Quantservice

12 lokakuun, 2020

Mittava LOTO -projekti käynnistyi Ludvikassa

Ruotsissa Ludvikassa Quant on aloittanut mittavan projektin, jonka tarkoituksena on kehittää yksikön turvallisuutta eteenpäin. LOTO eli Lockout-tagout käyttöönotto määriteltiin yhdessä asiakkaan kanssa toteutettavaksi tuotantolaitoksen kaikilla osastoilla.

Tarkoituksena on ottaa käyttöön uusi turvallisempi toimintatapa, jonka avulla koneet ja laitteet pystytään poistamaan käytöstä niin, ettei vaaraa aiheudu huollon tai kunnossapitotyön aikana. Tahattomasti vaarallisen energian vapautuminen voi aiheuttaa onnettomuuksia ja vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

Useita positiivisia muutoksia erityisesti turvallisuuden näkökulmasta on jo havaittavissa projektin ollessa nyt puolessa välissä, kertoo Quantin kunnossapitoinsinööri Benita Padam.

– Tapaturmat ovat vähentyneet LOTO projektin myötä ja olemme näin myös vahvistaneet turvallisuuskulttuurin kehitystä entisestään. Turvallisuuden lisäksi myös muista näkökulmista katsottuna projekti on tuonut tullessaan positiivisia muutoksia.

Kunnossapitokumppanuus asiakkaamme Hitatchi ABB Girds:n kanssa alkoi vuonna 2006. Turvallisemman työympäristön edistäminen on sekä meille, että asiakkaallemme ollut koko yhteistyön ajan erittäin tärkeä asia.

Asiakkaamme tavoitteena on luoda fyysisesti, psykologisesti ja sosiaalisesti terve ja kannustava työpaikka kaikille työntekijöille, jossa työtapaturmien ja työperäisten sairauksien riskit pyritään estämään.

– Työntekijämme voivat suorittaa kunnossapitotyöt turvallisesti, kun olemme minimoineet riskit. Työn ajaksi koneet ja laitteet sammutetaan lukkojen avulla ja huollon kohteena oleva kone merkitään selkeästi, Benita lisää.

Turvallisempi työympäristö ja pienentyneet kustannukset

Benita kertoo projektin tuomista useista hyödyistä. LOTO -projekti vaikuttaa erittäin positiivisesti niin turvallisuuteen, kuin myös esimerkiksi kustannuksiin laskevasti.

– Uusi toimintatapa selkeyttää vastuualueita huollon aikana, eli kuka on sillä hetkellä vastuussa koneen huollosta, ja kuinka työ tulisi suorittaa. Lisäksi kunnossapitotyöt tehostuvat, mikä näkyy vähentyneinä kustannuksina, koska seisokit kestävät vain välttämättömän ajan.

Quantin yksikönpäällikkö Jens Langörgen suhtautuu projektiin myös erittäin myönteisesti.

– Tämä on erittäin tärkeä turvallisuusaskel, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä huoltoseisokkeihin liittyvistä turvallisuuskysymyksistä, vähentääksemme entisestään vaaratilanteita ja tapaturmia.

Kyseessä on laaja projekti, jossa suurimmilla osastoilla tarkastettavia koneita on useita satoja. Tällä hetkellä olemme noin puolivälissä, yksikön yhdeksästä osastosta viidellä projekti on saatu päätökseen ja neljällä osastolla tehdään vielä toimenpiteitä projektin loppuun viemiseksi.

– Asiakas on toimittanut meille listan kaikista koneista kultakin osastolta. Yhdessä kunnossapitoasentajiemme kanssa olemme käyneet listan läpi selvittääksemme, mitkä vaativat LOTO toimintatavan käyttöönottoa. Benita kertoo.

– Työn alkaessa käymme listan läpi ja tarkastamme koneen prosessin. Tämän jälkeen dokumentoimme ja otamme kuvat ja luomme jokaiselle koneelle oman LOTO -ohjeistuksen. Benita lisää.

Turvallisuuden kehitys on tietysti projektin ensisijainen tavoite. Ohjeistukset tarkistetaankin yhdessä kunnossapitoasentajan kanssa varmistuaksemme siitä, että kaikki on oikein.

Uskomaton parannus viestinnässä asiakkaan kanssa

Valmiit ohjeet kerätään osaston omalle LOTO -asemalle. Ohjeiden lisäksi huoltotöissä käytettävät lukot on määritelty löytyvän tietystä paikasta.

– Itse lukituskaappi, josta lukot löytyvät on lukittu ja laatikon avaa aina asiakkaan yhteyshenkilö. Ajatuksena tässä on se, että jokainen tekemämme työ alkaa luovutuksella asiakkaalta Quantille.

– Asiakas myöntää luovutuksen kirjallisesti ennen, kuin aloitamme työn. Vastaavasti työn tullessa valmiiksi, palautamme heille takaisin lukot ja kerromme, kuinka työ sujui.

Asiakkaan kanssa tapahtuva luovutusprosessi on vahvistanut asiakassuhteita ja lisännyt viestintää. Tapa on koettu toimivaksi, koska asiakkaan kanssa sovitaan aina tietty aika, jolloin tapaamme LOTO -asemalla ja teemme luovutuksen. Aktiivinen vuorovaikutus on parantunut huomattavasti, myös asiakas on antanut positiivista palautetta projektiin liittyen.

– Heidän mielestään tämä toimii ehdottomasti hyvin. Tämä helpottaa heitä myös siinä, että he tietävät, mitkä työt ovat käynnissä. Mikä tietysti helpottaa heidän suunnitteluaan. Viestintä on avainasemassa, Benita kertoo.

Painopiste turvallisuudessa

Kaikki tarvittavat henkilöt koulutetaan LOTO toimintatavan käyttöönottovaiheessa. Koulutuksessa käydään läpi, mitä uusi käytäntö tarkoittaa, miten prosessi tulisi suorittaa ja mitä hyötyä siitä on.

– Pidämme aina vähintään kaksi koulutusta kullekin osastolle. Toki tarvittaessa koulutuksia järjestetään useampia, jos joku on esimerkiksi ollut sairaana tai työskennellyt toisessa vuorossa. Käyttöönotto vaiheessa tärkeintä on nimenomaan varmistaa, että kaikki saavat tarvittavat tiedot.

Koulutuksia järjestetään myös Quantin omalle henkilökunnalle varmistaaksemme, että jokaisen tietotaito pysyy ajan tasalla ja edistämme turvallisuuskulttuurin ylläpitoa kohteessa.

– Järjestämme toistuvia koulutuksia esimerkiksi riskienarvointiin ja lockout-tagout toimintatapaan liittyen. Tarkoituksena on varmistaa, että jokainen kokee olonsa turvalliseksi työskennellessään. Koulutukset toimivat myös muistutuksena siitä, miksi teemme näitä asioita joka päivä, Benita lisää.

Yksikönpäällikkö Jens tukee Benitaa projektissa ja korostaa turvallisen työskentelyn merkitystä.

– Systemaattinen turvallinen työskentely, mukaan lukien sähkötyöturvallisuus on meillä Quantilla tärkeässä asemassa. Olemme ylpeitä siitä, että voimme ottaa vastuun lockout-tagout menetelmän käytöstä alusta loppuun tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja sen työntekijöiden kanssa.

– Olennaisinta on se, että voimme varmistaa toimivat rutiinit energian turvalliseen katkaisemiseen antamalla selkeät ohjeet kaikille työntekijöille. Meidän tulee aina työskennellä turvallisesti, jotta kaikki pääsevät terveinä kotiin, johon tämä käynnissä oleva projekti todella vaikuttaa.