Tuotannon, kustannustehokkuuden ja
luotettavuuden jatkuva parantaminen

Haaste

Asiakas on yksi maailman suurimmista nikkelin ja palladiumin tuottajista ja johtava platinan ja kuparin tuottaja.

– Kehitystarpeet kohdistuivat kunnossapidon kustannusten vähentämiseen ja koneiden luotettavuuden parantamiseen.

Ratkaisu

– Sopimustyyppi: Kokonaiskunnossapitokumppanuus

– Quant on vuodesta 1999 vastannut laitoksen kunnossapidosta, keskittyen kustannustehokkuuteen ja luotettavuuden parantamiseen. Näin on varmistettu jauhimien, uunien, paineastioiden, brikettien valmistuksen ja muiden kriittisten laitteiden luotettavuuden jatkuva parantuminen

– Asiakkaalla pääsy Quantin laajaan osaajaverkostoon

– Mahdollisuus ostaa sekä laitteita että kunnossapitopalveluita samalta toimittajalta synergioiden luomiseksi

– Kunnossapitojärjestelmän ja datan tehokas käyttö tuotannon ja kunnossapidon tuottavuuden parantamiseksi

Tulokset

Tapaturmien merkittävä vähentyminen sopimuksen voimassaoloaikana

–  Kunnossapidon vuoksi menetetty tuotanto laski 25%  vuosina 2012-2017

– Tekninen käytettävyys on ollut yli tavoitetason vuodesta 2012, ja OEE on parantunut 20% vuosina 2012-2017

– Sopimus uusittiin viidettä kertaa vuoden 1999 jälkeen