Quant Västerås når 5000 dagar utan LTI:s

I maj nådde Quants site i Västerås en stor milstolpe när 5000 dagar utan olyckor med sjukskrivning, så kallade LTI:s, passerades. Enligt sitechef Mattias Ericsson är nogranna riskbedömningar en stor anledning till den fina prestationen.

– Riskbedömningsmallen är ett bra hjälpmedel, men det är också viktigt att tänka till och tänka själv innan man startar ett jobb, säger han.

 

I början av maj hölls Quant Safety Week, ett globalt evenemang med olika aktiviteter relaterade till säkerhet. Extra fokus låg på riskbedömningar, som var temat för veckan. Och det är just väl genomförda riskbedömningar som ligger till grund för den milstolpe som Quant i Västerås har nått, menar sitechef Mattias Ericsson. Den 12 maj 2021 nådde siten 5000 dagar utan LTI:s.

– Det är en väldigt lång tid. Men det är riskbedömningarna som gör det. Att man tar det på allvar och verkligen gör ordentliga riskbedömningar, säger han.

– Riskbedömningsmallen är ett bra hjälpmedel, men det är också viktigt att tänka till och tänka själv innan man startar ett jobb.

 

Minimering av risker med Quants digitala verktyg

Förutom noggranna riskbedömningar har det kontinuerligt gjorts arbeten på siten för att minimera risker, exempelvis genom att ständigt utvärdera och anpassa vilka kläder och verktyg som används. Även instruktioner och arbetsmoment har utvärderats och justerats.

– Vår underhållsingenjör har jobbat väldigt mycket med att revidera det förebyggande underhållet, vilket är jätteviktigt. I takt med att maskinparken åldras behöver vi naturligtvis anpassa vårt underhåll, säger Mattias.

Digitala verktyg är ytterligare en faktor som enligt Mattias har bidragit till att siten har lyckats nå 5000 dagar utan olyckor.

– Vi är inte färdiga, men vi har påbörjat en implementering av quantPredict. Det gör att vi får förvarningar när någonting börjar bli slitet, så att vi kan planera det jobbet och göra det säkert. Då slipper vi exempelvis att gå upp på hög höjd på taket varje månad bara för att se efter ifall något behöver bytas. Istället får vi en signal och vet när vi behöver gå upp.

 

Engagerade medarbetare bakom framgången

Riskbedömningar, minimering av risker och digitala verktyg är tre faktorer bakom framgången. Men Mattias lyfter även fram en fjärde, viktig anledning till varför siten har lyckats hålla en så hög säkerhetsnivå under så många år – nämligen medarbetarna. Det är en liten grupp som jobbar tillsammans, vilket har lett till en stark sammanhållning. Samtidigt gör den lilla gruppen det möjligt att samtliga medarbetare kan vara med när dagens arbetsuppgifter gås igenom.

– I och med att vi är en så liten grupp kan vi gå laget runt och prata igenom allas arbetsuppgifter och hur varje person kan arbeta säkert med just sitt jobb. På så sätt är det en styrka att ha en liten grupp, att alla kan vara med på det varje dag, säger Mattias.

– Sen har vi en väldigt stark sammanhållning. Är det till exempel någon som har beredskap och det händer någonting som gör att den personen måste stanna kvar på eftermiddagen så stannar de andra också och hjälper till så att man inte ska behöva jobba ensam. Alla ställer upp för varandra.

 Our latest news posts