Quantservice

16 huhtikuun, 2024

Kehitysaskeleet kohti tehokasta varaosien hallintaa

Teollisuuden kunnossapidossa tehokas varaosien hallinta on ratkaisevan tärkeää. Paikallinen tiimimme Virossa aloitti asiakaskohteessamme matkan kohti tehokasta varaosien hallintaa vuonna 2019, tavoitteenaan muuttaa varaosien varastointi- ja hallintatapoja nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi.

”Projekti käynnistyi sen jälkeen, kun saimme 42 neliömetriä lisää tilaa, ja tavoitteen siirtää varaosien varastointi yhteen paikkaan yksikössä. Ennen projektin aloittamista varaosat olivat sijoitettuina ja varastoituina 18 eri kaappiin kriittisten koneiden läheisyyteen, eri puolille tuotantolaitosta”, kertoo Romet Roosme, yksikönpäällikkö, Quant Estonia.

Aluksi paikallinen tiimi keskittyi organisointiin, varaosat luokiteltiin ja jokaiselle varaosalle luotiin uusi koodi Maximo-järjestelmään, jonka lisäksi olemassa oleva varasto järjesteltiin uudelleen. Varastossa jokainen hylly ja kaappi sai oman QR-koodin, tarjoten lyhyesti yksityiskohtaista tietoa kunkin kaapin sisällöstä.

”Projekti eteni askel askeleelta ja vuonna 2021 otimme käyttöön hyllyn, joka oli omistettu suunnittelutoiminnoille. Tähän sisältyi varaosien lisäksi myös rikkoutuneita osia, jotka odottivat arviointia. Tämä ennakoiva lähestymistapa vähensi merkittävästi seisokkiaikoja, kun varaosat olivat helposti ja nopeasti saatavilla tarvittaessa”, kertoo Romet Roosme.

Uusi automatisoitu varastojärjestelmä

Uusi automatisoitu varastojärjestelmä otettiin käyttöön yksikössä vuonna 2023. Varaosien tiedot integroitiin saumattomasti Maximo- ja automatisoidun varastojärjestelmän kanssa, jonka myötä työntekijöille saatiin tehokas näkyvyys ajantasaiseen varastotilanteeseen.

”Järjestelmän parannukset mahdollistivat selkeän yleiskuvan, jonka lisäksi se yksinkertaisti varaosien hallintaa. Henkilöstö voi nyt etsiä oikeaa varaosaa joko nimen perusteella, tai hyödyntäen kuvia. Varaosien paikantamisesta ja noutamisesta on nyt tullut sujuva ja nopea prosessi”, kertoo Steven Koik, Ostaja, Quant Estonia.

Yhdessä Maximo-järjestelmän ja luodun uudelleen tilaus -toiminnon kanssa varmistetaan varaosien oikea-aikainen saatavuus. Tämä merkintäjärjestelmä tehostaa varastonhallintaa, mahdollistaen henkilöstölle nopean ja tarkan varaosien paikantamisen.

”Työntekijöiden koulutus heti alkuvaiheessa varmisti sen, että henkilöstöllä oli kaikki tarvittavat tiedot ja taidot uuden järjestelmän hyödyntämiseksi tehokkaasti. Tämä uusi varasto on hyvä esimerkki tehokkaasta varaosienhallinnasta”, sanoo Romet Roosme.

”Voimme ylpeinä todeta, että uusi automatisoitu varastojärjestelmä on tehokas ja toimii moitteettomasti. Varaosien paikantaminen ja tilaaminen on muuttunut helpoksi. Uudessa automatisoidussa varastossa meillä on tällä hetkellä 37 hyllyä, ja noin 2500 varaosaa”, sanoo Steven Koik.