kunnossapidon prosessit Quant

Bättre tillgänglighet med
optimerade underhållskostnader

Bättre tillgänglighet med
optimerade underhållskostnader

Utmaning

Kunden tillverkar kondensatorer, brytare och komponenter och var i behov av att förbättra anläggningens tillgäglighet, minska underhållskostnaden samt hade ett behov av att förbättra sitt förebyggande underhåll.

Lösning

– Avtalstyp: Total Maintenance Partnership

– Förändrad inställning till underhåll – högt fokus på förebyggande underhåll och förbättring av tillgängligheten

– Välutbildad och motiverad underhållsavdelning med större uppmärksamhet på säkerhetsfrågor

– Anpassade projekttjänster baserade på specifika kundkrav avseende processteknik, ändringar i maskinlayout och maskinförändringar och bättre stöd till produktionen

Resultat

– Minskad relativ underhållskostnad med nästan 10%

– Ökning av andelen förebyggande kontra avhjälpande underhåll från 13,5% till 35.5%

– Förändrade avfallshanteringen från ett kostnadsställe till en inkomstkälla

– Fördubbling i antalet rapporterade incidenter, vilket visar på ett ökat säkerhetsmedvetande

– Förbättrad medarbetarnöjdhet (eNPS) till 77%

– Förbättrad kundnöjdhet Customer Satisfaction Index (cNPS) till 90.4%