Quantservice

13 joulukuun, 2022

Quantin uusi “Next Step at Quant“mahdollistaa urakehityksen seuraavat askeleet

ura_quant

Syksyn tullen starttasimme uuden Next Step at Quant -ohjelman, jonka tarkoituksena on tukea ammatillista kehitystä ja mahdollistaa jokaisen oman urapolun kehittyminen eteenpäin yrityksen sisällä.

-Olemme tunnistaneet nykypäivän kasvavan trendin, jossa työntekijät näkevät oman urakehityksen tärkeänä osana työtyytyväisyyttä. Haluamme organisaationa sitoutua omien työntekijöidemme urakehityksen mahdollistamiseen ja tukea henkilöstömme kehityshalukkuutta tarjoten mahdollisuutta rakentaa juurikin ne seuraavat omat kehitysaskeleet yrityksemme sisällä, kertoo Petra Soidinsalo, Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja, Quant Finland.

Quantin uusi kehitysohjelma perustuu ryhmä- ja yksilövalmennukseen, mahdollisiin koulutuksiin sekä sisäisen verkostoitumisen tukemiseen.

-Next step at Quant -ohjelma on hieno tilaisuus rakentaa omaa yksiköllistä urapolkua eteenpäin yrityksemme sisällä. Olemme rakentaneet ohjelman niin, ettei siinä keskitytä kertomaan osallistujille mitä heidän tulee osata ja tietää. Ohjelma halutaan toteuttaa hyvin osallistujalähtöisesti, kuten panostamalla valmennuksiin, joissa kehityskohteet valikoituvat kunkin osallistujan tarpeiden mukaisesti. Ohjelman kokonaissisältöä suunnitellaan ja muokataan yhdessä osallistujien kanssa.

Voimaa yhteisistä keskusteluista

Kehitysohjelmaan osallistunut Romet Roosme kertoo ensimmäisen ryhmävalmennuksen olleen voimaannuttava kokemus.

-On hienoa, että yritykseltä löytyy aito halu tukea henkilöstönsä kehitystä ja siihen on myös löytänyt hyvä tapa toteuttaa tätä. Valmennuksissa esitettävissä oikeissa kysymyksissä, yhteisissä keskusteluissa ja kuuntelemissa on paljon voimaa. Jo ensimmäinen tilaisuus toi selkeyttä, ymmärrystä ja innostusta oman ammattitaidon kehittämiseen ja oman uramuutoksen johtamiseen, Roosme kertoo.

-Koen kehityksen olevan tärkeä osa omaa työuraani ja uskon, että tämän valmennuksen avulla pystyn kehittämään omaa osaamistani eteenpäin.

Valmentajina ohjelmassa toimivat pitkän kokemuksen omaavat Minna Anttila ja Mari Blomqvist.

-Aivan mahtavaa, että Quantilla panostetaan tulevaisuuden johtamiseen ja johtamistaitojen kehittämiseen nyt myös vahvasti ryhmävalmennuksen avulla Next Step at Quant -ohjelmassa! Paikalla on ollut todella motivoitunut ja itseään avoimesti pohdiskeleva porukka, joilla on kyvykkyyttä kehittää omaa johtamisotetta tulevaisuuden haasteita vastaavaksi, toteaa Minna Anttila.

Jokaiselle rakennetaan juuri itselle sopiva kehityspolku

Syksyllä aloittanut pilottiryhmä on päässyt ensimmäisten joukossa tutustumaan uuteen kehitysohjelmaan, joka on myös tulevaisuuden jatkuva toimintamalli. Todennäköisesti seuraavia osallistujia otetaan ohjelman piiriin vuoden 2023 aikana.

-Juuri tähän kehitysohjelmaan osallistumismahdollisuutta on tarjottu henkilöille, joille haluamme tarjota seuraavia askeleita urakehityksessä. Seuraavat askeleet toteutuvat kunkin kohdalla sen mukaan, miten heidän toivomaansa urapolkua vastaavat mahdollisuudet avautuvat. Joskus hyvinkin nopeasti muuttuvassa liiketoiminnassa tätä on vaikea varmuudella ennakoida, Soidinsalo toteaa.

Useita vaihtoehtoja omalla urapolulla etenemiseen

Suomen ja Viron alueella Quantin tiimissä työskentelee yhteensä noin 500 alan ammattilaista, joista jokaisella on halutessaan mahdollisuus ottaa juuri ne omat seuraavat kehitysaskeleet omalla urallaan. Kehitysmahdollisuuksia tarjotaan jokaisen oman tahtotilan mukaan ja pyritään löytämään oikea tapa kehittää kunkin omaa osaamista. Esimerkiksi edellä mainittu Next Step at Quant -ohjelma ei välttämättä ole kaikille juuri se sopivin ohjelma omalla urapolulla etenemiseen, siksi Quant pyrkii tarjoamaan myös muita vaihtoehtoja oman ammatillisen osaamisen kehitykselle.

Ryhmävalmennuksen lisäksi ohjelma pitää sisällään myös yksilövalmennusta, jossa hahmottuvat paremmin jokaisen omat kehitystarpeet kunkin omalla polulla. Tämän avuksi jokaiselle osallistujalle tehdään myös DiSC® työyhteisöprofiilit, joka mallintaa henkilöiden vuorovaikutustyylejä sekä käyttäytymistä. Se on yksi tapa myös kuvata erilaisuutta.

-Syksyllä startannut Next step at Quant -ohjelma on vain yksi näistä asioista, joilla pyrimme tukemaan henkilöstön mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa omalla uralla eteenpäin. Haluamme aktiivisesti kuunnella työntekijöidemme toiveita, jotta pystymme löytämään juuri oikeat vaihtoehdot mahdollisimman monelle, kertoo Soidinsalo.