kunnossapidon prosessit Quant

Tuotannon, kustannustehokkuuden ja
luotettavuuden jatkuva parantaminen

Tuotannon, kustannustehokkuuden ja
luotettavuuden jatkuva parantaminen

Haaste

Asiakas on yksi maailman suurimmista nikkelin ja palladiumin tuottajista ja johtava platinan ja kuparin tuottaja.

– Kehitystarpeet kohdistuivat kunnossapidon kustannusten vähentämiseen ja koneiden luotettavuuden parantamiseen.

Ratkaisu

– Sopimustyyppi: Kokonaiskunnossapitokumppanuus

– Quant on vuodesta 1999 vastannut laitoksen kunnossapidosta, keskittyen kustannustehokkuuteen ja luotettavuuden parantamiseen. Näin on varmistettu jauhimien, uunien, paineastioiden, brikettien valmistuksen ja muiden kriittisten laitteiden luotettavuuden jatkuva parantuminen

– Asiakkaalla pääsy Quantin laajaan osaajaverkostoon

– Mahdollisuus ostaa sekä laitteita että kunnossapitopalveluita samalta toimittajalta synergioiden luomiseksi

– Kunnossapitojärjestelmän ja datan tehokas käyttö tuotannon ja kunnossapidon tuottavuuden parantamiseksi

Tulokset

Tapaturmien merkittävä vähentyminen sopimuksen voimassaoloaikana

–  Kunnossapidon vuoksi menetetty tuotanto laski 25%  vuosina 2012-2017

– Tekninen käytettävyys on ollut yli tavoitetason vuodesta 2012, ja OEE on parantunut 20% vuosina 2012-2017

– Sopimus uusittiin viidettä kertaa vuoden 1999 jälkeen