kunnossapidon prosessit Quant

Omedelbar minskning
av driftstopp

Omedelbar minskning
av driftstopp

Utmaning

Kunden är ett multinationellt företag inom olja & gas.

– Huvudprodukter: Smörjoljor och fetter

– Produktionskapacitet: 14 miljoner liter smörjolja och 450 ton smörjfetter per månad

Lösning

– Avtalstyp: Total Maintenance Partnership, avtalet signerades 2015 men underhålls- och säkerhetsrelaterade aktiviteter har bedrivits på siten sedan februari 1996

– Kontraktet inkluderar alla underhållsrelaterade aktiviteter, vilket sträcker sig från ledningen och organisationen till avhjälpande, prediktivt och förebyggande underhåll

– Lösningen är baserad på förbättrad produktivitet genom minskade driftstoppstider, effektivitetshöjande åtgärder för utrustningen och ökad livslängd på densamma

– Införande av underhållssystem (SGServ)

Resultat

– Quants goda rykte på siten ledde till att kunden valde att ta det nästan 20-åriga samarbetet till nästa nivå i form av ett Total Maintenance Outsourcing-avtal, som signerades 2015 och förnyades 2018

–  12% minskning av driftstoppstiden

–  Tillgänglighet på 96% sen 2010

Noll olyckor som krävt sjukvård (under mer än 23 år)