Tillgänglighet i världsklass

Öka tillgängligheten till världsklassnivå samtidigt som underhållskostnaderna sänks

ABB i Figeholm tillverkar isoleringsmaterial som plåt och laminat samt isoleringskomponenter i presspapper.

Samarbetet mellan Quant och ABB i Figeholm har pågått i flera år, och i början av 2013 beslöt man att ta det ett steg längre. Det tidigare avtalet fokuserade på göra maskinerna så tillgängliga som möjligt. Nu prioriteras även underhållskostnaderna.

Det är ingen överraskning att underhållet har så hög prioritet på Figeholm. Den stora pappersmaskinen måste köra 24 timmar om dygnet, nästan varje dag året om.

”Underhållsarbete är mycket viktigt och Quant-teamet har kompetens inom detta område som vi inte har. Det innebär att vi nu kan fokusera mer på kärnverksamheten här på Figeholm. Vi uppnådde våra mål för tillgänglighet 2013 och när det gällde kostnader överträffade vi även målet”, säger Tobias Hansson, platschef.

 

En grundlig översikt togs fram för att kartlägga kostnaderna, samordna inköpen och möjliggöra bättre uppföljning av verksamheten.

 

”Genom att göra detta har vi också vidtagit en rad åtgärder för att främja säkerheten, till exempel implementera ett nytt system för att följa upp avvikelser”, säger Leif Vumritz, regionchef.

 

Detta har lett till en stor förändring i arbetsprocessen på Figeholm. Regelbundna uppföljningsmöten är nu en mycket viktig del i att se till att allt går smidigt: dagliga möten där tillgänglighet och säkerhet diskuteras, veckomöten där kostnaderna följs upp och månatliga möten där samarbetet granskas och man utvärderar hur de årliga målen har uppnåtts.

 

 

”Att kommunicera ut de nya rutinerna har varit en utmaning, men vi har jobbat på det tillsammans. Vi arbetar i nära samarbete med ABB i Figeholm och de anställda på Quant. Alla dessa personer har bidragit till framgången under det första året av samarbetet, men vi siktar fortfarande på att bli bättre”, avslutar Leif Vumritz.

Date

december 3, 2014