OEE:n parantaminen

Etelä-Afrikassa toimiva paperitehdas Specval Coatings (entiseltä nimeltään Sappi Cape Kraft) on malliesimerkki paperitehtaasta, joka valmistaa jätepaperista 100 prosenttisesti kierrätettyä aallotuskartonkia.

Vuonna 2009 tehdas etsi kestävää ratkaisua yleisen tuottavuuden sekä käytettävyyden, nopeuden ja laadun parantamiseksi ulkoistamalla kunnossapidon hyvämaineiselle yhteistyökumppanille. Tehdas valitsi Quantin palveluntarjoajakseen.

Tuotantotiimin ensisijainen tavoite määritettiin; tavoitteena oli sijoittua kolmen kärkeen yrityksen tehokkuutta eniten parantaneiden toimipaikkojen joukossa. Ensimmäinen sija asetettiin tavoitteeksi vuoteen 2014 mennessä.

Suunnittelutiimit alkoivat keskittyä tiettyihin tuotanto-osastoa koskeviin ongelmiin, jotka aiheuttivat seisokkiaikaa. Quantin kunnossapitohenkilökunta sai myös intensiivikoulutusta taitojen kartuttamiseksi. Prosessiosastoa selkeytettiin ja se alkoi kerätä päivittäin tietoa virtauksista, koostumuksista ja kehityssuunnista.

Tavoitteita linjattiin säännöllisesti järjestetyissä palavereissa, joihin osallistuivat myös kaikki tukiyksiköt. Palavereissa määritettiin uudet mitattavat, saavutettavat, realistiset ja sovitun aikavälin tavoitteet joihin osapuolet sitoutuivat.

Suunnittelussa oli huomioitava sekä suunnitellut että suunnittelemattomat kunnossapidon seisokit ja toistuvat viat, jotka säännöllisesti heikensivät tehtaan käytettävyyttä ja laitteiden käyttövarmuutta. Parhaita toimintakäytäntöjä ja kunnossapitokäytäntöjä tarkistettiin ja uusien laitteiden kunnossapitoaikatauluja päivitettiin (SAP:ssa), jotta vältyttäisiin ennenaikaisilta ja yllättäviltä vikatilanteilta.

Vuoden 2013 heinäkuusta lähtien Sappi Cape Kraft on pysytellyt viiden tehokkaimman tehtaan joukossa yrityksen maailmanlaajuisella rankinglistalla; se on saavuttanut ensimmäisen ja toisen sijan kolmesti ja on tällä hetkellä ensimmäisellä sijalla (vuonna 2014).

Hyötysuhteessa on vielä parantamisen varaa, joten siihen keskitytään jatkossakin. Laatuun panostaminen on itsestään selvää ja se jatkuu entisellään. Paperikoneen tuotantoa rajoittaa tällä hetkellä kuivatuskapasiteetti; tämä seikka on vuoden 2015 työlistalla. Tavoitteenamme on jatkuva kehitys saavuttaaksemme ensiluokkaisen kierrätetyn paperin tuotannon kaikilla osa-alueilla.

 

Edut

  • Tuotannonsuunnittelusta saadut parannukset ja jatkuva päivittäinen panostus on tuottanut merkittäviä parannuksia.
  • Kuluvan vuoden OEE on 81,07 %.
Date

joulukuu .1, 2014