Förbättrad prestanda

Åstadkomma bättre tillgänglighet för anläggningen med lägre underhållskostnader

ABB Ludvika är en av ABB Power Products stora produktionsanläggningar för tillverkning av kondensatorer, strömbrytare, komponenter, instrumenttransformatorer, överspänningsavledare och krafttransformatorer. De två största produktionslinjerna är för stora krafttransformatorer.

På Ludvika ansvarar Quant för alla korrigerande och förebyggande mekaniska, elektriska och automationsåtgärder, inklusive reservdelshantering, CMMS och nyckeltal (KPI:er) för underhållet. Dessutom ingår underhåll av gaffeltruckar, anläggningsintern logistik, avfallshantering inom produktionen och vissa projekt inom processteknik.

Quants underhållshantering har gett några betydande fördelar. Mest märkbar är förändringen i tänkesätt vad gäller underhållet, där det nu finns ett stort fokus på förebyggande underhåll och förbättring av tillgängligheten. Underhållspersonalen är välutbildad och motiverad och har ett ständigt ökande säkerhetsmedvetande.

Som på liknande produktionsanläggningar finns det ett litet team för processteknikprojekt införlivat i Quant-avtalet som erbjuder skräddarsydda projekttjänster baserade på specifika kundförfrågningar inom processteknik, maskinlayoutförändringar och -modifikationer samt produktionsstöd.

”Jag vill inte ens tänka på att ta hand om alla de aktiviteter som Quant ansvarar för. De tar hand om underhållet och vi koncentrerar oss på vår kärnverksamhet. Vi känner att det förbättrade underhållet också har bidragit till kvaliteten på slutprodukten”, säger Peter Åsmo, produktionschef.

Fördelar

  • Underhållet omorganiserades för att framgångsrikt möta det ökade produktionsbehovet
  • Medarbetarnas nöjdhet ökade till 77 %, vilket har lett till mer engagemang
  • Relationsunderhållskostnaderna minskades med nästan 10 %
  • Det förebyggande underhållet gick från 13,5 % (2006) till 35,5 % (juli 2009)
  • Avfallshanteringen omvandlades från en kostnad till en vinstskapande aktivitet
  • Antalet tillbud fördubblades, vilket visar på ett ökat säkerhetsmedvetande
  • Nöjd-kund-indexet ökade från 77 % till 90,4 % på tre år
Date

december 3, 2014