistä. Teollisen kunnossapidon asiantuntija Quant on kunnossapitoon erikoistunut, pitkän historian omaava yritys, jonka kokenut ja hyvin koulutettu henkilöstö takaa kunnossapitopalvelun korkean laadun asiakkaille – tarpeen mukaan joko kokonaan ulkoistettuna tai yksittäisinä kunnossapitopalveluina.

Quant on teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja, joka on toiminut kunnossapitokumppanina laajasti eri teollisuuden aloilla jo yli 30 vuoden ajan. Yrityksen pitkän historian aikana ala on kokenut suuria muutoksia, joihin Quant on onnistunut mukautumaan vuosien aikana kehittämällä omaa toimintamalliaan.

Räätälöity palvelu asiakkaan tarpeiden mukaan

Nykyisin yhä useammat teollisuusyritykset mieltävät kunnossapidon strategisesti tärkeäksi toiminnoksi, jolla on iso merkitys tuottavuudelle – suunnittelematon seisokkitunti tulee yleensä hyvin kalliiksi.

”Toimialan muutos on tehnyt yhteistyöstä asiakkaiden kanssa tiiviimpää, ja nykyään kunnossapidon asiantuntijayritys nähdään ennemmin kumppanina, kuin alihankkijana – mahdollistaen näin yhteisen menestyksen”, kertoo Quant Finland Oy:n toimitusjohtaja Sebastian Storbacka.

”Avainosaamisemme ja prosessimme on luotu ylläpitämään ja kehittämään kunnossapitotoiminnon kokonaisuutta. Viimeisin keräämämme data yhdestä merkittävästä avainasiakkuudesta kertookin, että olemme onnistuneet nostamaan tuottavuutta yli 10 prosenttia kolmen vuoden sopimuskauden ajalla.”

Jokainen kohde on ainutlaatuinen, ja tarpeet sekä vaatimukset tulee määrittää ja priorisoida sen mukaisesti.

”Räätälöimme palvelut aina asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Uuden palvelumallimme myötä tarjoamme myös projektiluonteisia kunnossapitopalveluita sekä erikoisosaamista uusien Service Center -yksiköidemme kautta.”

Osaava henkilökunta takaa laadukkaan toimituksen

Quantilla on 32 yksikköä Suomessa ja koko organisaation osaamista hyödynnetään tehokkaasti.

”On tärkeää ymmärtää minkälaista osaamista missäkin kohteessa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, koska osaava henkilöstö sekä tiedon ja resurssien jakaminen ovat meille laadukkaan toiminnan perusedellytys. Tuemme henkilöstömme kehittymistä kokonaisvaltaisesti, emme pelkästään kunnossapidon tekniset kompetenssit huomioiden, vaan myös esimies-, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot ovat erinomaisen tärkeitä menestyksen tekijöitä.”

”Panostamme työhyvinvointiin ja haluamme rakentaa henkilöstölle mielenkiintoisia urapolkuja yrityksemme sisällä. Työtyytyväisyys lisää henkilöstömme pysyvyyttä, jonka osalta olemme nähneet jo tuloksia vaihtuvuusasteen laskuna sekä henkilöstötyytyväisyyden nousuna. Hyvinvoivan henkilöstömme avulla pystymme toimittamaan asiakkaillemme laadukasta palvelua”, Storbacka kertoo.