Förbättrad säkerhet

Säkerheten kommer först

ABB Electrical Machine Factory (EMF) i Estland har många utmaningar vad gäller säkerhetsmiljön. Fyra maskiner i en av salarna stansar ut rotor- och statorformer ur plåtar extremt snabbt och noggrant. Lindningsmaskinerna måste finjusteras till rätt frekvens och rummet där vakuumimpregneringsprocessen utförs kräver särskild skyddsutrustning.

Quant-teamet utför daglig service på all produktionsutrustning, inklusive rengöring, smörjning samt elektriskt och mekaniskt underhåll.

Förebyggande underhåll är nyckeln till att ge kunden ett mervärde och garanterar produktivitetsökningar i och med att maskinstopp och misslyckanden kan undvikas. Förutom förebyggande reparationer uppmuntras innovationer som leder till att säkerheten och produktiviteten förbättras inom det estniska teamet.

Quant-teamet har ansvarat för den övergripande underhållshanteringen sedan 2006 och sedan dess har ingen tid gått till spillo på grund av skador.

På frågan hur detta är möjligt svarar Kaupo Mäesalu, Quants platschef: ”Vi sätter säkerheten främst redan från början. Innan en uppgift påbörjas kontrollerar vi arbetsordern noggrant – inklusive säkerhetsaspekterna. Renlighet är en viktig komponent för att skapa en säker arbetsmiljö. Vi tar också säkerheten på allvar i produktionsområdet, där vi bär lämplig skyddsutrustning och samarbetar med annan personal i säkerhetsfrågor och skyddsförberedelser”, tillägger han.

”Att skapa en hållbar säkerhetskultur, där säkerhet och ledarskap är inbäddade i tänkesättet, kräver åratal av kontinuerligt arbete. Vårt team har arbetat hårt för att se till att var och en av oss kan gå hem till våra familjer friska och trygga efter varje arbetsdag”, säger Tarvo Treimann, lokal affärsenhetschef för Quant i Estland.

En av lärdomarna från anläggningen är att man, förutom att observera och ge återkoppling om faror och tillbud, bör uppmärksamma gott säkerhetsbeteende för att skapa en positiv inställning till säkerhet.

Date

december 3, 2014