Yhteistyöllä menestykseen

Olemme jo yli 400 toimipisteessä muuttaneet kunnossapidon kuluerästä kustannustehokkaaksi ja luotettavaksi toiminnaksi, parantaen asiakkaidemme liiketoiminnan kannattavuutta sekä henkilöstön tyytyväisyyttä ja yrityksen kulttuuria.

Kappaletavarateollisuus

Parempi tehtaan tuottavuus alemmilla kunnossapitokustannuksilla

Haaste

Asiakas on kondensaattorien, katkaisijoiden ja komponenttien valmistaja.

– Asiakas tarvitsi tehtaan tuottavuuden parantamista ja kunnossapidon kustannusten optimointia paremmin hoidetun ja ennakoivamman kunnossapihon avulla

Ratkaisu

– Sopimustyyppi: Kokonaiskunnossapitokumppanuus

– Kunnossapidon toimintatapojen muutos – keskitytään ennakoivaan kunnossapitoon ja kunnossapidon avulla tapahtuvaan tuotannon tehostamiseen

– Hyvin koulutettu ja motivoitunut kunnossapitohenkilöstö, ja parantuneet turvallisuuskäytännöt

– Asiakaskohtaiset projektointipalvelut: tuotantoprosessin suunnittelu, laitteiden sijoittelumuutokset ja modifikaatiot sekä tuotannon tuki

Tulokset

–  10% alentuneet suhteelliset kunnossapitokustannukset

– Ennakoivan kunnossapidon ja korjaavan kunnossapidon suhde kasvoi 13,5 prosentista 35,5 prosenttiin

– Jätehuolto muutettiin kuluerästä tuottavaksi toiminnaksi

– Kaksinkertainen määrä raportoituja läheltä piti -tilanteita, mikä osoittaa parantuneen turvallisuustietoisuuden

– Parantunut henkilöstön tyytyväisyysindeksi (eNPS) tasolle 77%

– Parantunut asiakastyytyväisyysindeksi (cNPS) tasolle 90,4%

Discrete Manufacturing lowres

Palvelumme

Arvioi potentiaalisi

Ota yhteyttä

Kaivos- ja mineraaliteollisuus

Tuotannon ja kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen samalla lisäten tuotantolaitteiston luotettavuutta

Haaste

Asiakas on yksi maailman suurimmista nikkelin ja palladiumin tuottajista ja johtava platinan ja kuparin tuottaja.

– Asiakkaan piti vähentää kustannuksia ja parantaa koneiden luotettavuutta

Ratkaisu

– Sopimustyyppi: Kokonaiskunnossapitokumppanuus

– Quant on vuodesta 1999 vastannut laitoksen kunnossapidosta, keskittyen kustannustehokkuuteen ja luotettavuuden parantamiseen. Näin on varmistettu jauhimien, uunien, paineastioiden, brikettien valmistuksen ja muiden kriittisten laitteiden luotettavuuden jatkuva parantuminen

– Asiakkaalla pääsy Quantin laajaan osaajaverkostoon

– Mahdollisuus ostaa sekä laitteita että kunnossapitopalveluita samalta toimittajalta synergioiden luomiseksi

– Kunnossapitojärjestelmän ja datan tehokas käyttö tuotannon ja kunnossapidon tuottavuuden parantamiseksi

Tulokset

Tapaturmien merkittävä vähentyminen sopimuksen voimassaoloaikana

–  Kunnossapidon vuoksi menetetty tuotanto laski 25%  vuosina
2012-2017

– Tekninen käytettävyys on ollut yli tavoitetason vuodesta 2012, ja OEE on parantunut 20% vuosina 2012-2017

– Sopimus uusittiin viidettä kertaa vuoden 1999 jälkeen

Palvelumme

Arvioi potentiaalisi

Ota yhteyttä

Sellu- ja paperiteollisuus

Kunnossapidon koko potentiaalin hyödyntäminen Quantin työkaluja ja menetelmiä hyödyntäen

Haaste

Asiakas on kierrätyskuidusta valmistetun kartongin valmistaja. Tuote soveltuu elintarvikkeiden, makeisten, lääkkeiden sekä muiden tuotteiden pakkaamiseen. Tehtaalla on noin 200 työntekijää. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 170 000 tonnia vuodessa.

– Asiakkaan tavoite: Kumppanuuden tuottama lisäarvon kasvu 12,2 miljoonalla eurolla viidessä vuodessa (5,4 miljoonaa euroa kustannustehokkuudesta ja 6,8 miljoonaa euroa suorituskyvyn parannuksesta, OEE)

Ratkaisu

– Sopimustyyppi: Kokonaiskunnossapitokumppanuus

– Sopimukseen kuuluu tehtaan koko kunnossapito, kattaen kunnossapidon johdon ja korjaavan, ennakoivan ja ennustavan kunnossapidon

– Tuottavuuden parantamiseen perustuva ratkaisu, vähentäen laitteiden seisokkeja, parantaen suorituskykyä ja pidentäen omaisuuden käyttöikää

– Alihankintasopimusten ja varaston hallinnan optimointi sekä hankintaprosessin parantaminen

– Kunnossapitojärjestelmänä INFOR – quantWorx ja kunnossapidon mittarointiin käytössä QuantNumbers

– quantEffectin asennus mittaamaan ja seuraamaan OEE:tä reaaliajassa kartonkitehtaalle (koneita käynnissä kuudella linjalla)

Tulokset

– Tehtaan tuotantoennätys saavutettu, jossa laitoksen teknisen käytettävyyden paraneminen isona vaikuttimena

OEE:n paraneminen 80,9 prosentista 85,3 prosenttiin

– OEE-mittausjärjestelmä (quantEffect) käytössä

– Kunnossapidon kokonaiskustannusten väheneminen

– Vikojen vähentäminen vianmääritystekniikoiden ja ennaltaehkäisevien kunnossapitosuunnitelmien avulla

Palvelumme

Arvioi potentiaalisi

Ota yhteyttä

Öljy- ja kaasuteollisuus

Turvallisuuden muutosjohtamisen kyvykkyyden takia solmittu sopimus, jossa Quant pystyi toimittamaan välittömästi tuotantoseisokeiden määrän laskun 12 prosentilla

Haaste

Asiakas on monikansallinen öljy- ja kaasualan yritys.

– Päätuotteet: voiteluöljy ja rasva

– Tuotantokapasiteetti: 14 miljoonaa litraa kuukaudessa (voiteluöljy) ja 450 tonnia kuukaudessa (rasva)

Ratkaisu

– Sopimustyyppi: Kokonaiskunnossapitokumppanuus vuodesta 2015. Sopimus uusittiin vuonna 2018. Tätä ennen vuodesta 1996 toimitettuja kunnossapidon osapalveluja

– Sopimuksen piiriin kuuluu koko kunnossapito, johdosta korjaavaan, ennakoivaan ja ennustavaan kunnossapitoon

– Tuottavuuden parantamiseen perustuva ratkaisu, vähentäen laitteiden seisokkeja, parantaen suorituskykyä ja pidentäen omaisuuden käyttöikää

– Kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto (Maximo)

Tulokset

– Quantin hyvä maine ja tulokset saivat asiakkaan viemään 20 vuoden vankan kumppanuuden seuraavalle tasolle, vuonna 2015 allekirjoitetun ja vuonna 2018 uusitun kokonaiskunnossapitosopimuksen muodossa

– Tuotannon seisokkien väheneminen 12 prosentilla

– Käytettävyys 96 prosentissa vuodesta 2010

Ei raportoituja tapaturmia (TIR) koko aikana (vuodesta 1996)

Palvelumme

Arvioi potentiaalisi

Ota yhteyttä

Elintarviketeollisuus

Lisääntynyt tuottavuus ja OEE

Haaste

Asiakas on johtava toimiva Etelä-Euroopan leipomoliiketoiminnassa.

– Asiakkaalla oli liian korkeat kunnossapitokustannukset ja alhainen OEE

Ratkaisu

– Sopimustyyppi: Kokonaiskunnossapitokumppanuus

– Sopimuksen piiriin kuuluu koko kunnossapito, johdosta korjaavaan, ennakoivaan ja ennustavaan kunnossapitoon

– Tuottavuuden parantamiseen perustuva ratkaisu, vähentäen laitteiden seisokkeja, parantaen suorituskykyä ja pidentäen omaisuuden käyttöikää

– Alihankintasopimusten ja varaston hallinnan optimointi sekä hankintaprosessin parantaminen

– Vikojen vähentäminen vianmääritystekniikoiden ja ennaltaehkäisevän kunnossapidon avulla

– Kunnossapitojärjestelmänä INFOR – quantWorx ja kunnossapidon mittarointiin käytössä QuantNumbers

Tulokset

OEE:n paraneminen 3% (68,4 prosentista ennen Quantia 71 prosenttiin vuonna 2017)

Käytettävyyden kasvu 16% (76,9 prosenttia ennen sopimusta ja kasvu Quantin aikana 93 prosenttiin vuonna 2017)

– Vuoden 2018 tulokset:

OEE 81%

Käytettävyys 92%

Nopeus 88%

Palvelumme

Arvioi potentiaalisi

Ota yhteyttä