Förverkliga din fulla potential inom underhåll

Quant är den globala ledaren inom industriellt underhåll. I över 30 år har vi förverkligat kundernas fulla potential inom underhåll. Våra medarbetare gör skillnad, oavsett om det gäller att implementera överlägsna säkerhetsrutiner eller bygga upp en riktig underhållskultur för att optimera underhållskostnaderna och förbättra anläggningens prestanda. Vi brinner för underhåll och sätter stolthet i att uppnå kundernas mål på det mest professionella sättet.


Historia

Quant har sitt ursprung i tidigare ABB Full Service

Nordic Capital förvärvade ABB Full Service från ABB-koncernen i slutet av 2014 för att skapa ett starkt oberoende företag inom industriellt underhåll – Quant. Det innebär att Quant upprätthållit och förbättrat säkerheten, produktionen och utrustningsprestandan för över 300 anläggningar världen över under närmare 30 år. Quant har sitt huvudkontor i Stockholm och är en ledande leverantör av professionella industriella underhållstjänster med global närvaro.

400

Referenser

30

År av erfarenhet

2300

Anställda

Förverkliga potentialen

Underhåll är nyckeln till långsiktig framgång

Underhåll är mer än bara en kostnad för produktionen. Det är grunden för företagets resultat och lönsamhet, och påverkar allt från säkerhet till produktivitet och energieffektivitet. Från att utforma en ny anläggning till att starta upp produktionen och hålla den på en optimal nivå – rätt inställning till underhåll gör verklig skillnad på både kort och lång sikt.

Den fulla potentialen på underhållsområdet förverkligas sällan

När vi arbetar med nya kunder märker vi ofta att den totala kostnaden för underhåll inte är under full kontroll, reservdels- och underleverantörskostnaderna överskrider ständigt budget, underhållets inverkan på utrustningens livscykel kan inte kvantifieras, underhåll sker isolerat från produktivitetsförbättringar, och kostnaden för oplanerade driftstopp är större än totalbudgeten för planerat underhåll.

I en värld där ökande reglering, konkurrens och kostnader sätter press på kundernas verksamhet frågar vi oss ständigt: Var har underhållet störst inverkan? Hur kan det bidra till en mer lönsam och hållbar framtid för våra kunder, både på kort och lång sikt?

Skapa underhåll med mervärde

Alla kunder oroar sig över stigande underhållskostnader och många behöver förbättra säkerheten. Vissa vill öka produktiviteten eller kapaciteten för att ta vara på marknadsmöjligheter. Andra behöver förbättra energieffektiviteten för att minska driftskostnaderna eller minska spillet för att uppfylla ändrade regler.

När våra kunder anlitar oss för ett totalansvar av sitt underhåll, ser vi till att de uppnår både sina kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi sätter in professionella medarbetare som en integrerad del av deras produktionsteam och utnyttjar processer och metoder i världsklass för att förbättra säkerheten och produktiviteten samtidigt som kostnaderna optimeras.

För att uppfylla våra kunders mål har vi en beprövad process för att utvärdera vilken potential vi kan förverkliga innan vi börjar arbeta tillsammans. Överenskomna mål granskas sedan kontinuerligt mot de faktiska resultaten. Genom att arbeta med prestationsbaserade avtal säkerställer vi att alla investeringar i underhåll skapar verklig och varaktig affärsnytta, och att vi alla får del av de värden som skapas.

Vår unika metod för att optimera underhållshanteringen och genomförandet, med fokus på utbildning, motivation och delaktighet, tar våra kunders prestanda till en högre nivå och skapar mervärden på både kort och lång sikt.

Förbättras:

Säkerhetsprestandan

Medarbetarnas motivation

Energieffektiviteten

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Utrustningens livslängd

Utrustningens tillgänglighet

Utrustningens tillförlitlighet

Underhållsproduktiviteten

Regelefterlevnaden

Minskas:

Antalet säkerhetsincidenter

Driftskostnaderna

Underhållskostnaderna

Reservdelskostnaderna

Energiförbrukningen

Produktionsförlusterna

Antalet driftstopp

Utsläppen

Spillet

Öka delaktigheten

Medarbetardriven prestanda

Underhåll är en medarbetarstyrd verksamhet. Våra medarbetare gör skillnad, oavsett om det gäller att implementera överlägsna säkerhetsrutiner eller bygga upp en riktig underhållskultur för att optimera underhållskostnaderna och förbättra anläggningens prestanda.

Ett motiverat, professionellt team

Vi är underhållsproffs – experter på att ge våra medarbetare möjligheten att förverkliga kundernas fulla potential på underhållsområdet. Vi är stolta över att administrera och genomföra underhåll och anser att ett motiverat och kompetent team av engagerade proffs är en kraft att räkna med. 

Till skillnad från många andra outsourcingföretag fokuserar vi inte på att skära ned arbetskraften för att minska kostnaderna. Istället implementerar vi en effektiv planering och arbetsmetoder och utbildar vår personal i att använda våra beprövade processer och verktyg, så att de kan skapa mervärde och minska spillet. Vi ser till att de förstår hur de kan bidra till att förverkliga kundernas fulla potential inom underhåll och kopplar deras resultatmål direkt mot de mål som överenskommits med kunden.

Att skapa varaktig affärsnytta för våra kunder kräver att vi utvecklar och optimerar underhållsmetoderna i kontinuerligt samarbete, där vi arbetar som en integrerad del av kundens team och tar ansvar för deras framgång. Med beprövade förändringshanteringsprocesser ser vi till att underhållet fortsätter att uppnå mätbara resultat och att fördelarna alltid uppväger kostnaderna.

Vision, Mission & Värderingar

Vår Vision

Förverkliga kundernas fulla potential inom underhåll

Vår Mission

Att se till att våra medarbetare kan uppnå kundernas mål på det mest professionella sättet

Våra Värderingar

Vi är engagerade – vi är entusiastiska över underhållets möjligheter och jobbar hårt för att förverkliga dem.

Vi är professionella – vi vet vad vi behöver uppnå och har förmågan och attityden som krävs för att uppnå det på ett säkert och effektivt sätt.

Vi är stolta – vi värderar den tillfredsställelse som kommer av att agera med integritet och uppnå våra mål

Hållbarhet

Vi väger in hållbarhet i allt vi gör; i utformningen av våra tjänster, i de erbjudanden vi ger våra kunder, i vårt samarbete med underleverantörer, i vårt övervägande av risker och möjligheter och hur vi beter oss i det samhälle där vi verkar och människor emellan.

Inom Quant bidrar vårt arbete inom Hälsa och Säkerhet, Miljö, Kvalitet och Integritet till det vi kallar hållbarhet.

Quant är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS18001 i många av de länder vi verkar i. Quants integrerade ledningssystem täcker in våra tjänster, vilket inkluderar outsourcing av det totala underhållet, underhållsledningen eller valda delar av underhållet, såväl som andra underhållsnära tjänster.

Här hittar du Quants hållbarhetsrapport för 2019

Säkerhet och Miljö

På Quant är vi dedikerade att leverera våra tjänster på ett ansvarsfullt och säkert sätt för att förhindra att våra anställda, entreprenörer eller samhället och miljön som omger oss tar skada.

Vårt mål är att ingen ska skada sig på arbetet och vi strävar efter att vara världsledande gällande säkerhet.

Klicka här för att ladda ned vår OHSE-policy

Kvalitet

Quant strävar efter att ständigt förbättra den service vi erbjuder, att möta och överträffa våra kunders förväntningar samt att utföra arbeten som vi kan vara stolta över. Vi har en stor passion för vår verksamhet inom underhåll och är övertygade om att vi endast kommer att uppnå våra mål gällande Quants långsiktiga framgång genom att tillhandahålla en enastående service och ett gott kvalitetsarbete.

Vi utvärderar och utvecklar ständigt våra processer och system för att säkerställa att de förblir effektiva. Vi är övertygade om att våra medarbetare gör skillnad – våra medarbetare är professionella och med ett stort ansvarstagande för kvaliteten på sitt eget arbete.

Klicka här för att ladda ned vår kvalitetspolicy

Ledningen

Tomas Rönn
CEO

Nationalitet: Finsk
Placering: Sverige

André Strömgren
CFO

Nationalitet: Svensk
Placering: Sverige

Johan Harsta
COO

Nationalitet: Svensk, Kanadensk
Placering: Tjeckien

Terese Holmqvist
General Counsel

Nationalitet: Svensk
Placering: Sverige

Pekka Venäläinen
Region Manager Finland & Baltics

Nationalitet: Finsk
Placering: Sverige

Pekka Venäläinen
Region Manager Europe (Interim)

Nationalitet: Finsk
Placering: Sverige

Maximiliano Aqueveque
Region Manager Americas

Nationalitet: Chile
Placering: Chile

Terese Riddar
CPO (INTERIM)

Nationalitet: Svensk
Placering: Sverige

Bolagsstyrelse

Affärsadressen för alla medlemmar i Quants bolagsstyrelse och utfärdare är c/o Sankt Göransgatan 66, 112 33 Stockholm. Bolagsstyrelsen består i dagsläget av sex medlemmar. Information om styrelsemedlemmarna, seniora ledare av företaget och betydande externa åtaganden som är relevanta för företaget presenteras nedan.

Mikael Norin
Chairman of the Board - USA
Per Hallius
Sweden
Olof Faxander
Sweden
Casper Lerche
Germany
Henrik Sandreus
Sweden
Jörgen Bergqvist
Sweden