Yhteistyöllä menestykseen

Kunnossapidon johtamis- ja toteutuskonseptimme on ollut käytössä jo yli 25 vuotta. Tänä aikana olemme tehneet yhteistyötä lukuisien asiakkaiden kanssa monilla teollisuudenaloilla sekä johto- että tekijätasolla. Kun asiakkaat ovat voineet hyödyntää kunnossapidon koko potentiaalin, tuloksena on saatu pitkäaikaisia liiketoimintahyötyjä.

Tarjoamme palvelua kaikilla teollisuudenaloilla, joilla kunnossapito on suuri kuluerä. Alla on lueteltu joitain tyypillisiä aloja.

 


Sellu- ja paperiteollisuus

Olemme vuosikymmenien ajan olleet sellu- ja paperiteollisuuden arvostettu maailmanlaajuinen kunnossapidon ulkoistuskumppani. Olemme ottaneet kunnossapitovastuun useista tuotantolinjoista, joista moni on ollut maailman johtavissa ja suurimmissa tehtaissa. Pystymme kehittämään ja toteuttamaan kunnossapidon toimintatapaamme koko tehtaan laajuisesti, ja näin voimme optimoida pääoma- ja käyttökustannukset. Saamme aikaan kestäviä tuloksia, joista voi olla ylpeä.

Kaivos- ja mineraaliteollisuus

Ymmärrämme kaivosten ja mineraaliteollisuuden kunnossapidolle ominaiset haasteet. Alan ankara toimintaympäristö ja korkeat turvallisuus-, toimintavarmuus- ja tehokkuusvaatimukset edellyttävät maailmanluokan kunnossapitoa. Meillä on vuosien kokemus yhteistyöstä alan johtavien yritysten kanssa, ja olemme osoittaneet voivamme tuottaa huomattavaa ja kestävää lisäarvoa uusiin ja vanhoihin kohteisiin.

Metalliteollisuus

Meillä on kattava kokemus metalliteollisuuden, kuten alumiini- ja kuparisulattojen, rauta- ja terästehtaiden sekä nikkelin jalostuslaitosten kunnossapidon ulkoistuksesta. Keskitymme sijoitetun pääoman tuoton parantamiseen, jolloin käytettävyyden nostaminen ja kulujen karsiminen on tärkeintä.

Kemian- ja petrokemian teollisuus

Olemme maailmanlaajuisesti tunnettu ja luotettu kemian ja petrokemian alan palveluntarjoaja. Meillä on kokemusta yli 40 laitoksen kunnossapidon ulkoistuksesta ja hallinnasta, ja olemme toimineet alalla yli 20 vuotta sekä uusissa että vanhoissa kohteissa. Käytössämme olevat prosessit, työkalut ja osaaminen on mukautettu alan tarpeisiin.

Kappaletavarateollisuus

Vastaamme kunnossapidon ulkoistuksesta useissa erilaisissa kappaletavarateollisuuden yrityksissä. Siellä kukin laite, linja ja tuote edellyttää tarkkaavaista, motivoitunutta, nopeatoimista ja joustavaa ammattihenkilöstöä.

Elintarviketeollisuus

Palvelutarjontamme ulkoistuspalvelut auttavat elintarviketeollisuuden tuottajia hallinnoimaan laitteita ja prosesseja tehokkaammin ja turvallisemmin sekä vähentämään energiankulutusta ja hävikkiä.

Huoltoasemat

Tarjoamme useissa maissa huoltoasemien ja teknisen laitteiston täyden kunnossapidon maanlaajuisen verkoston tarpeisiin. Keskitetty asiakaspalvelukeskuksemme vastaanottaa huoltopyynnöt asemien henkilökunnalta ja lähettää ne lähimmälle huoltoryhmälle heti toteutettavaksi kaikkina vuorokaudenaikoina.

 

Öljy- ja kaasuteollisuus

Olemme kaasu- ja öljyalalla kokenut tekijä ja tarjoamme jatkuvasti kehittyviä palveluilta sekä tuotantoketjun alku- että loppupään laitoksille. Tämän ansiosta meillä on erinomaiset valmiudet vastata teollisuudenalan toimijoiden muuttuviin tarpeisiin. Käyttämämme prosessit, työkalut ja osaaminen on mukautettu alan tarpeisiin, ja ne todistetusti tuottavat aitoa arvoa asiakkaillemme.

Energiantuotanto

Tarjoamme laitostoimintojen kuten perinteisen ja uusiutuvan sähköntuotannon kunnossapitopalvelua, mutta myös näiden täysvastuullista ohjaamista. Perinpohjaisen automaation, laitteistojen ja ohjausjärjestelmien tuntemuksemme ansiosta voimme ottaa täyden vastuun kokonaisten laitosten toimintojen ohjaamisesta.