Quantservice

12 lokakuun, 2023

Matti Johansson – ”Teollisuuden kunnossapidon ala vei täysin mukanaan.”

Matti Johansson sai työtehtäväkseen lähteä alihankkijan roolissa Quantin avuksi Helsingissä sijaitsevaan yksikköön noin seitsemän vuotta sitten. Ja sillä tiellä hän on edelleen, tosin nykyään osa Quantin tuottavuuden tekijöiden tiimiä.

-Ajauduin oikeastaan vahingossa kunnossapidon puolelle noin seitsemän vuotta sitten. Olimme alihankkijana auttamassa rautarakenne hommissa ja sitä kautta tutustuin teollisuuden kunnossapidon alaan kokonaisuudessaan ja sehän vei täysin mukanaan.

Tiivis yhteistyö Quantin tiimin kanssa oli herättänyt kiinnostuksen siirtyä pysyvästi osaksi paikallista kunnossapitotiimiä. Pian Matista tulikin osa tuottavuuden tekijöiden tiimiä hänelle tutussa yksikössä Helsingissä. Innostus alaa kohtaan on vienyt viimeisten vuosien aikana Mattia myös uralla eteenpäin.

-Muutaman vuoden jälkeen minulla heräsi kiinnostus kehittää osaamistani ja edetä omalla uralla eteenpäin. Sain mahdollisuuden osallistua lähiesimieskoulutukseen, jonka järjesti Quantin kumppanina toimiva Taitotalo. Nyt 1,5 vuotta kestävä tutkinto on suoritettu ja siirryin Vantaan paikalliseen tiimiin työnsuunnittelijan tehtäviin.

Viimeiset puoli vuotta työnsuunnittelijan tehtäviä hoitanut Matti, on ollut tyytyväinen nykyiseen työnkuvaansa.

-Päivät ovat monipuolisia, aamulla käydään läpi linjojen tilanne sekä yön tapahtumat raporttien ja vikakeikkojen osalta. Tämän jälkeen aamu lähtee käyntiin tuotannon porukan kanssa aamupalaverissa, jossa kierretään sim-taulut läpi, joihin ilmoitetaan laitteiden viat. Tämän jälkeen siirryn aamupalaveriin tuotannon porukan kanssa, jossa käymme läpi päivän työt. Yhteistyö asiakkaan kanssa on tärkeää ja haastattelenkin päivittäin asiakkaan operaattoreita siitä, miten heillä menee koneiden kanssa.

Matin mukaan alalla vaaditaan yhä enemmän myös moniosaamista.

-Erityisesti alalla huomaa muutoksen, jonka myötä tarvitaan yhä enemmän moniosaajia, koska työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Välillä tulee eteen haastaviakin tilanteita, kun etsitään vian juurisyytä, mutta hyvällä asenteella ja halulla kehittää itseään pärjää kyllä hyvin. Itseäni motivoi juuri se, että on mahdollisuus kehittää omaa osaamista. Näin suuressa yrityksessä urakehitykselle on tulevaisuudessa myös laajasti mahdollisuuksia.

-Mielestäni Quant on luotettava työnantaja ja henkilöstölle luodaan hyvin uramahdollisuuksia, jos he itse näin haluavat.

Tutustu Quantin tarjoamiin uramahdollisuuksiin ja avoimiin työpaikkoihin!