Quantservice

5 lokakuun, 2023

Quant & Lantmännen Cerealia – Tuotantolinjan muutostyöt paransivat tuotannon luotettavuutta

Lantmännen Cerealia on osa Lantmännen konsernia, joka on maatalousosuuskunta ja Pohjois-Euroopan johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- ja elintarviketoimialalla. Suomessa Lantmännen toimii neljän yrityksen voimin. Quant on toiminut Lantmännenin kunnossapitokumppanina vuodesta 2019 lähtien ja vastaa asiakkaan 8 tuotantolaitoksen kokonaiskunnossapidosta Suomen ja Viron alueella.

Asiakaskohteen ongelmatilanne koski kuljetinta, jossa ilmeni usein pienempiä sekä suurempia käyttöhäiriöitä ja oli nykyisessä valmistusprosessissa jäänyt turhaksi. Isommat viat saattoivat aiheuttaa pitkiäkin tuotantokatkoja kuljettimen sijainnin takia. Lisäksi tuotannon henkilökunta oli kertonut, että kuljettimen käyttö oli yleisestikin hankalaa, joten tähän lähdettiin yhdessä luomaan ratkaisua.

Quantin ratkaisu:

Asiakkaan toiveena oli poistaa turhaksi jäänyt kuljetin ja jatkaa edellistä kuljetinta siten, että tällä olisi mahdollisuus korvata poistettava kuljetin. Projektin alkaessa esisuunnitteluun panostettiin, jonka lisäksi vastuut ja rajat sovittiin tarkasti asiakkaan kanssa. Suunnittelussa huomioitiin erityisen tarkasti mitoitus, asennuksen rajat sekä yksityiskohdat, jotta linja oli mahdollista saada toimimaan sulavasti.

Quantin koko projektitiimi oli tiiviisti mukana jo suunnitteluvaiheessa. Tarvittavat piirustukset suunniteltiin linjamuutosta varten, jonka pohjalta osat tilattiin Quantin oman toimittajaverkoston kautta. Erityistä huomiota kiinnitettiin kuljettimen jalkojen korkeussäätöihin, jonka lisäksi yksityiskohtia käytiin tarkasti läpi.

Turvallisuusnäkökulmat otettiin tarkasti huomioon projektin jokaisessa vaiheessa, esimerkiksi työnvaarojen arviointi toteutettiin ennen purkutyön aloitusta.

Tulokset:

Quant toteutti projektin kokonaisuudessaan itse ja avaimet käteen periaatteella. Häiriöitä aiheuttanut kuljetin onnistuttiin poistamaan tuotantolinjalta suunnitelman mukaisesti ja vikaantumisväli pidentyi merkittävästi, pidempiä tuotantolinjan pysähdyksiä ei ole tapahtunut. Tuotannon luotettavuus ja linjan käytettävyys parantuivat merkittävästi muutostyön myötä. Lisäksi tuotantohenkilöstö pääsi eroon hankalasta ja häiriöitä aiheuttaneesta laitteesta.

Tuotantolinjan muutos vähensi myös 30 % tuotteen valmistukseen tarvittavan raaka-aineen määrää linjalla, joka tarkoittaa asiakkaalle suuria säästöjä vuositasolla.

Muutostyön yhteydessä projektitiimi siisti samalla kaapelitöitä, jonka myötä siivous helpottui tuotantolinjan ympärillä.

Asiakkaan palaute:

„Kaikki meni täysin suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Yllätyksiä ei noussut esille, eikä ylimääräisiä kustannuksia. Quant kävi heti alussa läpi tarkasti projektia koskevan sopimuksen rajat ja vastuut, jota pidän tärkeänä osana projektin sujuvuutta ajatellen.

Muutostyön myötä onnistuimme saavuttamaan suuren säästön vuositasolla tuotteen valmistuksessa tarvittavan raakamateriaaliin suhteen. Puhutaan noin 50 000 € säästöstä vuodessa.

Pidän myös positiivisena asiana sitä, että Quant hoiti itsenäisesti projektin kokonaisuudessaan alusta loppuun. Projektin toteuttaneet henkilöt pystyvät seuraamaan linjan tuloksia myös toteutuksen jälkeen. Yhteistyö sujui kokonaisuudessaan erittäin hyvin. “

Martti Moilanen, Lantmännen Cerealia