Quantservice

8 tammikuun, 2024

Quant Service Center – Haluatko välttää yllättävät tuotannon menetykset?

Sen lisäksi, että yllättävä tilanne aiheuttaa kustannuksia, yllättävät laiterikot voivat aiheuttaa myös turvallisuusriskejä, kun laite ei toimi normaalisti ja kiireen tunne luo paineen nopealle korjaukselle.

Quant Service Center tuo nyt myös tuotantokoneiden kunnonvalvonnan osaksi palvelutarjontaansa koko Suomen alueella. Kunnonvalvonnan avulla pystytään parantamaan tuotantovarmuutta ja ennakoimaan korjaukset, kun tuotantokoneiden kuntoa seurataan online-anturien tai säännöllisten mittausten avulla. Seurannan myötä tiimimme pystyy havaitsemaan vian kehittymisen ja sen myötä välttämään yllättävät laiterikot ja tuotannon keskeytykset.

-Ympäristö, jossa kunnonvalvonnalla saavutetaan, suurin hyöty on sellainen, jossa tuotannon menetys on huomattavan kallis, tai koko tuotannon kannalta on olemassa kriittisiä laitteita, joiden vikaantuminen pysäyttää koko tuotannon. Kunnonvalvonnan toimenpiteitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi huoltovälien optimoinnissa, käyttötunteja tai öljynlaatua seuraamalla, kertoo Lauri Kaiharju, tuotepäällikkö, Quant Service Center.

Reagoivasta kunnossapidosta proaktiiviseen toimintamalliin

Kunnonvalvonnan avulla pystytään muuttamaan kunnossapidon toimintamallia reagoivasta proaktiiviseksi, jolloin pystytään varmistamaan tuotannon jatkuvuus ja kunnossapitotoimien ennakoitavuus.

– Online antureiden avulla voidaan seurata helposti jopa haastavastikin saavutettavia kohteita. Värinä datan avulla päästään helposti kiinni alkavaan laakeri vaurioon, tai esimerkiksi puhaltimen lapojen likaantumisesta johtuvaan värinään. Näin oikeat toimenpiteet voidaan suunnitella seuraavaan mahdolliseen huoltoajankohtaan. On aina helpompaa, edullisempaa ja ennen kaikkea turvallisempaa suorittaa korjaus hallitusti huoltoseisakissa, kuin akuuttina vikakorjauksena.

Saatavilla oleva anturitekniikka ja pilvipalveluun kerättävä data mahdollistavat myös tuotantokoneiden käyttöasteen seurannan sekä ennakkohuoltojen optimoinnin käyttöön perustuen. Hyödynnämme kunnonvalvonnassa omaa digitaalista työkaluamme quantPredic järjestelmää, jonka avulla laite alkaa seurata omaa kuntoaan ja muuttuu näin “älylaitteeksi“ tekoälyä hyödyntäen.

Kunnonvalvonnan aloittaminen

Kunnonvalvonnan käyttöönottovaiheessa tuotantolaitoksen laitteistosta jaotellaan ensin tuotannon kannalta kriittiset laitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Usein kunnonvalvonnassa mitataan tuotantokoneiden tai niiden osien värähtelyä ja lämpötilaa. Mahdollisia mittauskohteita ovat myös esimerkiksi suodattimien tukkeutumisasteet tai laitehuoneiden ja laitteiden lämpötilat, sekä öljyanalyysit.

-Hyödynnämme kriittisten laitteiden luokittelussa laitehierarkiaa ja kriittisyysluokittelua. Mittauksessa käytetään online-antureita ja saatu anturitieto keretään meidän omaan quantPredict pilvipalveluun, joka muokkaa datan haluttuun luettavaan muotoon. Palvelu mahdollistaa hyvin moninaisen anturidatan käsittelyn.

Mittaustuloksista muodostetaan trendi, jota automatiikka seuraa poikkeamien havaitsemiseksi.

-Mittauksista tulevan trendikäyrän muutokset tai määritellyn vaihteluvälin ylittävät arvot aiheuttavat järjestelmässä hälytyksen kunnossapidosta vastaavalle taholle ja tiedämme näin heti lähteä selvittämään tilannetta. Parhaassa tapauksessa vian aiheuttaja saadaan selville anturidatan avulla ja tarvittavat varaosat voidaan ennakoida valmiiksi. Aikaisessa vaiheessa havaitun vian kehittyminen laiterikoksi kestää usein viikkoja, jolloin hallitun korjauksen suunnittelulle jää hyvin pelivaraa, Kaiharju toteaa.

Lue lisää: Quant Service Center – Kunnonvalvonta parantaa tuotannon luotettavuutta