Tjänster som förverkligar potentialen

Att förverkliga kundens fulla potential på underhållsområdet är en ständig utmaning, där parametrarna och möjligheterna förändras varje dag. Vi kombinerar våra omfattande funktioner för underhållshantering med många års praktisk erfarenhet och ett underhållskoncept i världsklass för att leverera tillförlitlig, engagerad och professionell service på alla nivåer.

Våra underhållstjänster är indelade i huvudkategorierna nedan.


Fullständig outsourcing av underhåll

Vi tar fullt ansvar för att maximera potentialen hos alla aspekter av underhållet, från administration till organisation och genomförande av allt avhjälpande och förebyggande underhåll samt driftstopp, uppgraderingar och modifieringar. Vi tar ett helhetsgrepp och åtar oss att förbättra säkerheten, produktiviteten och energieffektiviteten samtidigt som kostnaderna optimeras. Om så önskas kan vårt ansvar gå utöver det rena underhållet till att inkludera driften av anläggningens faciliteter, till exempel värme, el och vattenrening.

 

Outsourcing av underhåll

Vi tar fullt ansvar för underhållshanteringen och åtar oss att ge våra kunder en varaktig förbättring av affärsresultaten.  Vi ansvarar för att definiera underhållsfunktionens behov, inklusive att optimera underhållsplaneringen, införa och hantera underhållsprocesser för att förbättra anläggningens tillförlitlighet, utforma, hantera och optimera underhållsåtgärder, hantera anläggningsstopp och förbättringar samt andra förändringar för att förverkliga kundernas fulla potential på underhållsområdet. Dessutom kan vi hantera relaterade områden, som reservdelar och driftsättning eller avveckling av anläggningar 

Outsourcing av underhåll av tillgångsklasser

Vi tar fullt ansvar för alla aspekter av underhållet för specifika klasser eller familjer av utrustning. Detta skulle kunna omfatta elmotorer, kraftvärmeverk, drivning, instrumentering, processautomation och kraftdistribution. Som en oberoende OEM-tjänsteleverantör arbetar vi med alla typer av utrustning från alla tillverkare för att minska driftstoppen, förbättra prestandan och förlänga utrustningens livslängd.

Hög leveranskvalitet under 40 år inom Transport & Logistik

På Quant sätter vi stolthet i att ta ansvar för samtliga tjänster inom transport och logistik hos små och stora industriföretag. Vi gör det med goda relationer och hög leveranssäkerhet i fokus.

Quant garanterar snabba mottagarleveranser från att gods ankommer till dig – varje gång. Vi har 40 års erfarenhet av industriell verksamhet. Bland annat från ABB i Ludvika, Sverige, där vi tar ansvar för allt gods inom det 520 000 kvm stora industriområdet. Vi är med andra ord vana att arbeta med kunder som ställer höga krav på produktivitet och mätbarhet.

Läs mer i vår folder