kunnossapidon prosessit Quant

Ökad OEE och
tillgänglighet

Ökad OEE och
tillgänglighet

Utmaning

Kunden är en stor aktör inom livsmedelsindustrin i Sydeuropa och världsledande inom bageri- och konditoriprodukter. Kunden hade för höga underhållskostnader och låg OEE.

Lösning

– Avtalstyp: Total Maintenance Partnership

– Kontraktet inkluderar alla underhållsrelaterade aktiviteter, vilkea sträcker sig från ledningen och organisationen till avhjälpande, prediktivt och förebyggande underhåll

– Lösningen är baserad på förbättrad produktivitet genom minskade driftstoppstider, effektivitetshöjande åtgärder för utrustningen och ökad livslängd på densamma

– Optimering av avtal med underleverantörer och förbättringar i förrådsverksamheten samt inköpsprocessen

– Minskning av akuta fel genom förbättrad felanalys och förebyggande underhållsplaner

– Introduktion av nytt underhållssystem (INFOR – quantWorx) och dashboard där quantNumbers används som rapportverktyg

Resultat

– Ökat OEE med 3% (från 68,4% före Quant till 71% 2017)

  Ökad tillgänglighet med 17% (från 76,9% före Quant till 93% 2017)

– Resultat 2018:

OEE 81%

Tillgänglighet 92%

Prestanda 88%