Quantservice

26 tammikuun, 2020

Henri Chi – I realized my full potential

Henri Chi on hyvä esimerkki nuoresta Tuottavuuden tekijästä, jolla riittää paloa ja kiinnostusta kehittyä omalla alallaan. Henri aloitti automaatioasentajan roolissa Drivesin yksikössä ABB Full Servicen aikana vuonna 2012 ja toimii tänä päivänä samaisessa yksikössä kunnossapitopäällikkönä.

ABB:llä oli selvästi paras työympäristö ja ilmapiiri aikaisempiin harjoittelupaikkoihin verrattuna. Tässä vaiheessa minulle oli selvää, että haluan jatkaa työuraani tässä samassa ympäristössä.

Sähkö- ja automaatioasentajan työ oli minulle hyvin mielekästä ja antoisaa, mutta palava halu oppia lisää vei ammattikorkeakouluun. Päämääräni oli hieman epäselvä vielä tuolloin, mutta tiesin sen, että haluaisin kehittää itseäni mahdollisimman pitkälle sähkö- ja automaation alalla.

Kesällä palasin Drivesin -tehtaalle ja jatkoin tuttua sähkö- ja automaatioasentajan tehtävää kuin aikaisemminkin. AMK -opintojen alkaessa jälleen syksyllä siirryin tekemään työvuoroja iltavuorossa aina silloin, kun koulusta vain kerkesi. Koin koulun ja työn yhdistelmän hyvin opettavaiseksi, koska pystyin soveltamaan koulusta opittua suoraan työntekoon.  Vapaa-aika toki jäi tuolloin vähäiselle, mutta jälkikäteen ajateltuna se oli minulle kullan arvoista.

Vuosi 2014 – 2015 toi mukanaan muutoksia, ABB:n myydessä Full Service -kunnossapitotoiminnan pois ja tilalle syntyi uusi yritys, Quant Finland. Koin, että tässä on hyvä mahdollisuus kehittyä.

 

”Kunnossapidon ilmapiiri oli hyvin tiivis ja kaikki tuntui puhaltavan yhteen hiileen.”

Opinnäytetyötä kirjoittaessani toimin tuolloin jo täyspäiväisenä kehitysinsinöörinä. Opinnäytetyöni kohteena oli suunnitella koko ABB Oy:n Motors & Generators yksikön tehtaan koneille, laitteille ja järjestelmille erotus ja lukitusohjeet, jotka tunnetaan myös termillä Lockout/ Tagout. Kunnossapidon ilmapiiri oli hyvin tiivis ja kaikki tuntui puhaltavan yhteen hiileen. Kun minulla oli haasteita, löytyi aina joku, joka pystyi auttamaan.

Takaisin Drives yksikön tehtaalle siirryin seuraavana vuonna, tällä kertaa sähkötöiden työnjohtajan roolissa. Olin ensimmäistä kertaa esimiehen roolissa ja otin tämän haasteena vastaan, vaikka minulla ei ollutkaan suunnitelmissa siirtyä esimiehen rooliin. Alun totuttelun jälkeen työnjohtajan rooli tuntuikin ihan hyvältä ja aloin viihtymään tehtävässä.

Kesällä 2017 kuvioihin astui Sataservice, kun yksikkö siirtyi Quantilta Sataservicelle. Tässä vaiheessa minut palkattiin vetämään Quantin Etelä-Suomen uutta liikkuvaa ryhmää. Tämä oli minulle selvä askel eteenpäin urallani ja otin projektipäällikön haasteet innolla vastaan. Pääpaino tekniikan puolelta alkoi siirtymään enemmän talouden ja toiminnan johtamisen puoleen ja näin ollen se toi mukanaan myös paljon uutta opittavaa.

Projektitoiminta oli tässä vaiheessa uutta myös Quantille, koska vastaavanlaista toimintaa ei ollut Etelä-Suomen alueella aikaisemmin ollut. Tämä toi alussa haasteita, mutta onneksi sain tukea yrityksemme eri osastoilta yksikön käynnistys vaiheessa. Keskustelut olivat aina avoimia ja ideoita pystyi pallottelemaan vapaasti toisten kanssa. Tuntui siltä, että meillä oli kaikki edellytykset kehittää toimintaa eteenpäin. Quantin ja Sataservicen yhdistymisen myötä kesällä 2018 muutokset veivät minut jälleen tuttuun ympäristöön Drives -tehtaalle kunnossapitopäälliköksi.

 

”En olisi uskonut koskaan, että saisin näin hyvät mahdollisuudet kehittyä urallani.”

Olen ollut hyvin tyytyväinen aikaani Quantilla. Jälkikäteen ajateltuna, en olisi uskonut koskaan, että saisin näin hyvät mahdollisuudet kehittyä urallani. Olen aina ollut hyvin kriittinen oman kehitykseni osalta ja olen äärimäisen kiitollinen, että minulle on annettu mahdollisuus jatkuvaan kehitykseen. Quantilla ollessani minulla on aina ollut esimies, jolta olen saanut tukea työhön liittyvissä asioissa sekä lisäksi tukea itseni kehittämiseen.

Koen, että esimiehen ja työntekijän kommunikoinnilla on hyvin suuri vaikutus työympäristöön ja ilmapiiriin. Yritän myös itse olla alaisilleni mahdollisimman avoin ja tukea heidän tekemistä. Työurani aikana olen päässyt kehittämään osaamistani, mutta olen myös kehittynyt ihmisenä ja sanoisin, että työympäristöllä on ollut siihen suuri vaikutus.

Esimiehen roolissa olen huomannut, että erilaisten ihmisten kanssa täytyy pystyä tekemään yhteistyötä. Työympäristössä olevat henkilöt ovat todennäköisesti hyvin erilaisia luonteeltaan ja näin ollen on opittava tuntemaan ja ymmärtämään erilaisia persoonia. Toinen saattaa tulkita tietynlaisen menettelyn ihan eri tavalla, kuin toinen ja tässä piileekin yksi esimiehen päivittäisistä haasteista. Asiakas tarpeiden tunnistamisessa onkin juuri tästä kyse.

 

-Henri Chi
kunnossapitopäällikkö
ABB Pitäjänmäki