Energian säästäminen

Papelera Brandia SA valmistaa päällystettyä voimapaperia, jonka paino on 24–140g/m2. Kyseiset voimapaperit soveltuvat erinomaisesti paketointiin. Paperin kiiltävä pinta on erittäin painokelpoinen.

Vuonna 2012 Papelera Brandian sähkönkulutusmittarit alkoivat reistailla. Kyseisiä laitteita käytetään estämään virrankulutus automaattisesti tietyn ennalta määrätyn raja-arvon ylityttyä, jotta paikallinen sähkölaitos ei voi sakottaa tehdasta liiallisesta sähkönkulutuksesta. Sähkönkulutusmittarit alkoivat vikaantua ikääntymisen ja puutteellisen huollon seurauksena.

Quant tarjoutui suorittamaan tehtaassa energia-auditin, jonka tarkoituksena oli tarkastella energiankulutusta ja suunnitella jatkotoimenpiteitä mahdollisten säästökohteiden osalta.

Quantin asiantuntijat vierailivat tehtaalla ja suorittivat sähkö- ja lämpöenergiamittauksia voimalaitoksessa sekä paperimassan valmistusprosessista ja paperikoneiden energialähteistä. Lisäksi he haastattelivat laatu-, tuotanto-, kunnossapito-, osto- ja tehdaspäälliköitä saadakseen käsityksen siitä, miten he suorittivat omat tehtävänsä ja mikä oli heidän tietämyksensä energiakäytännöistä.

Asiantuntijat keräsivät ja analysoivat tietoa esimerkiksi eri voimalaitosten ja energiayhtiöiden lähettämistä laskuista.

Tarkastuksen tuloksena Quant ja Papelera Brandia laativat suunnitelman, johon sisältyi säästökohteiden priorisointi, luokittelu ja toteutettavuusanalyysi.

Eräs keskeisistä havaituista tarpeista oli seuranta- ja tavoitejärjestelmä. Quantin ehdotuksesta tehtaaseen asennettiin cpmPlus Energy Manager, joka sisältää mittalaitteet ja seurantaohjelmiston laadunvalvonnan, tuotannon ja suunnittelujärjestelmien kanssa viestimistä varten.

 

Edut

  • Kokonaisenergiansäästö: 288 830 €/vuosi
  • Energiansäästö 9,25 %
  • Sähkönkulutuksen säästöt 9,9 %
  • Maakaasusäästö 7,9 %
  • Hiilidioksidipäästöjen säästöt tonneissa: 1467 tonnia/vuosi
  • Keskimääräinen investoinnin tuottoprosentti: 2,1 (92000 alle 18 kuukaudessa)
Date

joulukuu .3, 2014