Förverkliga din fulla potential inom underhåll

Quant är den globala ledaren inom industriellt underhåll. I över 25 år har vi förverkligat kundernas fulla potential på underhållsområdet. Våra medarbetare gör skillnad, oavsett om det gäller att implementera överlägsna säkerhetsrutiner eller bygga upp en riktig underhållskultur för att optimera underhållskostnaderna och förbättra anläggningens prestanda. Vi brinner för underhåll och sätter stolthet i att uppnå kundernas mål på det mest professionella sättet.


Historia

Quant har sitt ursprung i tidigare ABB Full Service

Nordic Capital förvärvade ABB Full Service från ABB-koncernen i slutet av 2014 för att skapa ett starkt oberoende företag inom industriellt underhåll – Quant. I över 25 år har ABB Full Service varit marknadsledande i branschen och upprätthållit och förbättrat säkerheten, produktionen och utrustningsprestandan för över 300 anläggningar världen över. Quant har sitt huvudkontor i Stockholm och är en ledande leverantör av professionella industriella underhållstjänster med global närvaro.

Förverkliga potentialen

Underhåll är nyckeln till långsiktig framgång

Underhåll är mer än bara en kostnad för produktionen. Det är grunden för företagets resultat och lönsamhet, och påverkar allt från säkerhet till produktivitet och energieffektivitet. Från att utforma en ny anläggning till att starta upp produktionen och hålla den på en optimal nivå – rätt inställning till underhåll gör verklig skillnad på både kort och lång sikt.

Den fulla potentialen på underhållsområdet förverkligas sällan

När vi arbetar med nya kunder märker vi ofta att den totala kostnaden för underhåll inte är under full kontroll, reservdels- och underleverantörskostnaderna överskrider ständigt budget, underhållets inverkan på utrustningens livscykel kan inte kvantifieras, underhåll sker isolerat från produktivitetsförbättringar, och kostnaden för oplanerade driftstopp är större än totalbudgeten för planerat underhåll.

I en värld där ökande reglering, konkurrens och kostnader sätter press på kundernas verksamhet frågar vi oss ständigt: Var har underhållet störst inverkan? Hur kan det bidra till en mer lönsam framtid för våra kunder, både på kort och lång sikt?

Skapa underhåll med mervärde

Alla kunder oroar sig över stigande underhållskostnader och många behöver förbättra säkerheten. Vissa vill öka produktiviteten eller kapaciteten för att ta vara på marknadsmöjligheter. Andra behöver förbättra energieffektiviteten för att minska driftskostnaderna eller minska spillet för att uppfylla ändrade regler.

När våra kunder outsourcar hanteringen och genomförandet av sitt underhåll till oss ser vi till att de uppnår både sina kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi sätter in kunniga och underhållsinriktade medarbetare som en integrerad del av deras produktionsteam och utnyttjar processer och metoder i världsklass för att förbättra säkerheten och produktiviteten samtidigt som kostnaderna optimeras.

För att uppfylla våra kunders mål har vi en beprövad process för att utvärdera vilken potential vi kan förverkliga innan vi börjar arbeta tillsammans. Överenskomna mål granskas sedan kontinuerligt mot de faktiska resultaten. Genom att arbeta med prestationsbaserade avtal säkerställer vi att alla investeringar i underhåll skapar verklig och varaktig affärsnytta, och att vi alla får del av de värden som skapas.

Vår unika metod för att optimera underhållshanteringen och -genomförandet, med fokus på utbildning, motivation och delaktighet, tar våra kunders prestanda till en högre nivå och skapar mervärden på både kort och lång sikt.

Förbättras:

Säkerhetsprestandan

Medarbetarnas motivation

Energieffektiviteten

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Utrustningens livslängd

Utrustningens tillgänglighet

Utrustningens tillförlitlighet

Underhållsproduktiviteten

Regelefterlevnaden

Minskas:

Antalet säkerhetsincidenter

Driftskostnaderna

Underhållskostnaderna

Reservdelskostnaderna

Energiförbrukningen

Produktionsförlusterna

Antalet driftstopp

Utsläppen

Spillet

Förverkliga din fulla potential inom underhåll
See our company movie
Download our company brochure

Öka delaktigheten

Medarbetardriven prestanda

Underhåll är en medarbetarstyrd verksamhet. Våra medarbetare gör skillnad, oavsett om det gäller att implementera överlägsna säkerhetsrutiner eller bygga upp en riktig underhållskultur för att optimera underhållskostnaderna och förbättra anläggningens prestanda.

Ett motiverat, professionellt team

Vi är underhållsproffs – experter på att ge våra medarbetare möjligheten att förverkliga kundernas fulla potential på underhållsområdet. Vi är stolta över att administrera och genomföra underhåll och anser att ett motiverat och kompetent team av engagerade proffs är en kraft att räkna med. 

Till skillnad från många andra outsourcingföretag fokuserar vi inte på att skära ned arbetskraften för att minska kostnaderna. Istället implementerar vi en effektiv planering och arbetsmetoder och utbildar vår personal i att använda våra beprövade processer och verktyg, så att de kan skapa mervärde och minska spillet. Vi ser till att de förstår hur de kan bidra till att förverkliga kundernas fulla potential inom underhåll och kopplar deras resultatmål direkt mot de mål som överenskommits med kunden.

Att skapa varaktig affärsnytta för våra kunder kräver att vi utvecklar och optimerar underhållsmetoderna i kontinuerligt samarbete, där vi arbetar som en integrerad del av kundens team och tar ansvar för deras framgång. Med beprövade förändringshanteringsprocesser ser vi till att underhållet fortsätter att uppnå mätbara resultat och att fördelarna alltid uppväger kostnaderna.

Vision, Mission & Värderingar

Vår Vision

Förverkliga kundernas fulla potential inom underhåll

Vår Mission

Att se till att våra medarbetare kan uppnå kundernas mål på det mest professionella sättet

Våra Värderingar

Vi är engagerade – vi är entusiastiska över underhållets möjligheter och jobbar hårt för att förverkliga dem.

Vi är professionella – vi vet vad vi behöver uppnå och har förmågan och attityden som krävs för att uppnå det på ett säkert och effektivt sätt.

Vi är stolta – vi värderar den tillfredsställelse som kommer av att agera med integritet och uppnå våra mål

Hållbarhet

Vi väger in hållbarhet i allt vi gör; i utformningen av våra tjänster, i de erbjudanden vi ger våra kunder, i vårt samarbete med underleverantörer, i vårt övervägande av risker och möjligheter och hur vi beter oss i det samhälle vi verkar och människor emellan.

Inom Quant bidrar vårt arbete inom Hälsa och Säkerhet, Miljö, Kvalitet och Integritet till det vi kallar hållbarhet.

Quant är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS18001 i många av de länder vi verkar i. Quants integrerade ledningssystem täcker in våra tjänster, vilket inkluderar outsourcing av det totala underhållet, underhållsledningen eller valda delar av underhållet såväl som andra underhållsnära tjänster.

Säkerhet och Miljö

På Quant är vi dedikerade att leverera våra tjänster på ett ansvarsfullt och säkert sätt för att förhindra att våra anställda, entreprenörer eller samhället och miljön som omger oss tar skada.

Vårt mål är att ingen ska skada sig på arbetet och vi strävar efter vara världsledande gällande säkerhet

Klicka här för att ladda ned vår OHSE-policy

Kvalitet

Quant strävar efter att ständigt förbättra den service vi erbjuder, att möta och överträffa våra kunders förväntningar och för att utföra arbeten som vi kan vara stolta över. Vi är passionerade för vår verksamhet och övertygade om att vi endast kommer att uppnå våra mål gällande Quants långsiktiga framgång genom att tillhandahålla en enastående service och ett gott kvalitetsarbete.

Vi utvärderar och utvecklar ständigt våra processer och system för att säkerställa att de förblir effektiva. Vi tror verkligen att våra medarbetare gör skillnad eftersom Quants personal är professionella och ansvarar för kvaliteten på sitt eget arbete.

Klicka här för att ladda ned vår kvalitetspolicy

Ledningen

Olof Sand, VD 

Olof Sand har lång erfarenhet av att leda stora globala företag inom tjänstesektorn. Olof kommer närmast från rollen som VD och koncernchef för Anticimex, ett globalt tjänstebolag som tillhandahåller hälsosamma inomhusmiljöer med en verksamhet i 14 länder och en omsättning på 400 miljoner euro.

Dessförinnan var Olof VD och koncernchef för Proact AB som är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och privata molntjänster med verksamhet i 14 länder och en omsättning på närmare 300 miljoner euro.

Olof har även haft olika ledande befattningar inom ABB, Midroc (EM) och Tele2, han var också en av grundarna till Acando, ett IT- och managementkonsultföretag.Glenn Withers, Ekonomichef

Glenn är född i Nya Zeeland och har över 20 års erfarenhet inom finans och förvaltning med fokus på ingenjörsbaserade tjänster som kraftsystem, entreprenadverksamthet inom anläggning, industri och gruvdrift. Glenn är auktoriserad revisor och har arbetat för flera multinationella företag i Australien, Asien, Europa och USA.

Terese Holmqvist, Chefsjurist

Terese har femton års erfarenhet av juridiskt arbete, med fokus på företagsöverlåtelser, och kommer närmast från en ledande svensk advokatbyrå.Johan Harsta, COO och  Senior Vice President Nordamerika

Johan är för närvarande baserad i Prag men kommer ursprungligen från Sverige och har över 30 års erfarenhet från processindustrin och underhållshantering. Före sin nuvarande roll har Johan haft olika befattningar världen över inom forskning och utveckling, produktverksamhet och säljledning. Senast som chef för ett kompetenscentrum inom metall.

Jacob Duhan, Senior Vice President, Strategi och affärsutveckling

Jacob är född i Sverige och har över 8 års erfarenhet från internationell strategisk rådgivning. Han har lett uppdrag med anknytning till försäljningen excellence, M & A och produktportföljstrategi för industriunderhållsleverantörer och andra industrikunder i Brasilien, Indien, USA och ett antal europeiska lander.


Olof Hedin, CDO

Olof Hedin kommer närmast från en tjänst som CIO på Permobil. Dessförinnan har Olof arbetat inom ett flertal globala organisationer, med verksamhet i Asien, Europa och USA, inom branscher som IT, tillverkning- och processindustri.

John Cairns, Senior Vice President Asien–Stillahavsområdet

John, som ursprungligen kommer från Nya Zeeland och för närvarande är baserad i Kina, har arbetat inom en mängd olika industrier, däribland gruvdrift, olja och gas, metall-  och energisektorn, samt massa och papper runt om i Asien– Stillahavsområdet. Detta under de senaste 20 åren, inklusive de senaste 5 åren inom industriellt underhåll.

Innan sin nuvarande roll har John haft olika chefspositioner inom projektverksamhet och försäljning i Nya Zeeland, Australien och Malaysia.

Maximiliano Aqueveque, Senior Vice President Sydamerika

Maximiliano kommer från Chile och har nästan 15 års erfarenhet inom gruv- och mineralindustrin. Hans expertområde inkluderar affärsutveckling och operativt underhåll på flera siter över hela världen. Maximiliano har även haft en mängd olika nyckelpositioner för olika affärsenheter så som gruvindustrin, handel och försäljning samt kross- och sikthantering. Maximiliano har en filkand i Metallurgi.

Pekka Venäläinen, Senior Vice President Nord- och Centraleuropa

Pekka kommer ursprungligen från Finland, men har bott i Sverige i 30 år. Han har mer än 25 års erfarenhet av internationella kundrelationer och industriellt underhåll.

Pekka har haft flera chefsbefattningar inom ABB, inklusive operativ verksamhet, projekt, försäljning, livscykeltjänster, underhåll och strategihantering.

Basie Naponya, Senior Vice President Afrika, söder om Sahara

From South Africa based in Johannesburg Basie brings over 22 years of industrial experience . This cover various roles including Service Engineer, Projects Engineer, Engineering manager, Group Maintenance and Engineering Manager, Country Business Unit Director, Divisional Head Sales and Marketing. He has worked for leading industries such as Eskom, McCain Foods, Tongaat Hullets, Air Products and Siemens in the Southern and Eastern African Region Basie is a Mechanical Certificated Engineer.