Utrustningsoptimering

Full kontroll för att optimera utrustningens prestanda

Karlskrona i Sverige inhyser en ovanlig sektor för Quant: det är här ABB High Voltage Cables tillverkar tjocka kablar för elöverföring. I över sju år har Quant ansvarat för underhållet av utrustningen som används i denna komplexa kabeltillverkningsprocess. Under de senaste åren har fabriken ökat sin leveranskapacitet med 74 procent, och Quant har bidragit till denna ökning genom att samarbeta med operatörerna och annan personal hos kunden.

Quants underhållsservice kombinerar underhållsexpertis med produktionsexpertis på kundföretaget. Denna kunskapsinteraktion förverkligar kundens fulla potential på underhållsområdet och inspirerar till högre produktivitet.

”Vi vill leverera underhåll som utvecklar produktiviteten, främst genom att öka produktionsutrustningens tillgänglighet och förbättra utnyttjandet av anläggningen”, säger Lars Enquist, säljchef på Quant i Sverige.

Quant kommer in med en välförberedd struktur och beprövade underhållsprocesser. Många verktyg och hjälpmedel följer med på köpet.

”Till att börja med tillför vi extra resurser och de medarbetare som väljer att gå över till Quant får utbildning och instruktioner. Vi samlar också in deras viktiga erfarenheter så att vi kan föra samman det bästa av två världar.

Genom att mäta nyckeltal och analysera fakta kan vi identifiera de verkliga orsakerna till problemen och åtgärda dem.”

”För att få produktiviteten att öka måste vi ha en fullständig bild av produktionsanläggningarna – och mänskliga handlingar står för en stor del av detta. Quants expertis är det första steget, sedan bygger operatörerna vidare på detta med sin processkunskap och man samarbetar för att uppnå ständiga förbättringar.

Under 2012 och 2013 har vi bland annat fördubblat antalet förbättringar för att öka den tekniska tillgängligheten – och vi har ökat andelen planerat underhåll från 29 procent till 42 procent”, berättar Pär Rosén, platschef för Quant på Karlskrona-fabriken.

”Det känns bra att arbeta med fabriken och spela en roll i att öka produktiviteten och få nöjdare slutanvändare”, tillägger han.

Date

december 3, 2014