Energibesparingar

Implementering av samverkande produktionsledningssystem för att spara energi

Papelera Brandia SA tillverkar maskinglaserat (MG) kraftpapper som sträcker sig från 24 till 140 g/m2. Deras kraftpapper är perfekt för inslagning och paketering. Den glaserade sidans ljushet gör papperet optimalt för tryck.

Under 2012 började Papelera Brandia få problem med maximetrar som utlöstes felaktigt. Detta är enheter som används för att automatiskt blockera strömförbrukningen efter att ha nått en förutbestämd gräns, för att undvika vite till det lokala elbolaget för att ha konsumerat för mycket energi. Maximetrarna blev defekta på grund av hög ålder och brist på underhåll.

Quant erbjöd en energibesiktning som strategisk metod för att både ta reda på energiförbrukningen och identifiera uppföljningsåtgärder, inklusive en generalplan med identifiering av potentiella möjligheter och besparingar.

Efter ett besök på plats av Quants experter, som genomförde elektriska och termiska energimätningar på kraftverket, massaprocessen och pappersmaskinens energikällor, har intervjuer genomförts med kvalitets- produktions-, underhålls-, inköps- och platschefer att ta reda på hur de hanterar verksamheten och vilka kunskaper de har om energipolicyn.

Information i form av fakturor från olika anläggningar och andra energiföretag samlades in och analyserades.

Resultatet blev att Quant och Papelera Brandia kunde ta fram en generalplan med prioritering av möjligheter, kategorisering och en genomförbarhetsanalys.

Ett av de avgörande behoven som identifierades var ett övervaknings- och kontrollsystem. Quants lösning var att installera cpmPlus Energy Manager, inklusive mätare och övervakningsprogramvara, för att kommunicera med systemen för kvalitetskontroll, produktion och planering.

Fördelar

  • Total energibesparing: 288 830 EUR årligen
  • Globala energibesparingar 9,25 %
  • Elbesparingar 9,9 %
  • Naturgasbesparingar 7,9 %
  • Besparingar i ton CO2: 1 467 ton/år
  • Genomsnittlig ROI: 2,1 (92 k på mindre än 18 månader)
Date

december 3, 2014