Vi samarbetar med våra kunder för framgång

Våra referenser uppgår till mer än 400 anläggningar världen över, där vi har ändrat underhållets roll från en kostnad till en värdeskapande del i verksamheten samt utvecklat människor och företagskulturen.

Tillverkningsindustri

Bättre tillgänglighet med lägre underhållskostnader

Utmaning

Kunden är en tillverkningsindustri för kondensatorer, brytare och komponenter

– Kunden var i behov av att förbättra anläggningens tillgäglighet och minska underhållskostnaden samt hade behov av att förbättra sitt förebyggande Underhåll

Lösning

– Avtalstyp: Total Maintenance Partnership

– Förändrad inställning till underhåll – Högt fokus på förebyggande underhåll och förbättring av tillgängligheten.

– Välutbildad och motiverad underhållsavdelning med större uppmärksamhet på säkerhetsfrågor.

– Anpassade projekttjänster baserade på specifika kundkrav avseende processteknik, ändringar i maskinlayout och maskinförändringar och bättre stöd till produktionen.

Resultat

– Minskad relative underhållskostnad med nästan 10%

– Ökning av andelen förebyggande kontra avhjälpande underhåll från 13,5% till 35.5%

– Förändrade avfallshanteringen från ett kostnadsställe till en inkomstkälla

– Fördubbling i antalet rapporterade incidenter, vilket visar på ett ökat säkerhetsmedvetande

– Förbättrad medarbetarnöjdhet (eNPS) till 77%

– Förbättrad kundnöjdhet Customer Satisfaction Index (cNPS) till 90.4%

Discrete Manufacturing lowres

Vårt erbjudande

Uppskatta er potential

Kontakta oss

Gruv- och mineralindustrin

Ständiga förbättringar i produktivitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet

Utmaning

Kunden ä ren av världens största producenter av nickel och palladium och en ledande producent av platina och koppar.

Kunden behövde minska kostnader och öka maskinernas tillgänglighet

Lösning

– Sedan 1999 har Quant haft det fulla ansvaret för sitens underhåll, där fokus har varit på kostnadseffektivitet och förbättrad tillgänglighet för att säkra en felfri drift av kvarnar, ugnar, autoklaver, brikettering och annan kritisk utrustning.

– Avalstyp: Total Maintenance Partnership

– Tillgång till Quants nätverk av professionella och skickliga medarbetare

– Möjlighet att köpa bade utrustning och underhållstjänster från samma leverantör vilket möjliggjorde synergier.

– Effektivt nyttjande av underhållssystemet och data för att förbättra produktionens och underhållets effektivitet.

Resultat

Avsevärd minskning av säkerhetsrelaterade incidenter under avtalstiden

–  Produktionsförluster till följd av underhåll minskade med 25%mellan 2012 och 2017

– Tekniska tillgängligheten i produktionen har legat över målet sedan 2012 och OEE-taletar förbättrats med 20%mellan 2012 och 2017

– Avtalet förnyades för 5e gången sedan 1999

Vårt erbjudande

Uppskatta er potential

Kontakta oss

Papper & Massa

Användning av Quants verktyg för att nå underhållets fulla potential

Utmaning

Kunden tillverkar kartong från återvunna fibrer, kartongen används för bland annat mat, konditoriprodukter, farmaceutiska produkter och grafiska applikationer. Bruket har ca 200 anställda och produktionskapaciteten är 170 000 ton per år.

– Kundens mål: Värdeökning på 12,2 M€ över 5 år (5,4M€ I kostnadseffektivitet och 6,8M€ i ökad tillgänglighet OEE)

Lösning

– Avtalstyp: Total Maintenance partnership

– Kontraktet inkluderar alla underhållsrelaterade aktiviteter, vilket sträcker sig från ledningen och organisationen till avhjälpande, prediktivt och förebyggande underhåll.

– Lösningsorienterad produktivitetsökning genom att minska perioderna då utrustningen var avstängd, prestandaförbättringar och ökad livslängd på tillgångarna.

– Optimering av hanteringen av underleverantörer och förbättring av förrådsverksamheten och inköpsprocessen.

– Introduktion av ett underhållssystem (INFOR – quantWorx) och site dashboard med quantNumbers som rapportverktyg

– Installation av quantEffect för att mäta och övervaka OEE i realtid på kartongfabriken (6 maskinlinjer)

Results

-Fabriken satte nytt produktionsrekord med hjälp av den  ökade tekniska tillgängligheten

Ökat OEE-tal från 80,9% till 85.3%

– Övervakningssystem för OEE-mätning installerat (quantEffect)

– Minskning av den totala underhållskostnaden

– Minskning av antalet fel genom att tillämpa grundorsaksanalyser och planering av förebyggande underhåll.

Vårt erbjudande

Uppskatta er potential

Kontakta oss

Olja & Gas

Quant vinner underhållskontrakt på grund av överlägsen säkerhets know-how och tillhandahåller en omedelbar minskning av driftstoppen med 12%

Utmaning

Kunden är ett multinationellt företag inom olja & gas

– Huvudprodukter: Smörjoljor och fetter

– Produktionskapacitet: 14 miljoner liter smörjolja och 450 ton smörjfetter per månad

Lösning

– Avtalstyp: Total Maintenance Partnership, avtalet signerades 2015 men underhålls- och säkerhetsrelaterade aktiviteter har bedrivits på siten sedan februari 1996

– Kontraktet inkluderar alla underhållsrelaterade aktiviteter, vilket sträcker sig från ledningen och organisationen till avhjälpande, prediktivt och förebyggande underhåll.

– Lösningen är baserad på förbättrad produktivitet genom minskade driftstoppstider, effektivitetshöjande åtgärder för utrustningen och ökad livslängd på densamma

– Införande av underhållssystem (SGServ)

Resultat

– Quants goda rykte oå siten ledde till att kunden valde att ta det nästan 20-åriga samarbetet till nästa nivå i form av ett Total Maintenance Outsourcing-avtal, som signerades 2015 och förnyades 2018

–  12% minskning av driftstoppstiden

–  Tillgänglighetat 96% since 2010

Noll olyckor som krävt sjukvård (under mer än 23 år)

Vårt erbjudande

Uppskatta er potential

Kontakta oss

Livsmedelsindustri

Ökad OEE och tillgänglighet

Utmaning

Kunden är en stor aktör inom Livsmedelsindustrin i sydeuropa, världsledande inom bageri- och konditoriprodukter.

– Kunden hade för höga underhållskostnader och för låg generell effektivitet på sin

Lösning

– Avtalstyp: Total Maintenance Partnership

– Kontraktet inkluderar alla underhållsrelaterade aktiviteter, vilket sträcker sig från ledningen och organisationen till avhjälpande, prediktivt och förebyggande underhåll.

– Lösningen är baserad på förbättrad produktivitet genom minskade driftstoppstider, effektivitetshöjande åtgärder för utrustningen och ökad livslängd på densamma

– Optimering av avtal med underleverantörer och förbättringar i förrådsverksamheten samt inköpsprocessen.

– Minskning av akuta fel genom förbättrad felanalys och förebyggande underhållsplaner

– Introduktion av nytt underhållssystem (INFOR – quantWorx) och dashboard där quantNumbers används som rapportverktyg

ResultAT

– Ökat  OEE MED 3% (från 68,4% före Quant till 71% 2017)

  Ökad tillgänglighet med 17% (från 76,9% före Quant till 93% 2017)

– Resultat 2018:

OEE 81%

Tillgänglighet 92%

Prestanda 88%

Vårt erbjudande

Uppskatta er potential

Kontakta oss