Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Långsiktigt underhållssamarbete

Vi tar fullt ansvar för att maximera nyttan inom alla aspekter av underhållet, allt från ledning och organisation av underhållsarbetet till utförandet av alla lokala förebeyggande och korrigerande åtgärder, underhållssstopp, uppgraderingar och modifieringar. Vi tar ett helhetsgrepp på underhållet och engagerar oss i att förbättra säkerhet, produktivitet och energieffektivitet samtidigt som vi optimerar underhållskostnaden.

Baserat på era behov kan vi skräddarsy scopet och affärsmodellen. Där det är aktuellt kan vi även åta oss ansvaret för andra tjänster utöver det traditionella underhållet, såsom ansvar för fastighetsunderhåll och värme samt kraftförsörjning.

Smart Maintenance

Quant Smart Maintenance är vårt sätt kombinera våra anställdas kunskaper, våra väl utvecklade processer och metoder, vårt världsledande säkerhetsarbete och en skräddarsydd digital plattform för att leverera:

Våra digitala verktyg

Quants digitala plattform bygger på följande moduler som stöttar våra kärnprocesser.

Förbättring i säkerhet och hållbarhet: quantShield

– Möjliggör en god säkerhetskultur

– Ger omedelbar tillgång och information kring risker

– Underlättar ständiga förbättringar och kunskapsöverföring

– Ökad transparens och möjlighet till uppföljning och hantering

Hantera era underhållsaktiviteter på ett effektivt sätt med quantWorx

– Förbättrad effektivitet av driften

– Minskning av administrativa arbetsuppgifter

– Förbättrade kontaktytor med produktionen

– Bättre möjligheter att hantera data effektivt

– En gemensam kontaktväg för support

– Ökad transparens

– Möjlighet att upptäcka och hantera utvecklingsmöjligheter

Kundanpassad dashboard: quantNumbers

– Fördjupad analys av operativa och affärsdata

– Kan levereras till kundens egna Business Intelligence-system eller ses genom Quants vald programvara

– Komplett KPI-hantering

Öka utrustningens totala effektivitet: quantEffect

– Molnbaserad OEE-mätning

– Skalbarhet: Från en enstaka maskin till produktion på flera siter

– Fungerar inom alla branscher (t ex processindustri, livsmedelsindustri, skogsindustri m.m.)

– Täcker alla typer av OEE-mätningar (teknisk tillgänglighet, prestanda, kvalitet)

– Flexibilitet avseende framtida utvecklingsbehov

– Mobil plattform (iOS, Android)

– Enkel och snabb installation

Support

Gör rätt underhåll vid rätt tidpunkt: quantPredict

Modulsystem för att maximera utrustningens tillgänglighet genom att förutsäga dess slitage, vilket inkluderar:

– Avancerad vibrationsövervakning

– Internet of Things (IoT) plattform

– Larminställningar för olika processparametrar

– Automatiska meddelanden/ordrar skapas i underhållssystemet

– Automatiska e-mail till användare

– Upptäcker avvikelser i olika processparametrar

Genom att använda quantPredict kan underhållsaktiviteter utföras efter maskinens faktiska tillstånd och körtid, vilket både förbättrar både tillgänglighet och kostnadsoptimering.

quantShield

– Möjliggör en god säkerhetskultur

– Ger omedelbar tillgång och information kring risker

– Underlättar ständiga förbättringar och kunskapsöverföring

– Ökad transparens och möjlighet till uppföljning och hantering

quantWorx

– Förbättrad effektivitet av driften

– Minskning av administrativa arbetsuppgifter

– Förbättrade kontaktytor med produktionen

– Bättre möjligheter att hantera data effektivt

– En gemensam kontaktväg för support

– Ökad transparens

– Möjlighet att upptäcka och hantera utvecklingsmöjligheter

quantNumbers

– Fördjupad analys av operativa och affärsdata

– Kan levereras till kundens egna Business Intelligence-system eller ses genom Quants vald programvara

– Komplett KPI-hantering

quantEffect

– Molnbaserad OEE-mätning

– Skalbarhet: Från en enstaka maskin till produktion på flera siter

– Fungerar inom alla branscher (t ex processindustri, livsmedelsindustri, skogsindustri m.m.)

– Täcker alla typer av OEE-mätningar (teknisk tillgänglighet, prestanda, kvalitet)

– Flexibilitet avseende framtida utvecklingsbehov

– Mobil plattform (iOS, Android)

– Enkel och snabb installation

Support

quantPredict

Modulsystem för att maximera utrustningens tillgänglighet genom att förutsäga dess slitage, vilket inkluderar:

– Avancerad vibrationsövervakning

– Internet of Things (IoT) plattform

– Larminställningar för olika processparametrar

– Automatiska meddelanden/ordrar skapas i underhållssystemet

– Automatiska e-mail till användare

– Upptäcker avvikelser i olika processparametrar

Genom att använda quantPredict kan underhållsaktiviteter utföras efter maskinens faktiska tillstånd och körtid, vilket både förbättrar både tillgänglighet och kostnadsoptimering.