Quant Smart Maintenance

Quant Smart Maintenance on tapamme yhdistää työntekijöiden tietotaito, prosessit ja menetelmät, maailmanluokan turvallisuusjohtaminen ja räätälöidyt digitaaliset ratkaisut.

Konseptimme

Pitkäaikainen kunnossapitokumppanuus

Otamme täyden vastuun kunnossapidon kaikista osa-alueista. Toteutamme, kehitämme ja johdamme korjaavaa ja ennakoivaa kunnossapitoa, seisokkeja sekä muutos- ja parannustöitä. Toimimme kokonaisvaltaisesti ja sitoudumme parantamaan turvallisuutta, tuottavuutta ja energiatehokkuutta, kaikkia kustannustehokkaasti. Tarvittaessa vastaamme kunnossapidon lisäksi esim. laitoksen lämmön- ja sähköntuotannon sekä vedenpuhdistuksen toiminnan ohjaamisesta.

Arvioi potentiaalisi

Smart Maintenance

Quant Smart Maintenance on tapamme yhdistää työntekijöiden tietotaito, prosessit ja menetelmät, maailmanluokan turvallisuusjohtaminen ja räätälöidyt digitaaliset ratkaisut:

Quant toimintamalli

Arvonmuodostus

Aina asiakkaan puolella

Nopea muutos ja pitkäaikaiset parannukset

100 päivän suunnitelma

• Turvallisuusriskit arvioitu, turvallisuusprosessit käytössä

• Kunnossapitostrategia sovittu ja tavoitteet kommunikoitu

• Kunnossapidon perusasiat varmistettu (ennakoiva kunnossapito, työn suunnittelu ja -ohjaus)

• Valitut kunnossapidon menetelmät otettu käyttöön ja luotettavuuden kehittäminen aloitettu.

Muutosvaihe

• Systemaattinen toiminta turvallisuuskulttuurin parantamiseen

• Kustannukset hallinnassa ja mittarit käytössä – tulosten paraneminen näkyvissä

• Parantunut luotettavuus – Viat ennustettu, häviöt visualisoitu ja juurisyyt analysoitu

• Työntekijöiden koulutusohjelmat käytössä

Konkreettiset tulosvaikutukset

• Turvallisuuskulttuurin selkeä parantuminen

• Parantunut käytettävyys – Systemaattinen ennakoiva/ennustava kunnossapito

• Vertailu parhaisiin käytäntöihin

• Jatkuvan parantamisen toiminta tuottaa konkreettisia tuloksia

Nopea muutos ja pitkäaikaiset parannukset

100 päivän suunnitelma

Turvallisuusriskit arvioitu, turvallisuusprosessit käytössä

Kunnossapitostrategia sovittu ja tavoitteet kommunikoitu

Kunnossapidon perusasiat varmistettu (ennakoiva kunnossapito, työn suunnittelu ja -ohjaus)

Valitut kunnossapidon menetelmät otettu käyttöön ja luotettavuuden kehittäminen aloitettu

Muutosvaihe

Systemaattinen toiminta turvallisuuskulttuurin parantamiseen

Kustannukset hallinnassa ja mittarit käytössä – tulosten paraneminen näkyvissä

Parantunut luotettavuus – Viat ennustettu, häviöt visualisoitu ja juurisyyt analysoitu

Työntekijöiden koulutusohjelmat käytössä

Konkreettiset tulosvaikutukset

Turvallisuuskulttuurin selkeä parantuminen

Parantunut käytettävyys – Systemaattinen ennakoiva/ennustava kunnossapito

Vertailu parhaisiin käytäntöihin

Jatkuvan parantamisen toiminta tuottaa konkreettisia tuloksia

Digitaaliset työkalut

Quantin digitaalinen alusta on rakennettu seuraavien moduulien ympärille tukemaan ydinprosessejamme

Turvallisuutta ja kestävää kehitystä: quantShield

– Vahvistaa turvallisuuskulttuuria

– Antaa tietoja turvallisuusriskeistä

– Yksinkertaistaa jatkuvaa parantamista ja tiedon jakamista

– Parantaa läpinäkyvyyttä ja suorituskyvyn hallintaa

Hallitse huoltotoimenpiteitäsi tehokkaasti quantWorxilla

– Parempi toiminnan tehokkuus

– Vähentyneet hallinnolliset toimet

– Laajennettu asiakkaan käyttöliittymä

– Parempi tiedonhallinnan laatu

– Keskitetty järjestelmätuki

– Läpinäkyvyyden paraneminen

– Parannusmahdollisuuksien hallinta

Asiakaskohtaisesti räätälöity kunnossapidon mittaristo: QuantNumbers

– Operatiivisen ja kunnossapitotiedon analytiikka

– Voidaan yhdistää asiakkaan järjestelmiin tai käyttö voi tapahtua suoraan Quantin järjestelmissä

– Kokonaisvaltainen mittaristo

Paranna tuotantotehokkuutta: quantEffect

– Pilvipohjainen online-OEE-mittaus

– Skaalautuva: yhdestä koneesta usean toimipaikan tuotantoon

– Tukee kaikkia toimialoja (esim. kappaletavarateollisuus, prosessiteollisuus, elintarviketeollisuus jne.)

– Sisältää kaikki OEE:n elementit (käytettävyys, nopeus, laatu)

– Joustava ratkaisu kehityspyynnöille

– Mobiili alusta (iOS, Android)

– Helppo ja nopea asennus

Tuki

Oikeanlainen kunnossapito oikeaan aikaan: quantPredict

Modulaarinen järjestelmä, joka maksimoi laitteiden käytettävyyden ennustamalla laitteiden vikaantumisen. Sisältää:

– Kehittyneet tärinämittaukset

– IoT-alusta

– Hälytysrajat eri prosessiparametreille

– Automaattiset ilmoitukset kunnossapitojärjestelmään

– Automaattiset sähköposti-ilmoitukset käyttäjille

– Poikkeamien havaitseminen tuotantoprosessin parametreissa

QuantPredict-ohjelman avulla kunnossapito voidaan suorittaa koneen kunnon ja todellisen käyttöajan perusteella, mikä auttaa sekä luotettavuuden parantamisessa että kustannusten optimoinnissa.