kunnossapidon prosessit Quant

Parempi tuottavuus alhaisemmilla
kunnossapitokustannuksilla

Parempi tuottavuus alhaisemmilla
kunnossapitokustannuksilla

Haaste

Asiakas on kondensaattorien, katkaisijoiden ja komponenttien valmistaja.

– Kehityskohteiden tarve kohdistui tuottavuuden parantamiseen ja kunnossapidon kustannusten optimointiin paremmin hoidetun ja ennakoivamman kunnossapidon avulla

Ratkaisu

– Sopimustyyppi: Kokonaiskunnossapitokumppanuus

– Kunnossapidon toimintatapojen muutos – keskitytään ennakoivaan kunnossapitoon ja kunnossapidon avulla tapahtuvaan tuotannon tehostamiseen

– Hyvin koulutettu ja motivoitunut kunnossapitohenkilöstö, ja parantuneet turvallisuuskäytännöt

– Asiakaskohtaiset projektointipalvelut: tuotantoprosessin suunnittelu, laitteiden sijoittelumuutokset ja modifikaatiot sekä tuotannon tuki

Tulokset

–  10% alentuneet suhteelliset kunnossapitokustannukset

– Ennakoivan kunnossapidon ja korjaavan kunnossapidon suhde kasvoi 13,5 %:sta 35,5 %:iin

– Jätehuolto muutettiin kuluerästä tuottavaksi toiminnaksi

– Kaksinkertainen määrä raportoituja läheltä piti -tilanteita, mikä osoittaa parantuneen turvallisuustietoisuuden

– Parantunut henkilöstön tyytyväisyysindeksi (eNPS) tasolle 77%

– Parantunut asiakastyytyväisyysindeksi (cNPS) tasolle 90,4%