kunnossapidon prosessit Quant

Ökad produktivitet och
kostnadseffektivitet

Ökad produktivitet och
kostnadseffektivitet

Utmaning

Kunden är en av världens största producenter av nickel och palladium och en ledande producent av platina och koppar. Kunden behövde minska kostnaderna samt öka maskinernas tillgänglighet.

Lösning

– Sedan 1999 har Quant haft det fulla ansvaret för sitens underhåll, där fokus har varit på kostnadseffektivitet och förbättrad tillgänglighet för att säkra en felfri drift av kvarnar, ugnar, autoklaver, brikettering och annan kritisk utrustning

– Avalstyp: Total Maintenance Partnership

– Tillgång till Quants nätverk av professionella och skickliga medarbetare

– Möjlighet att köpa både utrustning och underhållstjänster från samma leverantör, vilket möjliggjorde synergier

– Effektivt nyttjande av underhållssystemet och data för att förbättra produktionens och underhållets effektivitet

Resultat

Avsevärd minskning av säkerhetsrelaterade incidenter under avtalstiden

–  Produktionsförluster till följd av underhåll minskade med 25% mellan 2012 och 2017

– Tekniska tillgängligheten i produktionen har legat över målet sedan 2012 och OEE-talet har förbättrats med 20% mellan 2012 och 2017

– Avtalet förnyades för femte gången sedan 1999