Quantservice

15 maaliskuun, 2022

5 vuotta ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia

Quantin kunnossapitotiimi Louisvillessä, Kentuckyssa, on saavuttanut hienon tavoitteen, viisi vuotta ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia (LTI). Yksikönpäällikkö Adam Finlay pitää menestyksen avaimina vahvaa turvallisuuskulttuuria, ihmisten voimaannuttamista ja hyvää joukkuehenkeä.

Yhteistyö asiakkaan kanssa Louisvillessä, Kentyckyssa, Yhdysvalloissa alkoi vuonna 2017. Hiljattain Quantin 25 työntekijästä koostuva tiimi juhlisti saavutustaan, 5 vuotta ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia! Yksikönpäällikön Adam Finleyn mukaan, tämän saavutuksen on mahdollistanut jatkuva koulutus turvallisuuteen liittyen, sekä työntekijöiden sitoutuminen turvallisuuteen.

-Ensimmäisestä päivästä lähtien olemme nostaneet vahvasti esille turvallisuuden, ja puhuneet paljon aiheesta. Pystymme pitämään tietotaidon ajan tasalla koulutusten avulla, pohjimmiltaan kyse on jatkuvasta keskustelusta turvallisuuden ympärillä, hän kertoo.

Henkilöstön voimaannuttaminen on yksi menestyksen avaimista

Tärkeä osa päivittäistä työtä ovat riskien arvioinnit, jotka tehdään ennen jokaista huoltotyötä. Toinen on jatkuvat turvallisuusaiheiset keskustelut, jotka otetaan mukaan jokaiseen yksikössä pidettävään kokoukseen.

-Puhumme aina turvallisuudesta, oli kyse sitten yrityksen sisäisestä kokouksesta, tapaamisesta asiakkaan tai toimittajan kanssa. Jokainen tapaaminen alkaa turvallisuudesta, sillä se on aina oltava asialistalla, jotta turvallisuus säilyy ensisijaisena, Adam sanoo.

Toinen menestyksen avaimista on vahva turvallisuuskulttuuri kohteessa, joka kumpuaa työntekijöiden voimaannuttamisesta. Adam huomauttaa kuinka tärkeää on, että jokainen tiimistä uskaltaa keskeyttää työn havaitessaan mahdollisen riskin.

-Työntekijöitä tulee voimaannuttaa ja kertoa heille, että jos he näkevät jotain vaarallista, he voivat ja heillä on myös velvollisuus nostaa asia esille. Jokaisella on valta tehdä niin, ja mistä tahansa riskissä onkin kyse, se korjataan aina ennen työn aloitusta. Kaikki tietävät sen, ja mielestäni se auttaa paljon, hän sanoo.

Turvallisuus on tiimityötä

Vaikka jokaisella työntekijällä on tärkeä rooli vahvan turvallisuuskulttuurin rakentamisessa ja sen ylläpitämisessä, Adam korostaa myös aihetta tiimin näkökulmasta.

-Kyse on siitä, että tiimi uskoo turvallisuuteen. Koska jos kaikki eivät toimi tiiminä turvallisen työympäristön luomiseksi, silloin sinulla on heikko lenkki. Mutta tietysti kaikki täällä meidän yksikössämme haluavat työpäivän jälkeen päästä turvallisesti kotiin, ja haluavat pitää itsensä ja kollegansa turvassa, hän sanoo.

Suhteellisen pienestä tiimistä on kasvanut vahvan joukkuehengen omaava tiivis porukka.

-Tämä on tiimityötä. Mitään ei saavuteta ilman, että kaikki ovat mukana. Ja olen kiitollinen saadessani nämä henkilöt tiimini jäseniksi, koska olemme pystyneet saavuttamaan nämä tavoitteet yhdessä. Olen todella kiitollinen, enkä voisi olla onnellisempi tiimistäni.