Partnerskap för framgång

För över 30 år sedan uppfann vi vår metod för hantering och genomförande av underhåll. Sedan dess har vi arbetat hårt med många kunder i många branscher, på ledningsnivå och på verkstadsgolvet, för att hjälpa dem att förverkliga sin fulla potential inom underhåll och skapa långsiktig affärsnytta.

Massa- och pappersindustrin

I årtionden har vi varit en av den mest betrodda samarbetspartnern inom underhåll för massa- och papperstillverkare världen över. Vi ansvarar fullt ut för underhållet av många produktionslinjer, bland annat på några av världens mest framgångsrika och största pappersbruk. Vi har möjlighet att utveckla och implementera vår underhållsmetodik på hela anläggningen så att både kapital och driftskostnader optimeras, vilket skapar långsiktigt hållbara resultat att vara stolta över.

«• Quant har kompetent personal med ett kommersiellt tankesätt och den kunskap som krävs inom underhåll. De är väldigt professionella. » - Operations Manager, China

Gruv- och mineralindustrin

Vi förstår de unika underhålls- och affärsutmaningarna inom gruv- och mineralindustrin. Tuffa miljöer och ett kompromisslöst fokus på säkerhet, driftsäkerhet och effektivitet gör att underhållsrutiner i världsklass är avgörande. Vi har många års erfarenhet av att arbeta för några av de ledande företagen i branschen och kan visa att vi kan skapa betydande, varaktiga mervärden i både nya och befintliga anläggningar.

«Vi är mycket nöjda med de framsteg vi har gjort tillsammans med Quant. De har definitivt den motivation, kunskap och kompetens som krävs för att hantera underhållet och kan ta fram statistik som bevisar det.» - Vice VD, USA

Metallindustrin

Vi har lång erfarenhet av partnerskap gällande underhåll inom metallindustrin – främst inom aluminium- och kopparsmältverk, järn- och stålverk och nickelraffinaderier. Vårt fokus ligger normalt på att förbättra avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), där det viktigaste är att öka tillgängligheten och minska kostnaderna.

«Samarbete fungerar bra när du arbetar med professionella, erfarna och motiverade människor som förstår hur man får saker och ting att hända» - Underhållschef, Finland

Kemi – och petrikemiindustrin

Vi är en pålitlig global tjänsteleverantör till kemi- och petrokemiindustrin. Vi har anlitats som partner inom industriellt underhåll av fler än 40 fabriker under de senaste två decennierna, både inom nyetablerade och befintliga projekt. Våra processer, verktyg och resurser är anpassade för att möta branschens unika behov.

«Jag ville ha en minsta besparing på 10 % på mina totala underhållskostnader. Quant hjälpte mig att uppnå detta och mycket mer.» - VD, Danmark

Diskret Tillverkning

Vi erbjuder outsourcing av underhåll för ett brett spektrum av företag inom diskret tillverkning, där varje linje och produkt, ständiga produktionsökningar och -minskningar samt omställningar kräver särskild uppmärksamhet från motiverade, snabba och flexibla proffs.

«Quant har hjälpt oss att bygga en hållbar säkerhetskultur som säkerställer att var och en av oss går hem till våra familjer hälsosamt och säkert efter varje arbetsdag.» - Produktionschef, Estland

Livsmedelindustrin

Vi erbjuder ett komplett utbud av underhållstjänster som hjälper beslutsfattare inom livsmedelsindustrin att minska energiförbrukningen och spillet samt hantera utrustning och processer mer effektivt.

«Det är verkligen positivt att se kulturförändringen som skett bland våra underhållsingenjörer och dess inverkan på verksamheten under Quants ledning.» - Platschef, Sverige

Bensinstationer

I flera länder har vi en organisation för att hantera totalunderhållet av faciliteter och teknisk utrustning för rikstäckande nätverk av bensinstationer. Vårt centrala callcenter tar emot alla serviceärenden från bensinstationernas personal och tilldelar dem till närmaste underhållsteam för omedelbar åtgärd, när och var som helst.

«Samarbetet med Quant har lyft underhållet till en betydligt högre nivå.» - Chef, Italien

Olje- och Gasindustrin

Som erfaren leverantör till olje- och gasindustrin, och genom att ständigt utveckla de tjänster vi erbjuder anläggningar både uppströms och nedströms, har vi en unik position för att möta branschens ständigt föränderliga krav.

Våra processer, verktyg och resurser är anpassade för att uppfylla branschens specifika behov och har visat sig skapa påtagliga värden för kunder över hela världen.

«Vår anläggning har infört nya miljöskyddsnormer och vi är mycket glada över att Quant har kunnat hjälpa oss att uppfylla ISO 9001 och 14001.» - Verksamhetschef, Argentina

Allmännyttiga tjänster

Förutom att tillhandahålla underhållstjänster för många allmännyttiga företag, bland annat kraftverk för konventionell och förnybar energi, gör vår avancerade kunskap om automation, instrumentering och styrsystem att vi kan gå bortom det rena underhållet och ta ett helhetsansvar för driften av anläggningar.

«Quant hade en beprövad metod och rätt personer för att ta över vår underhållsprocess och implementera den framgångsrikt.» - Chef, Finland