Käytettävyyden parantaminen

Suomessa sijaitseva Norilsk Nickel Harjavalta Oy (NNH) on osa Norilsk Nickel -konsernia ja se kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja tuotantotekniikkaa. NNH työllistää 230 henkilöä ja tuottaa vuosittain noin 60 000 tonnia nikkelikemikaaleja ja nikkeliä.

Quant on vastannut kunnossapidosta Harjavallan suurteollisuuspuistossa vuodesta 1999, ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kanssa solmittu kattava kunnossapidon ulkoistussopimus uusittiin hiljattain jälleen seuraavaksi kolmen vuoden jaksoksi, joka alkaa vuonna 2015.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kunnossapitopäällikkö Tommi Heikkilä kuvailee seuraavasti NNH:n halua jatkaa kunnossapidon ulkoistussopimusta: “Halusimme varmistaa, että kunnossapito kehittyy jatkossakin entiseen tapaansa, ja mielestämme Quant kykenee viemään kehitystä eteenpäin. Meillä on ollut ja on jatkossakin useita prosessimuutoksia, joihin Quant on mukautunut ja mukautuu yhteisen strategiamme mukaisesti. Tämä edellyttää, että kunnossapidon toiminnot ovat erittäin joustavia ja että viestintä toimii yhteistyökumppaneiden välillä. Yhteinen tavoitteemme on optimoida kokonaistehokkuus (käytettävyys, nopeus ja laatu) ja varmistaa laitteiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen,” Tommi Heikkilä toteaa.

Nykyisessä kunnossapitosuunnitelmassa myös ennakoitavuus ja kunnossapitokäytäntöjen parantaminen otetaan entistä paremmin huomioon. NNH:n tehdaspalveluista vastaavan ylemmän johtajan Kimmo Tuomen mukaan tarpeettomat tuotantokatkokset voidaan välttää suorittamalla huolto-ohjelma neljän viikon välein. Tähän sisältyy jatkuva kunnonvalvonta kentällä.

Lisääntynyt panostus käytettävyyteen, nopeuteen ja laatuun on myös parantanut teknistä käytettävyyttä, joka on kasvanut 96,7 prosentista 99,6 prosenttiin vuosien 2003 ja 2010 välillä. Tuotannon menetykset ovat vähentyneet 86 prosenttia.

 

Hyödyt

  • Kunnossapidon avulla on onnistuttu parantamaan tehokkuutta silloinkin, kun tuotantoprosessia on muutettu merkittävästi
  • Kunnossapidon seisokeista johtuvat tuotannon menetykset ovat vähentyneet 86 prosenttia vuosien 2003 ja 2010 välillä
  • Tuotannon tekninen käytettävyys saavutti 99 % vuonna 2008 (96,7 % vuonna 2003); käytettävyysasteet pysyttelivät tasaisesti välillä 99,4 %–99,6 % (2008–2010)
Date

joulukuu .3, 2014