Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitopalvelut

Otamme vastuun sovittujen laiteryhmien kunnossapidosta
– Yksittäisinä palveluina
– Palvelukokonaisuuksina
– Yhdelle tai useammalle toimipaikalle

 


Kenttähuolto

Sähköautomaatio: AC, DC, servokäytöt, logiikat, automatio, instrumentointi, valvomojärjestelmät, sähkönlaatu

Kiinteistökunnossapito: Rakennukset, LVISKA, kylmälaitteet

Sähköasennus ja –kunnossapito

Mekaaninen asennus ja kunnossapito

Nosturi- ja nostolaitekunnossapito: Määräikaistarkastukset

Voitelujärjestelmät: Suunnittelu, toteutus, asennus, käyttöönotto, huolto

Seisokkihuolto ja –korjaustyöt: Quantin laajat resurssipoolit

Prosessin tuki: Logistiikka, jätteenkäsittely, infrastruktuuri

Korjaamo- ja laitepalvelut

Hydrauliikkakunnossapito

Pumput, sekoittimet, puhaltimet: Kaikki merkit, Grundfos sertifikaatti

Moottorit, generaattorit, muuntajat ja taajuusmuuntajat: ABB sertifikaatti

Koneistuspalvelut: Lastuava työstö, kaasu- ja plasmaleikkaus, Quant konepajat ja kumppanuusverkosto

Suunnittelu- ja projektipalvelut

Kunnossapidon kehitys: Nykytilakartoitukset (feasibility study), elinkaarisuunnittelu, johtamisjärjestelmät

Kunnonvalvonta: Värähtelymittaus, lämpökamerakuvaus, voitelukartoitukset, linjaukset, NDT, tasapainotukset

Energiatehokkuus: Kartoitukset, toimenpidesuositukset, käytännön toteutuksen johtaminen

Projektien asennusvalvonta ja käyttöönotto: mekaaninen, sähkö, instrumentointi

Projektipäällikkö ja projektien suunnittelutehtävät: mekaaninen, sähkö, prosessi, automaatio, instrumentointi

Lean / 5S: Valmennukset, ohjelmien toteutuksen johtaminen

Hitsausneuvonta (IWS) ja hitsauspalvelut

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä myyjiimme!

Yhteystiedot