Quantservice

27 toukokuun, 2021

Kunnossapidon kustannusten hallinta – Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Kunnossapito tuottaa tuotantolaitteille täyden toimintakyvyn tietyllä panostuksella. Paras lopputulos saavutetaan ennakoivan, mittaavan ja kuntoon perustuvan huoltosuunnittelun budjetoiduilla kustannuksilla ja siirrettyjen korjausten aikataulutuksella. Siksi yhteinen suunnitelmallinen tuotanto ja kunnossapito onkin tärkeää, johon kaikki ovat sitoutuneita.

Kunnossapidon suunnitelma voidaan jakaa karkean- ja hienomman tason suunnitelmaksi. Toimenpiteitä määriteltäessä esimerkiksi materiaalikustannusten osalta tulee tehdä suunnitelma seuraavaksi vuodeksi, tai parhaimmillaan jopa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tällöin saamme lisäaikaa vielä niin sanottuun budjetin hienosuunnitteluun, joka mahdollistaa onnistumisen kustannusten hallinnassa.

Kustannusten suunnitelmallinen hallinta on tärkeä osa kunnossapidon prosessia muiden toimintojen rinnalla. Yleisesti seuraavan vuoden budjetti muodostetaan syksyn tullessa, jossa otetaan huomioon muun muassa luotettavuusanalyysien avulla tuotettu data.

Nykytekniikan mukanaan tuomat digitaaliset ratkaisut ja sitä kautta kehittyneempi raportointi mahdollistavat paremman ennustettavuuden, joka tuo merkittävää hyötyä budjetointiin. Kustannusten hallinta on kokonaisvaltaisesti tullut lähemmäs työnsuunnittelua ja jokapäiväistä suunnitelmallisuutta, joihin työntekijätkin pääsevät vaikuttamaan.

Hienosuunnitelmien kautta pystytään aina määrittelemään tarkemmin kunkin työn mahdollinen kustannusarvio kunnossapitojärjestelmään. Kyseisen työn kustannusten toteutumista ja aikataulutettujen töiden yhteiskustannusta voidaan seurata erillisen raportointityökalun kautta, jonka avulla toteuman seuranta onnistuu näin todella helposti.

Hienosuunnittelulla ja aikataulutuksella onkin suuri merkitys siihen mitä muutoksia voidaan vielä suunnitelmiin tehdä. Erillisten töiden suunnittelu ja aikataulutus on tärkeä koska niiden yhteisvaikutuksella voi olla suuri merkitys esimerkiksi kuukauden budjetoinnin toteutumiseen. Isommissa yksiköissä on tärkeää nähdä koko yksikön aikataulutus riittävän ajoissa, jotta aikataulutuksia ja priorisointeja voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen.

Näitä arvioita suoritetaan tiiviissä yhteistyössä kunnossapidon ja tuotantolaitosten henkilöstön kanssa, jotta toimijoilla on yhteinen sitoutuminen ja ymmärrys lopputulokseen sekä suunnitelmaan. Monet yhteiset asiat ja toiminnot ohjaavat budjetin muodostumista, joka on yhteistyötä parhaimmillaan.

Tiiviillä yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa, mahdollistamme onnistumiset.

Arto Rosendahl

Kehityspäällikkö

Arto’s LinkedIn Profile