Tehokkuuden parantaminen

ABB Ludvika on yksi tärkeimmistä ABB:n sähkövoimatuotteiden valmistuspaikoista; siellä valmistetaan kondensaattoreita, virrankatkaisijoita, komponentteja, muuntajia ja ylijännitesuojia. Kahdella suurimmalla tuotantolinjalla valmistetaan kookkaita muuntajia.

Ludvikassa Quant vastaa kaikista reaktiivisista ja ennalta ehkäisevistä mekaanisista, sähköisistä ja automatisoiduista toiminnoista, mukaan lukien varaosien hallinta, CMMS-järjestelmä ja kunnossapidon suorituskykymittarit. Palveluun sisältyy myös trukkien kunnossapito, tehtaan sisäinen logistiikka, tuotannosta syntyvä jätehuolto ja eräät prosessisuunnittelun projektit.

Quantin kunnossapidon johtamisella on saavutettu merkittäviä etuja. Huomattavin muutos on tapahtunut suhtautumisessa kunnossapitoon, sillä nyt pääpaino on ennakoivassa kunnossapidossa ja käytettävyyden parantamisessa. Kunnossapidon henkilökunta on koulutettua ja motivoitunutta, ja turvallisuusseikat otetaan entistä paremmin huomioon.

Vastaavien valmistuslaitosten tapaan Quantin sopimus sisältää myös pienten projektitiimin, joka tarjoaa asiakkaan vaatimusten mukaisesti räätälöityjä projektipalveluita prosessisuunnitteluun, laitesijoitteluun ja tuotannon tukemiseen.

“En voi edes kuvitella, että huolehtisimme kaikista niistä toiminnoista, joista Quant on vastuussa. He huolehtivat kunnossapidosta ja me keskitymme ydinliiketoimintaamme. Uskomme, että kunnossapidon parannus näkyy myös lopputuotteen laadussa,” sanoo tuotantopäällikkö Peter Åsmo.

Edut

  • Uudelleenorganisoitu kunnossapito, joka vastaa kasvaviin tuotantotarpeisiin
  • Työntekijöiden työtyytyväisyyden kasvu 77 prosenttiin, mikä edesauttaa sitoutumista
  • Välillisten kunnossapidon kustannusten lasku lähes 10 prosenttia
  • Ennakoivan kunnossapidon parantuminen 13,5 prosentista (2006) 35,5 prosenttiin (heinäkuu 2009)
  • Jätehuollon muutos kustannuspaikasta tulosyksiköksi
  • Kaksinkertainen määrä raportoituja läheltä piti tilanteita, mikä osoittaa turvallisuusajattelun parantuneen
  • Asiakastyytyväisyysindeksin parantuminen 77 prosentista 90,4 prosenttiin kolmessa vuodessa
Date

joulukuu .3, 2014